Pytania - testy

Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
rejentka
Posty: 18
Rejestracja: 16 lip 2007, 14:22

Post autor: rejentka » 23 sie 2007, 7:45

Witam, w zestawach (testach) padło pytanie dotyczące przedsiębiorstwa w rozumieniu KC. Oczywistym jest, że jest to 1)zorganizowany zespół składników niematerialnych i matrialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak mamy jeszcze do wyboru dwie poniższe odpowiedzi, proszę o zaznaczenie poprawnej + wyjaśnienie:
2)obejmuje aktywa i pasywa,
3)obejmuje aktywa, a nie obejmuje pasyw.
Dziekuję.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 23 sie 2007, 8:38

Odpowiedź 3) będzie też prawidłowa. Przedsiębiorstwo obejmuje aktywa co wynika z przykładowego wyliczenia z artykułu 55-1 Kc. Nie oznacza to jednak, że jako prawidłową odpowiedź autor nie traktuje 2) zamiast 3), a to dlatego, że do września 2003 roku artykuł ten brzmiał inaczej i w punkcie 5) wymieniał jako składnik przedsiębiorstwa „zobowiązania i obciążenia, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa”. Większościowym poglądem w ówczesnej doktrynie było, że skład przedsiębiorstwa wchodziły aktywa i pasywa, a mniejszościowym, że tylko aktywa, a pasywa tylko obciążały majątek przedsiębiorstwa. Teraz po wykreśleniu treści dawnego punktu 5) podkreśla się w doktrynie, że w skład przedsiębiorstwa wchodzą tylko aktywa.

tipy_typ
Posty: 31
Rejestracja: 15 lut 2007, 17:55

Post autor: tipy_typ » 23 sie 2007, 18:09

Czy może ktoś wie, czy pytania testowe zamieszczone na stronie internetowej Ministrestwa budownictwa są uaktualniane?

rejentka
Posty: 18
Rejestracja: 16 lip 2007, 14:22

Post autor: rejentka » 24 sie 2007, 8:37

Witam, ja korzystam z testów przygotowanych przez Abacus Team.Gorąco polecam.

Dziunia
Posty: 14
Rejestracja: 11 lip 2007, 13:18

Post autor: Dziunia » 24 sie 2007, 12:23

Czy z testów tych mogą również przygotowywac się kandydaci na rzeczoznawców majątkowych? Czy zakres tych 2 egzaminów bardzo odbiega od siebie?

arletta10
Posty: 40
Rejestracja: 04 gru 2006, 23:56

Post autor: arletta10 » 26 sie 2007, 2:04

Szanowne kolezanki i koledzy szczegolnie ci ktorzy juz teraz ida na egzamin we wrzesniu mam do was pytania i prosze o pomoc gdyz mam teraz straszny metlik w glowie. Serdecznie prosze o prawidlowe odpowiedzi

pyt. 2313
Obywatel Izraela będący właścicielem 85 % udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będącą użytkownikiem wieczystym nieruchomości na nabycie dalszych 15 %
a) nie wymaga uzyskania zezwolenia
b) wymaga uzyskania zezwolenia
c) nie wymaga zezwolenia tylko w przypadku jeżeli nieruchomości oddane

pyt. 2330
Obywatel Izraela na nabycie 85 % udziałów w spółce z ograniczoną z siedzibą w Katowicach Ze 100 % kapitałem polskim , nie będącym użytkownikiem wieczystym nieruchomości

a) nie wymaga uzyskania zezwolenia
b) wymaga uzyskania zezwolenia
c) nie wymaga zezwolenia tylko w przypadku jeżeli nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste spółce nie stanowią nieruchomości rolnej

pyt. 2334
Tzw. Podatki majątkowe to
a. podatki od posiadania majątku
b. podatki od przyrostu majatku
c. podatki od nabycia lub zbycia majątku

pyt. 2115
Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego to czynność zastrzeżona dla
a. K O Z
b. Organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych
c. Biegłego sadowego
Do wyjaśnienia
3.1 Czynności opiniowania mogą być dokonywane wyłącznie na zlecenie
1. organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych
2. komisji odpowiedzialności zawodowej
3. sadu lub innego organu wymiaru sprawiedliwości

Pyt. 2135
Ocena prawidłowości posiedzenia aparatu szacunkowego to czynność zastrzeżona dla
a. K O Z
b. Organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych
c. Biegłego sadowego

pyt. 2165
Wysokość wskaźników szacunkowych gruntów stanowiących lasy zależy od :
a. grupy typów siedliskowych lasów
b. okręgu podatkowego
c. bonitacji siedliska
nie mam tu podstawy prawnej

pyt. 2184
czy pierwsza zaplata za użytkowanie wieczyste może być aktualizowana?
a. tak
b. nie
c. tak, o ile nastąpiła zmiana wartości nieruchomości

pyt. 1900
Obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży na :
a) posiadaczu samoistnym nieruchomości
b) jednostce posiadającej prawo trwałego zarządu
c) organie gminnym
pyt. 2469

Podatnikiem podatku od nieruchomości jest:
a. posiadacz samoistny nieruchomości
b. jednostka posiadająca prawo trwałego zarządu
c. organ gminy

pyt. 2471
środkami trwałymi w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości są:

a. inwentarz żywy
b. tylko maszyny związane z gruntem
c. spółdzielcze prawo do lokalu

( podstawa mówi: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego – nie do końca jest sprecyzowana odpowiedz c – do wyjaśnienia)

pyt 66/
Nieruchomość położona w Warszawie zabudowana halami magazynowymi i oznaczoną w rejestrze gruntów symbolem ba bez zezwolenia może nabyć (było a źle) z egzaminu majowego
a) obywatel Niemiec
b) obywatelka Wietnamu zamieszkująca w Polsce od 8 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się
c) obywatel Białorusi którego żona od dwóch lat posiada polskie obywatelstwo

pyt. 18.z testu majowego ( tu było c źle)
Jeżeli osoba prawna nie posiada organów to :
a) należy ustanowić dla niej kuratora
b) nie posiada zdolności prawnej
nie posiada zdolności do czynności prawnej

pyt. 20.z testu majowego (było a, b, c zle)
Wpisem konstytutywnym w księdze wieczystej jest wpis dotyczący
a) prawa użytkowania wieczystego
b) ustanowienie hipoteki
c) nabycie prawa własności na skutek umowy sprzedaży

pyt. 33. z testu majowego
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi być pod rygorem nieważności (było a źle)
a) pisemnej
b) aktu notarialnego
c) nie wymaga żadnej szczególnej formy

pyt.57 z testu majowego
Uzyskania zezwolenia nie wymaga (było c źle)
a) nabycie przez spółkę akcyjna w siedziba w Szwecji 0,005 ha gruntów rolnych
b) nabycie przez spółkę akcyjna w siedziba w Szwecji kamienicy w centrum Warszawy
c) nabycie przez dwóch obywateli Szwajcarii 2 ha nieruchomości położony w Gdańsku przeznaczone na działalność usługową

pytanie 2353/ 7 z egzaminu czerwcowego 2007
Uzyskanie zezwolenia wymaga
a. nabycie przez obywatela Ukrainy lokalu użytkowego -garażu w Zgorzelcu
b. nabycie przez obywatela Niemiec 2,5 ha gruntów rolnych w drodze darowizny od siostry
c. nabycie przez przebywającego w Polsce od 3 lat, na podstawie zezwolenia na osiedlenie się , obywatela Syrii wraz z polskim małżonkiem 0,85 ha gruntów rolnych położonych w województwie mazowieckim

( do wyjaśnienia)

Pyt. 86 kto zarządza przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej?

a. ten małżonek samodzielnie;
b. oboje małżonkowie;
c. drugi małżonek może dokonywać tylko niezbędnych bieżących czynności w wypadku przemijającej przeszkody.
d.
Pyt. 2353
Uzyskanie zezwolenia wymaga
a. nabycie przez obywatela Rumunii lokalu użytkowego -garażu w Zgorzelcu
b. nabycie przez obywatela Niemiec 2,5 ha gruntów rolnych w drodze darowizny od siostry
c. nabycie przez przebywającego w Polsce od 3 lat, na podstawie zezwolenia na osiedlenie się , obywatela Syrii wraz z polskim małżonkiem 0,85 ha gruntów rolnych położonych w województwie mazowieckim

Pyt. 2229
Nabycie domku letniskowego położonego w Zakopanym przez obywatelkę Włoch i mieszkającej w Rzymie razem z mężem obywatelem polskim

a. nie wymaga zezwolenia jeżeli nieruchomość stanowić będzie wspólność ustawowa małżonków
b. nie wymaga zezwolenia jeżeli osoba ta po nabyciu nieruchomości zamieszka w Polsce
c. wymaga zezwolenia

pyt. 72 z testu czerwiec i 5 z testu z lutego
Nabycie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ze 100% kapitałem rosyjskim , zajmującą się produkcją materiałów budowlanych, nieruchomości w Szczecinie o powierzchni 6 ha oznaczonej w wypisie z ewidencji gruntów symbolami Bi , dr.: (pyt. 5 z testu lutego 2007)
a. nie wymaga zezwolenia
b. wymaga zezwolenia , gdyż nieruchomość jest położona w strefie nadgranicznej
c. wymaga zezwolenia, gdyż spółka nie jest przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

pyt 45. z testu majowego
Nabycie nieruchomości przez obywatela Litwy wymaga zezwolenia, jeżeli dotyczy:

a. nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w Gdańsku
b. nabycia lokalu użytkowego- garażu, jeżeli osoba ta nie jest właścicielem samodzielnego
c. nabycia nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, w którym nabywca nie zamierza zamieszkać na stale

pyt 50. z testu majowego (było c źle)
Obywatel Czech polskiego pochodzenia, mieszkający w Pradze chcący nabyć nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, nie mająca charakteru nieruchomości rolnej, o powierzchni 1,5 ha położona w Cieszynie

a. może uzyskać zezwolenie na nabycie takiej nieruchomości
b) może uzyskać zezwolenie, jeżeli ograniczy powierzchnię nabywanej nieruchomości do 0,5 ha
c.nie potrzebuje zezwolenia na nabycie takiej nieruchomości

pyt. 57.z testu majowego (było c źle)
Uzyskania zezwolenia nie wymaga
a. nabycie przez spółkę akcyjna z siedziba w Szwecji 0,005 ha gruntów rolnych
b. nabycie przez spółkę akcyjna z siedziba w Szwecji kamienicy w centrum Warszawy
c. nabycie przez dwóch obywateli Szwajcarii 2 ha nieruchomości położony w Gdańsku przeznaczone na działalność usługową

pyt. 9 Obywatel Czech polskiego pochodzenia mieszkający w Pradze chcący kupić nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, nie rolną o powierzchni 0.35ha położona w Cieszynie

a) może uzyskać zezwolenie na nabycie takiej nieruchomości jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister właściwy do spraw wsi
b) może uzyskać zezwolenie jeśli sprzeciwu nie wniesie wyłącznie minister właściwy do spraw rozwoju wsi
c) nie może uzyskać zezwolenia gdyż jest to nieruchomość rolna a osoba ta mieszka poza granicami Polski i nie będzie mogła osobiście prowadzić działalności rolniczej

pyt. 99. z testu majowego : ( było c źle)
Obywatelka Australii po 3 latach od śmierci swojego wnuka Polaka dowiedziała się, że był on właścicielem kamienicy w Poznaniu, która zapisał jej w testamencie. Czy obywatelka Australii może nabyć tę nieruchomość?, w tej sytuacji
a) minął już termin z którym mogła wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia
b) nieruchomość nabywają osoby które byłyby powołane do spadku z ustawy
c) nie musi występować z wnioskiem o wydanie zezwolenia

pyt 33.z testu majowego (było a źle)
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi być pod rygorem nieważności
a. pisemnej
b. aktu notarialnego
c. nie wymaga żadnej szczególnej formy

bryka1
Posty: 4
Rejestracja: 04 gru 2006, 20:43

Post autor: bryka1 » 27 sie 2007, 20:21

Witam wszystkich, jadę na egzamin we wrzesniu i przerażaja mnie cudzoziemcy bo jakby każdy ma podobne ale troche inne odpowiedzi. Odpowiadam na pytania 33c, 20ab, 66ab, 2229c, 86b, 72bc, 99a? b.
Jeżeli ktos jest mocny w cudzoziemcach niech sie podzieli wiedzą. Litwa, Czechy jakie sa prawidłowe typy?

aldonakwiatkows
Posty: 64
Rejestracja: 05 paź 2006, 21:49

Post autor: aldonakwiatkows » 27 sie 2007, 21:10

Pytanie 2471 a i c Ja miałam to pytanie z tym,że w odp. c było spółdz.prawo do lokalu użytkowego
Cudzoziemcy ten temat był omawiany na forum w marcu i 18 maja br. Proszę przejrzeć forum.
Radzę wydrukować ustawę o cudzoziemcach i wnikliwie kilka razy przeczytać ( jak modlitewnik) zwrócić uwagę co w rozumieniu ustawodawcy jest" drugim domem." itd.


Pozdrawiam Aldona K.

arletta10
Posty: 40
Rejestracja: 04 gru 2006, 23:56

Post autor: arletta10 » 28 sie 2007, 9:18

Dziekuje bardzo.Odnosnie cudzoziemcow to powiem ze czytam i mam niezly metlik . Pytanie moje czy lokal - uzytkowy garazu na zakup przez cudzoziemca wymaga zezwolenia czy tez nie czy bez zezwolenia lacznie z mieszkaniem ? Prosze o odpowiedz.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 28 sie 2007, 9:46

Art. 8. ust 1. pkt 1a) ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mówi: Nie wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 3: nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego. Punkt ten został dodany nowelizacją ustawy w 2004 r. Skonkretyzowało to nabycie jakiego lokalu użytkowego nie wymaga zezwolenia, gdyż wcześniej sprawa nie była jasna i przyjmowano niekiedy, że wszystkie lokale użytkowe zezwolenia nie wymagają. Teraz wiadomo, że tylko lokal użytkowy o przeznaczeniu garażowym lub udział w takim lokalu nie wymagają zezwolenia, ale tylko w przypadku gdy jest to związane z „zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych”. Ustawa nie precyzuje już co konkretnie ma to oznaczać. Będzie tu np. chodziło o zakup garażu dla zapewnienia miejsca dla swojego pojazdu, a nie na przykład zakup garażu w celu czerpania korzyści z jego najmu bądź odsprzedaży w przyszłości po wyższej cenie. Ustawa mówi też, że nabycie garażu bez zezwolenia może nastąpić przez nabywcę lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego co znaczy, że cudzoziemiec musi nabywać lub już być właścicielem takiego lokalu aby kupić garaż bez zezwolenia. Jeżeli tylko wynajmuje mieszkanie, na garaż musi uzyskać zezwolenie.

arletta10
Posty: 40
Rejestracja: 04 gru 2006, 23:56

Post autor: arletta10 » 28 sie 2007, 10:08

Dziekuje serdecznie Panie Piotrze a co z pozostalymi pytaniami czy rowniez moge liczyc na pomoc?

arletta10
Posty: 40
Rejestracja: 04 gru 2006, 23:56

Post autor: arletta10 » 01 wrz 2007, 11:05

Witam wszystkich serdecznie .
Podaje prawidlowe odpowiedzi do pytan.

pyt. 2313 B, 2330 C, 2334 A,B,C 2115 B, 2135 B, 2165 A i B, 2184 B- ( moim zdaniem), 1900 a, ( prosze mi to wytlumaczyc ustawa o podatkach i oplatach lokalnych art 3.) 2469 A, 2471 a i c, 66 A i B, 18 A, 20 A i B, 33 C, 57 B, 2353 A i B, 86 A i C, 2353 B (moim zdaniem Rumunia jest w Uni), 2229 C, 72 B i C, 45 C ( miałam dobrze zaznaczona opowiedz, w zwiazku z tym uwazam ze do pyt. 2353 b,) 50 B, 57 B, 9 a- to jest pytanie z maja nr 69 A
poprawiam tresc pytania;
69. Obywatel Czech polskiego pochodzenia mieszkający w Pradze chcący kupić nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, nie rolną o powierzchni (0.35) ha położona w Cieszynie
a) może uzyskać zezwolenie na nabycie takiej nieruchomości jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej i Minister wlaściwy do spraw wsi
b) może uzyskać zezwolenie na nabycie takiej nieruchomości jeżeli sprzeciwu nie wniesie wyłącznie Minister wlaściwy do spraw wsi
c) może uzyskać zezwolenie jeśli sprzeciwu nie wniesie wyłącznie nie może uzyskać zezwolenia gdyż jest to nieruchomość rolna a osoba ta mieszka poza granicami Polski i nie będzie mogła osobiście prowadzić działalności rolniczej
99 A i B, 33 C,

pozdrawiam wszystkich i prosze o potwierdzenie.

ODPOWIEDZ