Apel PFRN i co dalej ?

Wymiana doświadczeń, wzory dokumentów, sposoby prowadzenia biura nieruchomości, informacje bieżące, archiwizacja dokumentów, licencje, opisy programów do obsługi biur nieruchomości. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
epopeja
Posty: 9
Rejestracja: 14 mar 2007, 21:35

Post autor: epopeja » 16 mar 2007, 9:50

Martwi fakt, że potęzna Federacja musi prosić szarych członków o akcje protestu.Sądzę, że bez marszu gwiażdzistego się nie obejdzie. Zgoda na zmniejszenie dolegliwości za naruszenie prawa to zachęta do naruszenia. A dlaczego nie postulować by naruszenia prawa w tej materii nie były włączone do sądów 24 godzinnych. Weryfikacja pośredników przez rynek to w ubogim spoleczenstwie iluzja .
ileż to razy wielu z nas oglądało zmartwione twarze klientów wpłacających prowizje i jeszcze nieszczęsny VAT. Wszak zapewne wielu z nas słyszało: a moze zmniejszymy prowizje, a moze dało by się bez VAT-u ?. Czy w sytuacji gdy pośrednik nie ma licencji nie przystanie na "propozycje" klienta ?
Rynek usług w zawodach zwiazanych z nieruchomościami jest otwarty dla każdego , podlega rozwojowi i kontroli organów Państwa a nie wyłącznie korporacji. Rozmontowywanie rynku usług miałoby sens gdyby przyjąć iż wiedza w zakresie gospodarki nieruchomościami to w istocie stek bzdur, niczym nie uzasadnione napuszanie się. Jeżeli to władze przyjęłby za pewnik a odpowiedzialność za taką interpreteacje nie byłaby iluzoryczna to w istocie precz ze wszystkimi licencjami i uprawnieniami.

PS . W dzisiejszej RP (19.03.2007) napisano m.in. cyt. "Według Pawła Wiśniewskiego, prezesa Bielsko-Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników, sytuację mogłaby poprawić zmiana kwalifikacji prawnej świadczenia usług pośrednictwa bez licencji z wykroczenia na przestępstwo. " Koniec cytatu

Zwracam uwagę na apel na stronie pfrn.pl/page/230

Do polskich pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości

Koleżanki i Koledzy,
W dniu 13 marca 2007r na forum Komisji Infrastruktury Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rządowy projekt nowelizacji referował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń. Proponowane zmiany w ustawie dotyczą:
- usprawnienia gospodarowania zasobem komunalnym
- zmian w ewidencji nieruchomości
- dostosowania przepisów ustawy do projektowanych zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- ułatwień w obrocie zasobem komunalnym
- ułatwień w podziałach geodezyjnych nieruchomości
- obniżeniu opłat adiacenckich
oraz
- wykreśleniu z ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 198 w brzmieniu:
Art.198.1. Kto prowadzi:
1) bez uprawnień zawodowych działalność zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, polegającą na określaniu wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością;
2) bez licencji zawodowej działalność zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, polegającą na wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów, określanych w art.180 ust.1.;
3) bez licencji zawodowej działalność zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami, polegającą na wykonywaniu czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz innych czynności oraz do inwestowania w nieruchomość, a także innych czynności określonych w art. 185 ust.1
- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny
2. Tej samej karze podlega przedsiębiorca, który powierza wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 osobie nieposiadającej odpowiednio uprawnień lub licencji zawodowych wymienionych w ust. 1
3. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia”
Wykreślenie z ustawy art.198 oznacza poważną niespójność prawną.
W mocy pozostają zapisy art. 174, art. 179 i art. 184 mówiące o obowiązku posiadania uprawnień i licencji przy wykonywaniu czynności pośrednictwa, zarządzania oraz rzeczoznawstwa majątkowego, a także ochronie prawnej tytułów zawodowych.
Jednocześnie w sposób mechaniczny i bez powiązania merytorycznego z innymi przepisami działu V ustawy, proponuje się wykreślenie wszelkich sankcji z tytułu wykonywania czynności zawodowych bez wymaganych uprawnień i licencji.
Zespół zagadnień prawnych, ekonomicznych, budowlanych itp. związanych z nieruchomościami jest szalenie skomplikowany i wymaga ogromnego zasobu wiedzy.
Pośrednicy, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowi są zobowiązani licencjami i uprawnieniami zawodowymi do ochrony rynku i klientów korzystających z ich usług. Usunięcie z ustawy sankcji wynikających z art.198 może spowodować wzrost negatywnych zjawisk na rynku nieruchomości i będzie miało zdecydowanie negatywny wpływ na ochronę prawną i merytoryczną osób dokonujących transakcji na rynku nieruchomości.
Biorąc pod uwagę ochronę praw klientów korzystających z usług pośredników, zarządców i rzeczoznawców majątkowych, Polska Federacja Rynku Nieruchomości zdecydowanie się sprzeciwia całkowitemu wykreśleniu z ustawy o gospodarce nieruchomościami artykułu 198.
Jednocześnie Polska Federacja Rynku Nieruchomości jest zdania, że celowym jest złagodzenie dotychczas obowiązujących sankcji wynikających z tego artykułu i postuluje, aby zmienić jego brzmienie na:
„Art.198.1. Kto prowadzi:
1) bez uprawnień zawodowych działalność zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, polegającą na określaniu wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością;
2) bez licencji zawodowej działalność zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, polegającą na wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów, określanych w art.180 ust.1.;
3) bez licencji zawodowej działalność zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami, polegającą na wykonywaniu czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz innych czynności oraz do inwestowania w nieruchomość, a także innych czynności określonych w art. 185 ust.1
- podlega karze grzywny
2. Tej samej karze podlega przedsiębiorca, który powierza wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 osobie nieposiadającej odpowiednio uprawnień lub licencji zawodowych wymienionych w ust. 1
3. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia”
W powyższej sprawie PFRN przygotowuje szereg pism adresowanych do kancelarii Sejmu, Ministerstwa Budownictwa i posłów zasiadających w Komisji Infrastruktury Sejmu RP.
Koleżanki i Koledzy !
Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 z późniejszymi zmianami), obowiązywała i obowiązuje w dotychczasowym brzmieniu. Nieprawdą są plotki oraz informacje podawane w niektórych mediach, że ustawa już została zmieniona. Cały szum medialny dotyczy projektowanych zmian w ustawie, które podlegają długotrwałej procedurze legislacyjnej.
Naszym zadaniem jest nie dopuszczenie do tego, aby nowelizacja ustawy przebiegła w sposób zaplanowany przez stronę rządową. Oczywistym jest, że wykreślenie artykułu 198 z ustawy o g.n. niewątpliwie doprowadzi do wzrostu szarej strefy, spowoduje szereg nierówności wobec prawa i doprowadzi do deregulacji rynku nieruchomości. Przy projektowaniu niekorzystnych zmian w prawie bardzo ważny jest tzw. protest społeczny.
W związku z powyższym PFRN uprzejmie prosi wszystkich pośredników i zarządców, którzy uważają, że przygotowywane przez rząd zmiany są niekorzystne dla rynku nieruchomości, o wysłanie listów protestacyjnych do Kancelarii Sejmu, Ministerstwa Budownictwa i poszczególnych posłów. W załączeniu przesyłamy wzór listu protestacyjnego, który należy uzupełnić o dane osobowe, zaadresować i wysłać pod załączone adresy. Listy należy wysłać w formie papierowej i elektronicznej.
Prosimy również o przesłanie listu w formie elektronicznej na adres PFRN, co ułatwi nam rozeznanie w liczbie wysyłanych protestów. Podobna akcja miała już miejsce w historii PFRN i była bardzo skuteczna.
Podkreślamy, że tylko zakrojona na szeroką skalę lawina listów protestacyjnych może stworzyć szansę na zmianę ewidentnie niekorzystnych dla rynku i środowisk zawodowych projektowanych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Liczymy na szerokie wsparcie !
Zarząd Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

----------------

BeTe
Posty: 38
Rejestracja: 01 lis 2006, 0:23

Post autor: BeTe » 16 mar 2007, 13:30

Jako subskrybent wieści z PFRN też otrzymałem mail zawierający treść listu protestacyjnego i listę oficjeli do których należy je skierować. Myślę, że sam też przyczyniłem się do reakcji Federacji, bo kilka dni temu wysłałem mail w którym wyraziłem zaniepokojenie że nasza Federacja nic nie robi w tej sprawie. Oczywiście wyślę ten protest, bo tylko nacisk na decydentów odnosi jakiś skutek. Zachęcam też wszystkich forumowiczów, tych którzy już są pośrednikami oraz kandydatów zdobywających żmudnie wiedzę niezbędną do zdania trudnego egzaminu do zaprotestowania póki jeszcze czas!!!

Tadeusz

ODPOWIEDZ