Artykuł: Ulga meldunkowa wielokrotnego użytku...

Podatek od nieruchomości, opłaty za przekształcenie nieruchomości w odrębną własność, opłaty okołokredytowe, taksa notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz dochodowy
PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 11 sty 2007, 8:25

Dzisiejsza Gazeta Prawna przynosi artykuł o uldze od podatku dochodowego za sprzedaż nieruchomości, jeśli jest się tam zameldowanym:

MF: Ulga meldunkowa wielokrotnego użytku...

Od początku 2007 roku podatnicy nie muszą płacić 19-proc. PIT od dochodu przy sprzedaży nieruchomości, jeśli będą zameldowani w mieszkaniu lub domu przez co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia. Nowa ulga dotyczy łącznie obojga małżonków.

Przepisy jednak nie precyzują, w jaki sposób małżonkowie mogą skorzystać z ulgi. Możliwe są dwa sposoby rozumienia nowego przepisu. Pierwszy - mąż i żona muszą być zameldowani razem w jednym mieszkaniu przez co najmniej rok, aby przy jego sprzedaży nie zapłacić podatku. To wersja niekorzystna dla podatników. Druga możliwa interpretacja jest bardziej korzystna dla podatników. Wynika z niej, że dla skorzystania z nowej ulgi meldunkowej przez małżonków wystarczy, aby tylko jedno z nich było zameldowane w mieszkaniu, które potem ma być sprzedane.

Ta druga interpretacja mogłaby dawać możliwości korzystnego, choć zgodnego z prawem, planowania podatków. Aby to lepiej zobrazować, przedstawmy przykład: małżonkowie kupili dwa mieszkania 2 stycznia 2007 r. Mąż melduje się w jednym, żona w drugim. Po 12 miesiącach, w lutym 2008 r., małżonkowie sprzedają oba mieszkania z zyskiem, ponieważ przez ten czas wzrosły ceny nieruchomości. Podatku dochodowego nie zapłacą, korzystając z nowej ulgi meldunkowej.

Jednak przepis napisany jest w sposób niejednoznaczny. Eksperci podatkowi nie są zgodni, jaka powinna być właściwa interpretacja nowych przepisów.

Najprawdopodobniej właściwą wypracują organy podatkowe.

19proc. dochodu wynosi od 1 stycznia 2007 r. podatek dochodowy od osób fizycznych przy sprzedaży nieruchomości

Ustawodawca mało dokładny

Wniosek z tego, że po raz kolejny ustawodawca, nowelizując przepisy podatkowe, nie dołożył należytej staranności, tak aby były jasne i nie stwarzały wątpliwości interpretacyjnych.

Z ustawy o PIT nie wynika jasno, jak należy rozumieć łączne zastosowanie zwolnienia do obojga małżonków przy nowej uldze meldunkowej. Czy zwolnienie to należy traktować w ten sposób, że oboje muszą spełnić warunek zameldowania przez okres co najmniej roku przed datą zbycia, aby choć jedno z nich mogło skorzystać ze zwolnienia? Czy też wystarczy, że warunek ten jest spełniony przez jedno z małżonków dokonujących zbycia nieruchomości? Na te pytania odpowiedział dr Tomasz Nowak, prawnik z departamentu podatkowego kancelarii prawnej Grynhoff, Woźny i Wspólnicy. Jego zdaniem prawidłowa jest druga interpretacja. Każde z małżonków jest odrębnym podatnikiem. Nie można uzależniać prawa do zwolnienia jednego podatnika od okoliczności związanych z innym podatnikiem.

- Jeśli zatem zbycia nieruchomości dokonują małżonkowie, to przychody uzyskane z tego zbycia przez obojga powinny być zwolnione z PIT, jeśli tylko warunki zwolnienia są spełnione przez jednego z nich - argumentował dr Tomasz Nowak.

Ulga wielokrotnego użytku...

Również mec. Bernard

ODPOWIEDZ