zniesienie współwłasności gruntu

Wszelkie problemy prawne związane z nieruchomościami: prawo pierwokupu, ustawy, akty prawne, interpretacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
GRETCHEN
Posty: 27
Rejestracja: 21 cze 2006, 20:53

Post autor: GRETCHEN » 17 lip 2007, 22:38

Wiadomo, że zniesienie współwłasności musi przejść przez sąd. Czy jednak po prawomocnym orzeczeniu sądu należy zlecić geodecie, żeby wytyczył granice zgodnie z postanowiemiem sądu? Jak wygląda taka procedura. Przy sprzedaży wytyczonej nieruchomości (jej części) będzie potrzebnywykaz ze zmian gruntowych, a to i tak musi zrobić geodeta. Proszę doświadczonych kolegów o pomoc w tej kwestii.
Z góry dziękuję.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 18 lip 2007, 8:16

Zniesienie współwłasności nieruchomości nie musi „przejść przez sąd”. Przepisy bynajmniej nie nakazują takiej drogi zniesienia współwłasności. Preferowane jest umowne zniesienie współwłasności w sytuacji gdy strony są zgodne co do formy zniesienia współwłasności. Jeżeli zdecydują się na podział fizyczny nieruchomości będzie konieczne zaangażowanie geodety dla zaprojektowania podziału, ustalenia granic, sporządzenia mapy i opisu nieruchomości oraz przejście całego procesu administracyjnego podziału nieruchomości. Podział nieruchomości regulują przepisy artykułów 92 – 100 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Na temat podziału nieruchomości pisałem wątku http://www.forum.w.nieruchomosci.pl/sho ... php?t=1397

GRETCHEN
Posty: 27
Rejestracja: 21 cze 2006, 20:53

Post autor: GRETCHEN » 18 lip 2007, 13:42

A jeżli współwłasność jest zniesiona na podstawie orzeczenia sądowego, czy dalej po uprawomocnieniu się decyzji - musi ten teren dzielić też geodeta zatrudniony przez zainteresowanych? Wydaje mi się, że przy ustalaniu granic nowowydzielonych działek przez Sąd, na pewno uczestniczył w tym geodeta, ale tylko na papierze - fizycznie nie zaznaczył, do kogo w jakich granicach należy działka.
Dzięki za odpowiedź.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 19 lip 2007, 8:04

Podział nieruchomości przez wyodrębnienie nowych działek musi być dokonany przez uprawnionego geodetę w każdym przypadku. Sędziowie to prawnicy, którzy nie potrafią ani nie mogą dokonywać takich, nazwijmy to, „technicznych” rzeczy. Postępowanie o zniesienie współwłasności regulują przepisy 617 – 625 Kodeksu postępowania cywilnego. Współwłaściciele mogą przedstawić zgodny projekt podziału nieruchomości, a sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych. Projektowany sposób podziału nieruchomości na części powinien być też zaznaczony na planie sporządzonym według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych. Jeśli strony nie zaproponują zgodnego podziału nieruchomości, a zachodzą warunki do dokonania podziału w naturze, sąd dokonuje tego podziału na części odpowiadające wartością udziałom współwłaścicieli z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno-gospodarczym. Różnice wartości wyrównuje się przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może też obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. Cały ten proces podziału w terenie, sporządzenie odpowiednich map do rejestru gruntów musi być jednak wykonany przez geodetę.

ODPOWIEDZ