rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego przed upływem czasu na jaki została zawarta

Czy znane są Ci pojęcia: umowa przedwstępna, warunkowa, rozporządzająca, zobowiązująca, przyrzeczona, licencyjna, o dzieło, najmu, dzierżawy, wzajemna, o charakterze akcesoryjnym, użytkowania, dożywocia... i wiele wiele innych
rauszdelikt
Posty: 6
Rejestracja: 22 sty 2007, 15:09

Post autor: rauszdelikt » 01 sie 2007, 15:07

Witam wszystkich.
Mam pytanie odnośnie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego na podstawie art. 33 ust 3 ugn. Sytuacja przedstawia się następującą.
W 1977 r. gmina oddała w użytkowanie wieczyste niezabudowaną działkę gruntu jednocześnie określając w akcie notarialnym cel polegający na budowie budynku gospodarczego. Budowa miała być rozpoczęta w ciągu 2 lat a zakończona w ciągu 4. Użytkownik wieczysty nie wywiązał się z tego obowiązku i w latach 90 sprzedał nieruchomość. W chwili obecnej gmina podnosi zarzut, że na następcach prawnych ciąży obowiązek wynikający z umowy oddającej przedmiotowy grunt w użytkowanie wieczyste. I tutaj powstaje pytanie czy rzeczywiście. Mianowicie skoro obrót nastapił po 1981 (czyli de facto po okresie w którym dana cel miał być zrealizowany) to czy faktycznie obecny użytkownik wieczysty ma się czego obawiać czy też sam jest sobie winien bo mówiąc kolokwialenie "widziały gałyc co brały":)?
Jakie są wasze opiniena powyższy temat? Nadmieniam, że w akcie notarialnym przenoszącym prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nie było wspomniane o obowiązku ciążącym na użytkowniku wieczystym.
Pozdrawiam

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 02 sie 2007, 8:39

Nie ma wątpliwości, że taką umowę użytkowania wieczystego można rozwiązać jeżeli nie zostały osiągnięte cele określone w umowie oddającej grunt w użytkowanie wieczyste. Oczywiście użytkowanie wieczyste podlega obrotowi prawnemu, jednakże nie daje ono takich prawo do nieruchomości jak prawo własności. Zgodnie z art. 233 Kodeksu cywilnego: „W granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać.” Tak więc istotne znacznie mają tu postanowienia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Jak mówi art. 240 Kc: „Umowa o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.” To, że poprzedni użytkownik wieczysty zbył prawo użytkowania wieczystego po terminie określonym w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na wzniesienie budynku gospodarczego, nie oznacza, że obowiązek wybudowania tego budynku ustał. Właścicielem gruntu jest gmina. Oddała go w użytkowanie wieczyste na pewnych warunkach. Zbycie użytkowania wieczystego bez spełniania tych obowiązków i późniejsza interpretacja nieobciążania już tym obowiązkiem przyszłych użytkowników wieczystych byłaby jawnym obchodzeniem prawa i zaprzeczeniem celu na jaki grunt został oddany w użytkowanie. Użytkownik wieczysty winien był sprawdzić jakie postanowienia zawiera umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Wiedział przecież, że nie nabywa własności nieruchomości, ale tylko prawo użytkowania wieczystego dlatego teraz musi liczyć się z rozwiązaniem tej umowy przez gminę.

ODPOWIEDZ