Działka rolna-Działka budowlana

Wszelkie problemy prawne związane z nieruchomościami: prawo pierwokupu, ustawy, akty prawne, interpretacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
KRAKAUER
Posty: 76
Rejestracja: 10 mar 2007, 14:41

Post autor: KRAKAUER » 19 mar 2007, 21:57

Witam,
proszę o pomoc, jak ugryźć temat praktycznie, skutecznie, jakie sa koszty i czy warto....
Mam możliwość zakupu działki rolnej (woj.małopolskie- południowa część - 30 km od Krakowa - cena 4000 za ar - cena wydaje mi się wysoka, ale może się mylę). Wiem, ze muszę odrolnić i wyłaczyć spod produkcji rolnej. Nie wiem ile to kosztuje, jaka jest szansa na pozytywną decyzję i gdzie to załatwić?
Powinienem chyba też zobaczyć Miejscowy Plan Zagospodarownia Przestrzennego dla gminy, nie wiem czy mam się zglosić z jakimś pismem, czy jest to płatne,czy tylko podaję nr.działki i obecnego właściciela, oraz powód (mam interes prawny) wglądu. Czy mogę sporządzićjakieś notatki, kopie,itp.
Działka jest rolna, ale ma media (prąd, oraz wodę), w sąsiedztwie sa zabudowania, jest droga. Klasa gleby: RIVa. Od 2 lat nieużytkowana. Czy jeśli w jakiejś odległosci od granicy działki jest duży zbiornik wodny (jezioro) - to może to mieć wpływ na decyzję o odrolnieniu działki.
Na działce są słupy: energetyczny, na postawienie którego obecny właściciel wyraził zgodę, oraz telefoniczny. Czy właścicielowi działki należy się z tego tytułu jakas rekompensata.
Będę wdzieczny za pomoc forumowiczów,

Pozdrawiam,
KRAKAUER

rauszdelikt
Posty: 6
Rejestracja: 22 sty 2007, 15:09

Post autor: rauszdelikt » 20 mar 2007, 16:03

Witam,

wg mnie jest tak: cena faktycznie wydaje się być troszkę wyśrubowana, aczkolwiek, nie znam realiów rynku krakowskiego. Co do pozostałych pytań i wątpliwości przedstawię Ci swoje stanowisko. Mianowicie. Jeżeli jest mpzp to jest już w tym wypadku zgoda na wyłączenie z produkcji rolne, w tym wypadku bedziesz musiał "tylko" zapłaci równowartość 350 ton żyta/ha - oczywiście w przeliczeniu na faktyczną powierzchnię zabudowy. Uiszcza się pierwszą należność oraz opłaty roczne - o ile się nie mylę opłata rozłożona jest na 10 lat. W przypadku braku mpzp najpierw dwa potem z wnioskiem na wyłączenie z produkcji rolnej, jednak pod warunkiem, że zwarty obszar projektowanej zabudowy nie przekroczy 1 ha - odsyłam do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Należy pamiętać również o prawie pierwokupu ANR.
Co do słupów na działce zwróć uwagę czy linia energetyczna nie przebiega w sposób uniemożliwiający jej zabudowę. Zasada jest prosta, nie wybudujesz się pod linią zaś koszty związane z przebudową istniejącej linii napowietrznej naprawdę są duże i mogą wynieść nawet 250000 zł/1km.
W razie jakiś błędów proszę o sprostowanie:)
Pozdrawiam, Rausz

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 20 mar 2007, 17:01

Zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów. Wypisy i wyrysy są płatne. Wysokość opłaty określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Od wypisu do 5 stron płaci się 30zł, powyżej 5 stron – 50zł. Od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20, ale nie więcej niż 200 zł.

KRAKAUER
Posty: 76
Rejestracja: 10 mar 2007, 14:41

Post autor: KRAKAUER » 22 mar 2007, 12:13

Witam,
dziękuję wszystkim za wycerpującą odpowiedź i pomoc. Byłem w Urządzie Mista, planu jeszcze faktycznie nie ma , będzie do końca kwietnia gotowy, potem jeszcze protesty,itp. Pan w Urzędzie pokazał mi coś w rodzaju Studium - mapa. Interesująca mnie działka była oznaczona jako rolnicza i była tam coś takiego, cytuję: "osuwisko nieaktywne - zabudowa możliwa warunkowo" Wg tego Pana nie ma raczje szans żeby ta działka była kiedykowiek możliwa do zakwlifikowania jako budowlana. Nadmieniam tylko że powyyżej tej działki jest sasiednia z zabudową. A obie działki opadają w kierunku najpierw szosy, a potem w dalszej odległości zbiornika wodnego z około 20 stopniowym spadkiem (czy można to nazawać osuwiskiem?), gleba jest nieurodzajna, raczej zbita klasy RIVa. Czy powinienem sobie odpuścić ten temat,czy spróbować poczekać na MPZP, a moze zrobić coś innego jeszcze?
Dziękuję za odzew,
KRAKAUER

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 22 mar 2007, 20:51

Już na etapie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy można zabrać głos zwłaszcza w sprawach dotyczących swojej własności. Pozwala na to art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

„Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno:
10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami;
11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium;”

Także w trakcie prac na miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można uczestniczyć. Mówi o tym art. 17 pkt 10-13 i art. 18 powyższej ustawy:

„Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:
10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;
11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu;
12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania;
13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia;”

„Art. 18. 1. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, o którym mowa w art. 17 pkt 10.
2. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 11.
3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”

Jeżeli nie zgadza się Pan z postanowieniami studium i planu miejscowego proszę jak najbardziej wnieść uwagi. Może akurat będą rozpatrzone pozytywnie.

KRAKAUER
Posty: 76
Rejestracja: 10 mar 2007, 14:41

Post autor: KRAKAUER » 23 mar 2007, 10:59

Dziękuję serdecznie za informacje.
Będe w takim razie próbował, choć patrzac na tego urzędnika z którym rozmawiałem , będzie to dośc trudne:-(

Pozdrawiam,
KRAKAUER

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 23 mar 2007, 21:18

Patrząc na wielu urzędników zapewne można odnieść wrażenie trudności przeprowadzenia własnej sprawy, tym niemniej nie należy się zrażać. Urzędnik ma nad sobą przełożonych, którym zawsze można się na urzędnika poskarżyć, a znów szefem wszystkich jest wójt, burmistrz, prezydent, który odpowiada za wszystkich i któremu zazwyczaj zależy na dobrej opinii, bo ubiega się o ponowny wybór. Dopóki prawo przewiduje możliwości ruchu należy je wykorzystać, choćby po to żeby urzędnicy potem nie mówili, że miał Pan możliwość walki o swoje, ale nie skorzystał pan z tego czyli, że wcale tak bardzo Panu na kwalifikacji nieruchomości w mpzp.

ODPOWIEDZ