Błąd w teście pyt.416

Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
staniak
Posty: 142
Rejestracja: 24 wrz 2006, 0:36

Post autor: staniak » 09 paź 2006, 21:23

W teście na www.nieruchomosci.pl w pytaniu nr.416 żadna odpowiedż nie jest prawidłowa.Moim zdaniem prawidłowymi odpowiedziami są odpowiedź a) i c)

treść pytania:
Gminny zasób nieruchomości stanowią m.in. nieruch. które

a) zostały nabyte w drodze umowy na rzecz gminy
b) zostały nabyte w drodze umowy narzecz gminnej osoby prawnej
c) zostały nabyte na rzecz gminy w drodze wywłaszczenia

art.24.p.1 mówi o tym ,że do gminnego zasobu należą te nieruchomości ,kyóre są własnością gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste lub są przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.Jeżeli zostały nabyte w drodze umowy to są własnością więc należą do zasobu według ustawy.To samo tyczy się nabycia na podstawie wywłaszczenia.

Błąd w odpowiedziach odnośi się także do pytań odnoszących się do wojewódziego i powiatowego zasobu nieruchomości

Proszę o komentarze

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 10 paź 2006, 17:54

A może to pytanie powstało przed wrześniem 2004r. kiedy to artykuł 24 ugn brzmiał:

„Art. 24. 1. Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43). Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:
1) zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste gminy,
2) zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
3) stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
4) stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
5) pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
6) stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
7) zostały nabyte w drodze pierwokupu,
8) zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
9) zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.
2. Na cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych mogą być wykorzystywane gminne zasoby nieruchomości.
3. Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.”

Tak więc całkiem możliwe, że za prawidłowe odpowiedzi są traktowane a) i c). Czemu zaś uważa Pan, że do gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości nabyte na rzecz gminnych osób prawnych? Nie podzielam zaś wątpliwości co do odpowiedzi a). Przecież właśnie nieruchomości nabyte w drodze umowy na rzecz gminy stanowią gminny zasób nieruchomości.

staniak
Posty: 142
Rejestracja: 24 wrz 2006, 0:36

Post autor: staniak » 12 paź 2006, 1:03

Oczywiście masz całkowitą rację.Pomyłka w literówce.Zamiast c napisałem b
Nieruchomości należące do komunalnych osób prawnych nie wchodzą w skład zasobu gminnego.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 12 paź 2006, 21:29

Tak, a) i c). Choć przeczytawszy setki pytań i ich odpowiedzi straciłem już wiarę, że wszystkie odpowiedzi są pisane w zgodzie z logiką. Czasem odpowiedź się przedawnia, bo dochodzi do zmian prawnych, a czasem miałem nawet pewne wrażenie, że specjalnie jako poprawne podawane są nieprawidłowe odpowiedzi żeby zdający dostał mniej punktów. Nie wiem jak inni ale ja z kolegami takie nieodparte wrażenie czasami mieliśmy. Nie byłbym zaskoczony gdyby twórcy pytania wpadło kiedyś do głowy, że nieruchomości należące do komunalnych osób prawnych jednak są częścią gminnego zasobu nieruchomości. :-)

ODPOWIEDZ