Darowizna: mieszkanie - co i jak?

Podatek od spadków i darowizn oraz Kodeks cywilny - procedury postępowania przy spadkach. Znasz takie pojęcia: zachowek, zstępni, wstępni, pasierb - mogą się przydać...
imported_W
Posty: 125
Rejestracja: 29 gru 2004, 12:58

Post autor: imported_W » 18 sie 2005, 7:19

[quote:7a7624c6c4]Jakie są niezbędne dokumenty przy spisaniu darmowizny?[/quote:7a7624c6c4]notarialny akt darowizny
[quote:7a7624c6c4]Jakie są koszty takiej operacji?[/quote:7a7624c6c4]Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal: Art. 15. 1. ustawy o spadku i darowizn oraz nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej mieszkania (pod warukniem poniżej).
[quote:7a7624c6c4]Ja obecnie zamieszkuję w mieszkaniu kwaterunkowym i chciałbym się także dowiedzieć czy musiałbym uiszczać podatek od wzbogacenia?[/quote:7a7624c6c4]żeby skorzystać z tej ulgi będziesz musiał zrezygnować z najmu mieszkania kwaterunkowego i zamieszkać w tym podarowanym przez 5 lat.

folke
Posty: 1
Rejestracja: 18 kwie 2006, 17:16

Post autor: folke » 18 kwie 2006, 17:39

Witam bardzo serdecznie, mam parę pytań otóż:
moja siostra w kwietniu tego roku wykupiła mieszkanie za 25.000 PLN ze spółdzelni. Jesteśmy wszyscy zameldowani na tym mieszkaniu. Czyli ja z rodziną i siostra. Chciałaby je w ramach darowizny teraz niezwłocznie przekazać mnie i mojemu mężowi po połowie, ponieważ ona chce się starać o mieszkanie w TBS i nie może mieć innego własnego mieszkania.
Pytania:
1. Jaki formularz należałoby wypełnić do tego celu ?
2. Ile trzeba będzie zapłacić podatku, bo słyszałam, że można być zwolnionym ?
3. Czy taniej będzie dokonać sprzedaży, czy dokonać darowiznę ?
4. Jak również czy jest możliwość dokonania darowizny na dwóch współmałżonków ?

eewcia
Posty: 1
Rejestracja: 02 sty 2007, 15:06

Post autor: eewcia » 02 sty 2007, 15:27

Witam, potrzebuję porady w niebanalnej sprawie. Moi rodzice sprzedali swoje mieszkanie orza ja z mym mężem swoje. Za wspólne pieniadze budujemy bliźniaka na działce którą ja i mój mąż kupiliśmy na kredyt. Rodzice moi chcieliby aby cały bliźniak był nas...żeby moje rodzeństwo nie miało prawa do tej części bliźniaka. Jak to zrobić aby ominąć podadtki od darowizn; ewentualne zachowki dla mojego rodzeństwa. Pozdrawiam. Ewa

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 03 sty 2007, 8:27

Skoro Pani i mąż kupiliście działkę (nieruchomość gruntową) to wznoszony na niej budynek również jest Państwa własnością ponieważ jest częścią składową gruntu, a zgodnie z art. Art. 47. Kodeksu cywilnego: część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Jeżeli dom jest budowany też za pieniądze rodziców to znaczy, że dokonali oni darowizny na Państwa określonej sumy pieniędzy bądź elementów budowlanych domu. Jeżeli darowizna nie została dokonana w drodze aktu notarialnego to z chwilą wykonania darowizny powstaje obowiązek podatkowy. W terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Obowiązek podatkowy powstaje jeżeli kwota darowizny przekracza 9637 zł w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie praw majątkowych.

Jeżeli darowizna zostałaby dokonana w 2007r. to mogłoby dojść nawet do całkowitego zwolnienia z podatku jeżeli spełnione by były warunki z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn tzn. jeśli by Pani
1) zgłosi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
2) udokumentuje - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Zapewne jednak darowizna miała miejsce przed 2007r. a więc te przepisy nie mają zastosowania.

Prawa do zachowku nie wchodzą w grę na razie, gdyż ma to miejsce w przypadku dziedziczenia, a jak rozumiem rodzice żyją.

ODPOWIEDZ