Artykuł: Polacy mogą kupować mieszkania bez ograniczeń

Wymiana doświadczeń, wzory dokumentów, sposoby prowadzenia biura nieruchomości, informacje bieżące, archiwizacja dokumentów, licencje, opisy programów do obsługi biur nieruchomości. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 21 wrz 2007, 15:25

Polacy mogą kupować mieszkania bez ograniczeń – Gazeta Prawna, 21 września 2007

Cudzoziemcy mogą swobodnie nabywać na własność budynki i mieszkania w Bułgarii. Nie dotyczy to jednak ziemi znajdującej się pod budynkiem. Zazwyczaj w takich przypadkach wykorzystuje się specyficzną dla prawa bułgarskiego instytucję prawa zabudowy.
- Jak zmieniło się prawo dotyczące nabywania ziemi przez cudzoziemców po wejściu Bułgarii do Unii Europejskiej?
- Praktycznie w dalszym ciągu funkcjonuje u nas zakaz nabywania ziemi przez cudzoziemców i obce osoby prawne. Ograniczenia te dotyczą także obywateli UE, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz osób prawnych utworzonych zgodnie z prawem krajów członkowskich UE lub EOG, ponieważ Bułgaria w traktacie akcesyjnym zastrzegła sobie prawo utrzymania dotychczasowych zakazów przez okres siedmiu lat (okres przejściowy). Po upływie tego terminu obywatele UE będą mogli swobodnie nabywać ziemię w Bułgarii. W przypadku tzw. drugiego domu okres przejściowy wynosi pięć lat. Wyjątkowo okresy przejściowe nie dotyczą rolników indywidualnych z UE, którzy chcą osiedlić się i zamieszkać w Bułgarii, oraz obywateli UE na stałe zamieszkałych w Bułgarii (czyli dłużej niż pięć lat). Właściwie jedynie te kategorie osób mogą bez żadnych przeszkód już teraz nabyć ziemię w Bułgarii. Nasze prawo dopuszcza możliwość dziedziczenia gruntów przez obcokrajowców, jednak wówczas każdy, kto w ten sposób nabył ziemię, ma obowiązek się jej pozbyć (darowizna, sprzedaż) w ciągu trzech lat od otwarcia spadku.
- A czy Polacy mogą nabywać mieszkania lub apartamenty np. w Sofii lub w letnich kurortach?
- Wszyscy obcokrajowcy mogą właściwie swobodnie nabywać na własność budynki i mieszkania w Bułgarii. Proszę jednak zwrócić uwagę, że nie dotyczy to ziemi znajdującej się pod budynkiem. Zazwyczaj w takich przypadkach wykorzystuje się specyficzną dla prawa bułgarskiego instytucję własności budynku lub jego części na cudzym gruncie, czyli prawo zabudowy. Zgodnie z ustawą o własności z 1951 roku właściciel gruntu może odpłatnie użyczyć swoją ziemię innej osobie w celu postawienia na niej budynku. Użytkownik gruntu musi wybudować budynek najpóźniej w ciągu pięciu lat od dnia podpisania umowy z właścicielem ziemi, w przeciwnym razie traci prawo zabudowy tego gruntu. Osoba, która zgodnie z umową wzniesie budynek, zostaje jego właścicielem i może nim swobodnie rozporządzać, a więc zbywać oraz wynajmować. Po upływie umówionego okresu własność budynku przechodzi na właściciela gruntu. W przypadku zniszczenia budynku podczas trwania umowy, jeżeli strony wyraźnie nie zastrzegły inaczej, użytkownik gruntu traci prawo budowy.
Instytucja prawa zabudowy jest często stosowana w przypadkach zakupu przez obcokrajowców apartamentów w kurortach zimowych i letnich. Wtedy deweloper sprzedaje apartament, ale zostaje właścicielem gruntu pod budynkiem, a z nabywcą zawiera umowę na użyczenie ziemi.
- Cudzoziemcy kupują chyba najczęściej domy, tworząc spółki?
- Tak, w przypadku domów jednorodzinnych to najpopularniejsza praktyka. Spółki prawa handlowego ustanowione zgodnie z prawem bułgarskim posiadają pełne prawo nabywania gruntów oraz budynków. Udziały w nich mogą posiadać obce osoby fizyczne oraz prawne. W ramach swej działalności spółki z obcym kapitałem mogą na takich samych zasadach jak spółki bułgarskie budować, sprzedawać lub wynajmować nieruchomości budynkowe. Ta praktyka stosowana jest nie tylko przez osoby fizyczne, ale też przez obce firmy, które chcą rozpocząć inwestycje w Bułgarii. Prawo bułgarskie nie wprowadza żadnych ograniczeń dotyczących udziałowców lub akcjonariuszy spółek handlowych. Jeżeli cudzoziemiec chciałby kupić dom w Bułgarii, to zakłada najczęściej tzw. jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał minimalny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 tys. lewa (to jest około 10 tys. zł). Po nabyciu nieruchomości prawo bułgarskie nie nakłada obowiązku zwiększenia kapitału zakładowego.
Rozmawiała EWA GRąCZEWSKA-IVANOVA

ODPOWIEDZ