Artykuł: Czynsze nadal będą powodować konflikty z lokatorami

Podatek od nieruchomości, opłaty za przekształcenie nieruchomości w odrębną własność, opłaty okołokredytowe, taksa notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz dochodowy
PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 31 sty 2007, 12:55

Oto artykuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej o nowych uregulowaniach ustawy o ochronie lokatorów…

Czynsze nadal będą powodować konflikty z lokatorami

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, choć bardzo potrzebna, to kolejne doraźne działanie, a nie kompleksowe unormowanie tej problematyki - twierdzi rzecznik praw obywatelskich

Obawia się, że problematyka czynszów najmu i innych opłat za używanie lokalu mieszkalnego nadal będzie powodować konflikty między wynajmującymi a najemcami, spory interpretacyjne i wątpliwości konstytucyjne.
W piśmie do ministra budownictwa rzecznik przypomina, że przyjęta w grudniu 2006 r. nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów była podyktowana przede wszystkim koniecznością dostosowania stanu prawnego w zakresie ustalania wysokości czynszu najmu i innych opłat za używanie lokalu mieszkalnego oraz kontrolowania zasadności podwyżki do wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
Niestety, wypomina rzecznik, po raz kolejny zignorowano apel TK, aby zmiany w prawie miały kompleksowy charakter. Nowelizując ustawę, nie uregulowano takich kwestii jak stworzenie tzw. lustra czynszowego, czyli dodatkowych instrumentów kontroli pozwalających sądom na wnikliwą ocenę podstaw ustalania czynszów oraz ich podwyżek. Przewidziano je wprawdzie w projekcie zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami, lecz nie wiadomo, na jakim etapie są prace nad nim i kiedy zostanie przekazany do Sejmu. Konieczna jest nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ponieważ TK stwierdził, że przepis zawierający upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia jest niezgodny z konstytucją. Niezbędne byłyby formy indywidualnego wsparcia dla właścicieli zobowiązanych do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem budynku. Mogłyby to być dotacje celowe, kredyty preferencyjne czy zwolnienia podatkowe. Trybunał sygnalizował też rozbieżności w określeniu katalogu praw i obowiązków wynajmującego i najemcy.
Nowelizacja wprowadziła do ustawy o ochronie praw lokatorów przepis, zgodnie z którym, podwyższając czynsz lub inne opłaty za używanie lokalu, właściciel może ustalić godziwy zysk. W ustawie nie ma jednak definicji "godziwego zysku". Nadal brakuje więc jednoznacznego kryterium, które pozwoliłoby sądom kontrolować zasadność podwyżki czynszu.

ODPOWIEDZ