Nabycie spadku i ogłoszenie testamentu

Podatek od spadków i darowizn oraz Kodeks cywilny - procedury postępowania przy spadkach. Znasz takie pojęcia: zachowek, zstępni, wstępni, pasierb - mogą się przydać...
alexpand
Posty: 15
Rejestracja: 13 lis 2006, 15:15

Post autor: alexpand » 05 wrz 2007, 19:02

Moje pytania dotyczą dwóch spraw spadkowych : o stwierdzenie nabycia spadku oraz o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.
1 - Spadkobierca testamentowy nabyła spadek na podstawie testametu w sprawie spadkowej w której jedna z osób zainteresowanych (siostra spadkobiercy testamentowego) nie została prawidłowo zawiadomiona o terminie rozprawy w rozumieniu art.149 par.2 k.c. i art.401 pkt.k.p.c. W tym testamencie drugaz sióstr została jedynie pominięta ( nie należy mylić z wydziedziczeniem).
2 - Na wniosek tej osoby zainteresowanej ( drugiej z sióstr) o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku odbyła się następna sprawa spadkowa ,w której Sąd uznał iż rzeczywiście ta osoba zainteresowana ( w świetle prawa w tym przypadku już uczestniczka tego postępowania)- nie była uczestniczką poprzedniego postępowania gdzie spadkobierca testamentowy nabyła stwierdzenie nabycia spadku i w świetle prawa miała pełne prawo nawet domagać się unieważnienia testamentu uczestniczki postępowania z poprzedniej sprawy spadkowej. Druga z sióstr wnosiła o unieważnienie testamentu pierwszej z sióstr uzasadniając ten wniosek działaniem spadkodawcy pod wpływem błędu co do okoliczności , a gdyby spadkodawca nie działała pod wpływem błędu to nie sporządziłaby testamentu w takiej formie i treści a sam testament okazałby się nie potrzebny. Druga z siosytr również wnosiła o stwierdzenie że dziedziczy z ustawy. Sąd oddalając ten wniosek o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku w uzasadnieniu stwierdził że : 1 - druga z siostr podczas tej rozprawy nie podważyła skutecznie testamentu pozostawionego przez jej matkę na rzecz pierwszej z sióstr. 2 -w 2003 r. nastąpiło przedawnienie złożenia takiego wniosku działania spadkodawcy pod wpływem błędu albowiem spadkodawca spisała testament w 1993 r. - a więc w chwili wnoszenia tego wniosku w 2004 r. już upłynęło 10 lat.
W czasie tej drugiej sprawy spadkowej , na wniosek o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku , tej drugiej siostrze , która nie była uczestniczką poprzedniego postępowania podczas rozprawy został ogłoszony testament.

Moje pytanie jest następujące : Czy Sąd mimo nie zawiadomienia o terminie poprzedniej sprawy spadkowej i pozbawienia drugą z sióstr w ten sposób możności działania , mógł wtedy spakobiercy testamentowemu ogłosić testament?Wiadomo że testamentu dwukrotnie się nie ogłasza.
Natomiast jest jasne że podczas drugiej sprawy spadkowej z wniosku drugiej z sióstr został ogłoszony testament. Uprzejmie prosze o wyjaśnienie mi tej sprawy wraz jakimiś regulacjami prawnymi. Z Poważaniem - alexpand.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 08 wrz 2007, 21:12

Z opisu wynika wyraźnie, że sąd stwierdził, iż upłynął okres wniesienia wniosku na działanie spadkodawcy pod wpływem błędu. Skoro upłynął to upłynął, nie należy podważać zdania sądu, zwłaszcza, że to on zna sprawę lepiej niż użytkownicy forum. Testament został ogłoszony raz i to wystarczy. Przytaczany już wcześniej art. Art. 649. Kodeksu postępowania cywilnego

ODPOWIEDZ