Artykuł: Gminne mieszkania z większą ulgą

Podatek od nieruchomości, opłaty za przekształcenie nieruchomości w odrębną własność, opłaty okołokredytowe, taksa notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz dochodowy
PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 15 mar 2007, 17:49

Gminne mieszkania z większą ulgą – portal gazeta.pl 13 marca 2007

Znikną wątpliwości dotyczące stosowania bonifikat przy wykupie mieszkań od gmin i skarbu państwa

Sejmowa komisja infrastruktury zgodziła się we wtorek rozpatrzyć projekt stosownej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dotyczy to około miliona rodzin zajmujących mieszkania należące do skarbu państwa oraz samorządów (głównie gmin). Proponowane przez rząd poprawki mają m.in. doprecyzować zasady wykupu tych lokali. Zdarza się, że lokatorzy płacą za mieszkanie np. 10 proc. jego wartości, ale za grunt - 100 proc., bo ustawa nie precyzuje, czy bonifikata ma dotyczyć tylko mieszkania, czy także udziału w gruncie. Rząd zaproponował, by bonifikata od ceny lokalu objęła "wszystkie jego składniki w jednakowej wysokości". Te składniki to cena udziału w prawie własności gruntu lub pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Przyjęty przez komisję w pierwszym czytaniu projekt złagodzi też ograniczenia dla lokatorów, którzy skorzystali z bonifikaty przy wykupie mieszkania. Obecnie nie mogą go sprzedać przed upływem pięciu lat, bo musieliby oddać bonifikatę (odpowiednio zwaloryzowaną). Niektórzy obchodzą ten przepis, przekazując mieszkanie osobie bliskiej (np. dziecku). Ta osoba zaś sprzedaje lokal na rynku wtórnym. Ta luka zniknie, bo zakazem zbycia mieszkania przez pięć lat "od dnia pierwotnego nabycia" będą zarówno lokator, jak i osoba bliska, która przejęłaby mieszkanie. Lokatorzy nie musieliby za to zwracać pieniędzy, gdyby w tym pięcioletnim okresie zamienili swoje mieszkania na inne lub na dom. Ponadto zniknie automatyzm w zwrocie bonifikaty. W "szczególnie uzasadnionych przypadkach" dług mógłby być lokatorowi darowany (np. gdyby sprzedał mieszkanie w celu zakupu większego).

Rząd chce także zatkać inną lukę, która umożliwia sprzedaż budynków mieszkalnych wraz z lokatorami osobom trzecim. Teoretycznie tego typu przypadki nie powinny się zdarzyć, bo ustawa daje lokatorom przywilej pierwszeństwa: zanim gmina wystawi budynek mieszkalny na sprzedaż, powinna w pierwszej kolejności zaproponować lokatorom wykup zajmowanych przez nich mieszkań. Rząd przyznaje, że lokatorzy są często pomijani, gdy w budynku "cele mieszkaniowe nie są celami podstawowymi". Np. może to być budynek, w którym była szkoła. Na poddaszu są zaś lokale zajmowane przez byłych nauczycieli. Rząd zapewnia, że gmina nie sprzeda takiego budynku za plecami lokatorów dzięki zamianie w ustawie sformułowań "budynek mieszkalny" na "dom wielolokalowy".

Dodajmy jednak, że w kwestii ustalania wysokości bonifikat nic się nie zmieni. W dalszym ciągu będzie ona zależała od poszczególnych wojewodów (w przypadku mieszkań państwowych) oraz rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (mieszkania samorządowe).

Projekt noweli zakłada także stworzenia tzw. lustra czynszowego, czyli systemu monitorowania czynszów w poszczególnych gminach. Obowiązkiem dostarczania tego typu danych rząd chce obarczyć pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Zestawienia stawek czynszów mają być co rok publikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

ODPOWIEDZ