apel

Wycena nieruchomości, rzecoznawcy majątkowi i kandydaci na rzeczoznawcę. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
loos
Posty: 10
Rejestracja: 11 kwie 2010, 23:55

apel

Post autor: loos » 25 sie 2017, 22:12

Dopiero praktykuję ale przesyłam dalej prośbę Bogusława Wieczorka, który robi dla wszystkich obecnych i przyszłych RzM mega robotę.

"(...)
Ostatnia inicjatywa Wieczorka, weźcie to sobie do serca!!!!!!
Oto moja ostatnia inicjatywa!!! – to będzie długi post, jak nie da rezultatu, ja rezygnuję!!!
Potraktujcie mój apel bardzo poważnie i zrozumcie, ze jak tym razem wykażecie bierność, skazujecie się na bezrobocie albo parobkowanie albo przetargi w gminach po 100 zł od lokalu netto.
Tyrałem za Was 2 i pól roku i macie prawo wyceny do Millennium, Eurobanku, Deutsche, ING Bank Śląski, Getin Bank i Alior Bank, Pekao S.A, a także do większości banków spółdzielczych, gdzie jeszcze 2 lata temu były listy.
Dziś ustawa o kredycie hipotecznym daje kredytobiorcy pełne prawo wyboru, bo bank jako jedyny nie może w ramach tzw. uzgodnienia nie zaakceptować rzeczoznawcy majątkowego kredytobiorcy, a kredytobiorca musi zaakceptować rzeczoznawcę wskazanego przez bank!!!
Wiem, ze PKOBP i BZWBK mają gdzieś ustawę i przekręt łapówkarski z Futrą (integro) i Karkutem (acons), czy Książakiem (emmerson) trwa w najlepsze. BZ WBK robi to na beszczela, a PKO BP stosuje trick polegający na tym, ze kredytobiorca wpisuje swojego rzeczoznawcę, a PKOBP go nie akceptuje.
Jeśli nie podejmiecie mojej inicjatywy i się nie wysilicie, PKOBP będzie kierowało kredytobiorców do mafii Integro Group, Acons, HFS, Partner , ale co gorsza, jak ta grupa nie będzie przestrzegać prawa, wszystkie banki, które Wam wywalczyłem wrócą do poprzedniego systemu i pozostanie Wam parobkowanie lub bezrobocie. Zniszczy Was 500 mend parobczych, którym pobłażacie, zamiast ich tępić.
Mało tego, zaprzyjaźnieni pośrednicy kredytowi Was nie polecą, bo dostali informację z PKOBP, że jak wycenę zrobi wpisany rzeczoznawca majątkowy przez kredytobiorcę , weryfikacja będzie trwała ok. 2 tygodni i będzie robiona przez firmy mafii pośredników wycen pod kredyty, a pośrednikom kredytowym zależy na czasie.
Co musimy zrobić jako zbiorowość: 100,200, 500 rzeczoznawców, nie wiem, kto ma w tej grupie „śniętych ryb” jeszcze instynkt samozachowawczy , ale im więcej, tym lepiej i tym szybciej rozwalimy mafię Futry i Jagiełły (prezes pkobp).
Po pierwsze wyślijcie ten mail jak największej liczbie znajomych i niech oni wyślą kolejnym i zróbcie to, o co Was proszę i oni także niech zrobią!!!! Jeśli tego nie zrobicie ja się wycofuję, bo upadnie dorobek mojej dwuipółletniej, ciężkiej pracy na rzecz środowiska.
Ostatnie masowe zadanie środowiskowe dla powstrzymania łamania prawa przez banki (pkobp i wbk):
1. Napiszcie wezwanie do prezesa PKO BP – wzór poniżej.
2. Po tygodniu zadzwońcie lub pójdźcie do oddziału pkobp blisko Waszego miejsca zamieszkania ( bo wtedy wykroczenie miało miejsce w rejonie Waszego sądu rejonowego) jako klient lub wyślijcie kolegę rzeczoznawcę i niech zapyta, czy może złożyć Waszą wycenę (tryb dwójkowy ma wielki sens, bo będziecie, wzajemnie, swoimi świadkami w sądzie karnym, zapiszcie nazwisko doradcy kredytowego, którego wezwiecie na świadka jako oskarżyciele posiłkowi.
3. Złóżcie wniosek o ukaranie prezesa pkobp karą aresztu w najbliższym sadzie rejonowym – wzór wniosku poniżej.
To jedyny sposób, by banki nie olewały Was i nie traktowały jak durniów, odmawiając uznawania Waszych wycen, bo macie honor i nie parobkujecie, ale jesteście zbyt pierdołowaci, by zadbać o swoje sprawy. PFSRM pod starymi , czy nowymi rządami tylko markuje działania i ma Was gdzieś!!!
Wzór wezwania Prezesa PKO BP:
Do
Prezes Banku PKOBP
Zbigniew Jagiełło
Wezwanie
Wzywam do natychmiastowego zaprzestania popełniania wykroczenia z art. 26.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na szkodę rzeczoznawcy majątkowego……….. i zaprzestania wskazywania firm:
Bank PKO BP, który reprezentuje Pan Prezes Zbigniew Jagiełło podaje nieprawdę kredytobiorcom, że rzeczoznawca majątkowy ……….. musi uzyskać akceptację banku PKOBP, by mógł wykonać operat szacunkowy w postępowaniu kredytowym prowadzonym w PKOBP. Zgodnie z przepisami Dyrektywy UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia niezależności rzeczoznawcy majątkowego od procesu kredytowego. W dotychczasowej praktyce banki wymuszały zakup wycen nieruchomości we wskazywanych firmach, co miał zmienić przepis ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Z przepisu wynika, że rzeczoznawca majątkowy ma być wybrany w drodze uzgodnienia, a nie wskazany przez bank. Posiadam pełnię uprawnień do wykonywania wycen nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej , a Wasz Bank nie ma żadnego tytułu sądowego do odmowy przyjęcia operatu szacunkowego sporządzonego przez …………………., ponieważ moje uprawnienia do szacowania nieruchomości nie zostały zawieszone.
W wyniku rozmowy z doradcą kredytowym ……………… oddziału PKOBP w……, ul. …………..mój klient uzyskał informację, że zlecenie operatu szacunkowego mojej osobie spowoduje opóźnienie w rozpatrywaniu wniosku/odmowę rozpatrzenie wniosku. Bank PKOBP nie ma żadnych uprawnień, by uznać, ze moje kwalifikacje są niższe od rzeczoznawców majątkowych zatrudnionych przez następujące spółki z o.o. wskazane we wniosku kredytowym:
Acons Sp. Z o.o.,
Emmerson Evaluation Sp. z o.o.,
Home Financial Service Sp. z o.o.,
Integro Group Sp. Z o.o.,
Partner CRLS Sp. z o.o.
, więc PKOBP, za którego działania odpowiada Pan Prezes podaje nieprawdę o o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy.
Uniemożliwienie wykonania mi operatu szacunkowego do celów kredytowych w postępowaniu kredytowym w PKOBP pozbawia mnie możliwości otrzymania wynagrodzenia, więc w sposób oczywisty szkodzi mi i jest sprzeczne z art. 21.9 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego…..
Informuję, iż w terminie 7 dni, jako oskarżyciel posiłkowy, złożę wniosek do Sądu Rejonowego w…. Wydział Karny o ukaranie Prezesa PKOBP, jako reprezentującego Bank PKOBP, karą aresztu za podawanie nieprawdy o moim przedsiębiorstwie wyceny nieruchomości kredytobiorcom.
Z poważaniem
Wniosek do sądu o ukaranie Prezesa PKOBP:
Miasto, dn. ………. r.

Sąd Rejonowy dla ………
W………
Wydział Karny
Oskarżyciel posiłkowy:
…………………………..
ul………………..
…………………….
Obwiniony:
Prezes Zbigniew Jagiełło
Bank PKO Bank Polski, ul. Puławska 15, Warszawa,
Wniosek o ukaranie za wykroczenia.
Zarzucam obwinionemu popełnienie wykroczenia na moją szkodę w dniu w oddziale PKOBP, adres………….. z art. 26.1. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Żądam ukarania obwinionego karą aresztu, ponieważ jest to osoba zamożna i kara grzywny nie spełni funkcji represyjno-wychowawczej. Podstawę złożenia wniosku o ukaranie stanowi art. 26.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Art. 27. § 1. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz art. 76 Konstytucji RP.
UZASADNIENIE
Jako rzeczoznawca majątkowy, posiadający państwowe uprawnienia do szacowania nieruchomości powziąłem informację, iż w wyniku decyzji zarządu PKO BP rozpowszechniane są fałszywe informacje na temat mojej firmy, iż nie posiadam wystarczających uprawnień do szacowania nieruchomości, gdyż bank PKOBP ich nie uznaje i informuje kredytobiorców, że operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego………………., nie będzie honorowany. Wysłałem Prezesowi Zbigniewowi Jagiełło PKOBP, jako odpowiadającego za działalność przedsiębiorstwa wezwanie ( dowód nr 1) do zaprzestania popełniania zgłoszonego wykroczenia. Jednak dnia…….., uzyskałem informację, iż bank, bez żadnego uzasadnienia (np. postanowienie sądu) uznać, że moje kwalifikacje są niższe od rzeczoznawców majątkowych zatrudnionych przez następujące spółki z o.o. wskazane we wniosku kredytowym:
Acons Sp. Z o.o.,
Emmerson Evaluation Sp. z o.o.,
Home Financial Service Sp. z o.o.,
Integro Group Sp. Z o.o.,
Partner CRLS Sp. z o.o.
którzy posiadają takie same, państwowe uprawnienie do szacowania nieruchomości.
Zgodnie z przepisami Dyrektywy UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia niezależności rzeczoznawcy majątkowego od procesu kredytowego. W dotychczasowej praktyce banki wymuszały zakup wycen nieruchomości we wskazywanych firmach, co miał zmienić przepis ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Z przepisu wynika, że rzeczoznawca majątkowy ma być wybrany w drodze uzgodnienia, a nie wskazany przez bank. Posiadam pełnię uprawnień do wykonywania wycen nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej , a Bank PKO BP nie ma żadnego tytułu sądowego do odmowy przyjęcia operatu szacunkowego sporządzonego przez …………………., ponieważ moje uprawnienia do szacowania nieruchomości nie zostały zawieszone.
Dodatkowo bank BKO BP przedstawił mnie jako rzeczoznawcę majątkowego, który jest mniej wiarygodny, choć posiadam takie same , państwowe uprawnienia, więc podał kredytobiorcy oczywistą nieprawdę na temat mojego przedsiębiorstwa.
Oskarżyciel posiłkowy…………. był zmuszony wielokrotnie tłumaczyć klientom, że posiada wystarczające kwalifikacje i uprawnienia, a PKOBP bezprawnie je ogranicza, co stanowi podważanie zaufania konsumentów do powoda, narażając jego renomę na szwank. Rzeczoznawcy majątkowi posiadają wystarczające kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami, nadawanymi przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a nie przez pracownika banku – przedsiębiorstwa w formie spółki akcyjnej.
Powołując się na art. 76 Konstytucji zwracam uwagę, iż Sądy stanowią władzę publiczną, a przymuszanie konsumenta stanowi nieuczciwa praktykę rynkową, represjonowaną ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w art.3, w art. 4.1 i w art. 8.1.
Wnoszę o powołanie na świadka pracownika PKOBP ………………………… adres ….. (oddziału, w którym pracuje pracownik, który poinformował Waszego kolegę, ze nie możecie wykonać wyceny albo jak Wy wykonacie , to będzie to długo trwało).
Wnoszę o przesłuchanie prezesa banku PKO BP Zbigniewa Jagiełły na okoliczność ustalenia winnych podawania nieprawdy na temat mojego przedsiębiorstwa w zakresie zbyt niskich kwalifikacji do wyceny nieruchomości dla celów kredytowych.
Można to wykroczenie zgłosić na policję, ale wiecie jak policja działa…..:(, ustawa pozwala ominąć policję i od razu zgłosić do sądu wniosek o ukaranie prezesa( ja złożyłem 5 zgłoszeń na Jagiełłę i 2 na prezesa WBK).
Jako oskarżyciel posiłkowy, zostaniecie przesłuchani w sprawie, Wy przesłuchacie Jagiełłę i pracownika pkobp i sąd ukarze Jagiełłe za wykroczenie, grzywną lub aresztem , bo on odpowiada za ten łapówkarski układ z wymuszaniem haraczy od parobków.
Możecie sobie wmawiać, że Wieczorek jest grubiańaski, to ja oleję, ale macie tylko mnie i siebie, by zawalczyć o przyszłość, a jak dziś nie zrobicie nic, za 2 lata nie zrobicie żadnej wyceny pod kredyt, jeśli macie na tyle inteligencji, by zrozumieć te proste zależności, pomóżcie sobie i nie odkładajcie sprawy na później, bo później nie nastąpi.
Każdemu pomogę i wyjaśnię sprawę, piszcie na priv, dzwońcie, wysyłajcie moje przesłanie kolegom, rzeczoznawcom, niech oni ślą dalej!!!!
Zbyt wielu, którzy ze mn ą współpracują, markuje działania, jeśli ktoś wyśle, niech mi potwierdzi to na priv, bym miał pewność, ze nie jestem sam!!!
W 2 dni po moim wniosku o ukaranie prezesa Millennium i kuźniarskiego, który sobie wykreślał z listy rzeczoznawców (sam jest rzeczoznawcą, ale zakłamaną mendą, bo kłamał w sadzie, gdy go wziąłem na świadka, a teraz ma sprawę karną) po dwóch dniach zniknęły listy.
pamiętajcie, obwiniony Jagiełło musi przyjechać na rozprawę tam, gdzie popełniono wykroczenie, czyli do /Waszego sądu rejonowego!!!!! on ma stracony dzień, Wy 2 godziny , ale to nie strata, to praca o PRZYSZŁE ZLECENIA WYCEN POD KREDYTY!!!!!

(...)"

Pozdrawiam!

ODPOWIEDZ