błąd w teście

Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
staniak
Posty: 142
Rejestracja: 24 wrz 2006, 0:36

Post autor: staniak » 29 wrz 2006, 23:53

Błąd w odpowiedzi w pytaniu nr.1705 jest ewidentny.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym właściwciel ,może się zrzec nieruchomości na rzecz

a) Skarbu Państwa 0
b) gminy 1
c) osoby bliskiej 0

Tu jest błąd .Na podstawie Kodeksu Cywilnego Art. 179. par.2 Nieruchomość staje się własnością Państwową.
Prawidłową odpowiedzią jest "Na rzecz Skarbu Państwa"
Z tym,że Trybunał Konstytucyjny orzekł,że art 179 KC. traci moc obowiązujący z dniem 15.07.2006.Obecnie gminy nie mają prawa sprzeciwiać się ,gdy ktoś chce zrzec się na ich rzecz właśności nieruchomości.Myślę ,że obecnie poprawnymi odpowiedziami są na rzecz gminy w określonych wypadkach i Skarbu Państwa też.Proszę o komentarze.

ss17
Posty: 2
Rejestracja: 13 wrz 2006, 9:07

Post autor: ss17 » 30 wrz 2006, 8:57

Teraz żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.

opka
Posty: 18
Rejestracja: 12 wrz 2006, 19:35

Post autor: opka » 30 wrz 2006, 13:09

]Art.179 & 2 cyt." Nieruchomość której właściciej się zrzekł, staje się własnością gminy na obszarze której nieruchomość jest położona, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze kilku gmin, nieruchomość staje się własnością gminy, na obszarze której znajduje się jej większa część....."
Art.w/w stracił moc obowiązującą z dniem 15 lipca b.r
Niemniej jednak, gdy obowiązywał nieruchomości można było się zrzec j.w. na rzecz gminy.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 02 paź 2006, 7:05

Pytanie z testu i odpowiedź uznawana za poprawną nie zostały po prostu zaktualizowane. Z dniem 15 lipca stracił moc art. 179 ustawy Kodeks cywilny, a żaden inny przepis regulujący zrzekanie się własności nieruchomości nie zastąpił go. Co prawda Sejm uchwalił 13 lipca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw – w której zmienił brzmienie art. 179. Zgodnie z tym brzmieniem pozostawiona miała być możliwość zrzeczenia się własności, jednak w pierwszej kolejności zrzekający się winien wystosować do gminy zaproszenie do zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Jeżeli taka umowa nie zostałaby zawarta w ciągu sześciu miesięcy nieruchomość stałaby się własnością Skarbu Państwa, który ponosiłby odpowiedzialność za jej ewentualne obciążenia. Ustawa ta jednak nie weszła w życie gdyż Prezydent skorzystał z prawa weta, a Sejm weta nie odrzucił. Pan Prezydent uzasadnił swoje weto tym, że Skarb Państwa nie powinien przejmować nieruchomości automatycznie, a przejęcie to powinno być uzależnione od zgody organu administracji publicznej, czyli tak jak było do 25 września 2003r. kiedy przejście nieruchomości na własność Skarbu Państwa stawało się skuteczne gdy zgodził się na to starosta. Od wspomnianej wyżej daty zrzeczenie się własności nieruchomości uzależnione zostało wyłącznie od woli właściciela, a nieruchomość przechodziła na własność gminy – bez możliwości uchylenia się przez gminę od przyjęcia takiej nieruchomości.

Obecnie mamy lukę prawną i zrzeczenie się nieruchomości nie skutkuje przejściem jej własności ani na gminę, ani na Skarb Państwa. Nieruchomość staje się własnością niczyją, której jednak nie można zawłaszczyć, a co najwyżej zasiedzieć. Niewątpliwie ten stan prawny powinien się zmienić i należałoby ponownie uregulować sprawę zrzeczenia.

Swoją drogą ciekawe czy ktoś od 15 lipca w Polsce zrzekł się własności nieruchomości? Jeśli ktoś z forumowiczów ma taką informację proszę podzielić się nią z nami. Interesujące byłoby dowiedzieć się jak przebiegło zrzeczenie się i czy mamy już gdzieś w Polsce nieruchomości niczyje.

ODPOWIEDZ