Artykuł: Rozgraniczenie musi być logiczne

Wszelkie problemy prawne związane z nieruchomościami: prawo pierwokupu, ustawy, akty prawne, interpretacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 30 sty 2007, 17:20

Oto artykuł z Rzeczpospolitej w sprawie podziału budynku:

Rozgraniczenie musi być logiczne

Budynek posadowiony na dwu działkach może być podzielony tylko zgodnie z logiką i zdrowym rozsądkiem


Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 23 stycznia 2007 r. Uznał, że podział budynku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste może być tylko pionowy i zgodny z podziałem gruntu.

Sąd Najwyższy wyjaśnił, że pionowy podział budynku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste jest dopuszczalny wraz z podziałem gruntu tylko w taki sposób, że linia podziału budynku odpowiada linii podziału działki i przebiega przez istniejącą w całości lub w znacznej części ścianębudynku, dzieląc go na regularne i samodzielne części.

Tym samym Sąd Najwyższy wyłączył możliwość takiego podziału budynku na dwa odrębne, by w skład jednego z nich weszła jakaś część pozioma budynku znajdująca się nad sąsiednią działką. A tak właśnie chciała spółka Hotele Prezydenckie, która zajmuje pomieszczenia znajdujące się na parterze drugiej części budynku posadowionej na działce oddanej sąsiadowi w użytkowanie wieczyste.

Niegdyś była to jedna działka, której użytkownikiem wieczystym była spółka z o.o. Budimex. Ona też dokonała jej podziału na dwie działki i dwa budynki, dla których prowadzone są dwie księgi wieczyste. Na jednej działce znalazła się część hotelowa budynku, a na drugiej - biurowa. Budimex sprzedał część hotelową.

Spółka Hotele Prezydenckie, będąca nabywcą, zajęła także pomieszczenia socjalne związane z hotelową restauracją, znajdujące się na parterze sąsiedniego budynku.

Kolejny nabywca tego budynku, spółka Super Nowości, zażądał opuszczenia ich przez tamtą spółkę. Hotele Prezydenckie odmówiły. Super Nowości wystąpiły do sądu, twierdząc, że sporne pomieszczenia stanowią część składową ich nieruchomości budynkowej.

Sąsiadowi nie przysługuje żadne prawo do ich zajmowania. Nieruchomość z budynkiem biurowym nie jest w żaden sposób obciążona na rzecz nieruchomości sąsiedniej. Zgodnie zaś z zasadą zapisaną wart. 47 kodeksu cywilnego część składowa rzeczy nie może być przedmiotem odrębnej własności, a przedmioty połączone z rzeczą (w tym wypadku - pomieszczenia socjalne połączone z budynkiem hotelowym) tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Sąd I instancji oddalił żądanie Super Nowości. Uznał, że własność Hoteli Prezydenckich obejmuje także sporne pomieszczenie. Sąd II instancji nie był tego pewien. Dlatego skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego. Uchwała SN oznacza, że sąd I instancji nie miał racji. Poziomy podział budynku nie jest bowiem możliwy. Inną kwestią jest, oczywiście, możliwość ustanowienia w budynku odrębnej własności lokali (sygn. IIICZP136/06).

IZABELA LEWANDOWSKA

ODPOWIEDZ