egzamin pisemny na pośrednika kwiecień

Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
damcar
Posty: 11
Rejestracja: 03 mar 2006, 23:30

Post autor: damcar » 06 kwie 2006, 19:40

witam,

właśnie dzisiaj udało mi się przejść z wynikiem pozytywnym część pisemną. pragnę poinformować przyszłych zdających że testy które są dostępne na stronie ministerstwa to 50% na części pisemnej !!! Dzisiaj bardzo dużo pytań odnosiło się do zagadnień dotyczących KOMISJI ODPOWIEDZIALNOśCI ZAWODOWEJ oraz USTAWY O LASACH. Pamiętajcie pamięciówka już nie wystarcza trzeba czytać USTAWY !!! Nowych pytań było około 40 zaś około 10 miało zmienioną delikatnie treść co od razu rzutowalo na inne zaznaczenie odpowiedzi. Niestety nie potrafię Wam przytoczyć treści pytań ale naprawdę warto wgłębić się w ustawy.

pozdrawiam Damian

judas
Posty: 109
Rejestracja: 03 paź 2005, 23:33

Post autor: judas » 06 kwie 2006, 19:55

A jaka wg Ciebie była dziś "zdawalność"?

damcar
Posty: 11
Rejestracja: 03 mar 2006, 23:30

Post autor: damcar » 07 kwie 2006, 15:53

zdawalność : na 160 osób ustny przeszło 79

denika
Posty: 19
Rejestracja: 19 mar 2006, 4:27

Post autor: denika » 07 kwie 2006, 19:18

[quote:b9404f416b="damcar"]zdawalność : na 160 osób ustny przeszło 79[/quote:b9404f416b]

Jakie byly pytania? Mozesz zdradzic chociaz swoje? I one sie mialy do Twoich symulacji?

[ [i:b9404f416b][b:b9404f416b]Dodano[/b:b9404f416b]: 07-04-06, 18:28[/i:b9404f416b] ]
[quote:b9404f416b="judas"]A jaka wg Ciebie była dziś "zdawalność"?[/quote:b9404f416b]


Do egzaminu pisemnego przystapilo ok. 120 osob, zdalo- 77.

Zdecydowanie odradzam uczenie sie testow ze strony ministerstwa, lepiej w tym czasie poczytac ustawy, bo niewiele bylo pytan identycznych jak w testach ze strony, niektore mialy zmieniona tresc, a najwiecej bylo pytan nowych zupelnie. Warto dokladnie poczytac o umowach posrednictwa z ustawy o gospodarce nieruchomosciami, poznac dokladnie standardy zawodowe i kodeks etyki, do tego KOZ-a, bo z tego jest naprawde wiele pytan.
Na pewno doskonale trzeba znac ustawe o gospodarce nieruchomosciami- duzo pytan bylo z dzialu II i III oraz art. dotyczacych posrednikow. Kilka pytan bylo z KPA, troche bylo z hipotek, spodziewalam sie wiecej z ustawy o lasach, a bylo naprawde kilka sztuk.
Generalnie wedlug mnie egzamin zdominowaly pytania o KOZ, umowy posrednictwa, obowiazki posrednika, wymagania jakie powinien on spelniac. Nalezalo wiedziec tez troche o umowach zlecenia (bylo pytanie o to kiedy przedawnia sie roszczenie o zaplate wynagrodzenia).

Nowe pytania na egzaminie sa trudniejsze niz te z listy 1800 pytan, przede wszystkim sa tak skonstruowane (chociaz nie wiem czy to bylo swiadomym zabiegiem ukladajacego te pytania), ze ciezko jest "strzelic" poprawna odpowiedz. Wedlug mnie sa takze bardziej szczegolowe i dotczycza konkretnych sytuacji, a nie wiedzy czysto kodeksowej, co nie znaczy, ze nie trzeba uczyc sie ustaw- tylko ich znajomosc i szybkosc kojarzenia pozwalala zdac egzamin.

To sa moje luzne skojarzenia z przebiegu egzaminu, ktory niestety oblalam, ale zdecydowanie wiem gdzie popelnilam bledy w nauce do niego.

szyna
Posty: 50
Rejestracja: 29 sty 2006, 16:19

Post autor: szyna » 08 kwie 2006, 0:07

Nie wiem dlaczego ale KOZe jej oragany i procedury musicie znać. Było z tego 5 pytań. Nawet nie wiem gdzie tego szukać. Zdać można ale trzeba znać test-y oraz ustawy do pytań z ministerstwa. Ja zdałem ale nie podają ile punktów miałem (ponoć przyślą pocztą wynik). Jest dużo pytań z zestawu z ministerstwa + część nieco przekształconych. Moim zdaniem około 20% to całkiem nowe pytanie w tym część pytań z tego zestawu. Przynajmniej u mnie czyli 6 kwietnia2006.:
1. Wyłonienie zarządcy nieruchomości należących do zasobu gminy następuje w wyniku:
- konkursu
- negocjacji
- przetargu publicznego
2. Prowadzenie dziennika budowy nie objętej obowiązkiem pozwolenia na budowę:
- jest wymagane;
- jest wymagane, jeśli zażąda tego kierownik budowy;
- nie jest wymagane.
3. Czy zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa należącymi do zasobu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - przez jej pracowników - wymaga posiadania licencji?
- tak
- nie
- zależy czy zarządza przedsiębiorca czy osoba fizyczna
4. Rada gminy może wydawać przepisy gminne w formie:
- ustawy
- uchwały
- zarządzenia
5. Czy gmina jest osobą prawną?
- tak
- nie
- posiada jedynie zdolność prawną
6. Organem administracji samorządowej nie jest:
- wojewoda
- zarząd województwa
- sejmik województwa
7. Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawuje:
- Prezes Rady Ministrów i wojewoda
- marszałek województwa
- sejmik województwa
8. Czy dwie sąsiadujące ze sobą działki gruntu, mogą zostać połączone w jedną nieruchomość:
- nie
- tak, pod warunkiem zawarcia umowy notarialnej przez właścicieli
- tak, pod warunkiem że osoba będąca właścicielem obu działek dokona połączenia tych działek w jednej księdze wieczystej
9. Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym to:
- plac pod śmietnik;
- przyłącza i urządzenia instalacyjne;
- ogrodzenie.
10. Dyskontowanie jest w rachunku efektywności projektów inwestycyjnych wykorzystywane do:
- doprowadzenia wielkości przewidywanych, przyszłych efektów do poprawnego poziomu;
- doprowadzenia przyszłych, niepewnych wielkości do poziomu eliminującego ryzyko;
- doprowadzenia przyszłych, przewidywanych wielkości do porównywalności w czasie.
11. Najszersze prawo rzeczowe jakim jest własność przysługuje:
- wyłącznie właścicielowi
- właścicielowi i osobom przez niego upoważnionym
- pełnomocnikom właściciela
12. Pożytkami naturalnymi z nieruchomości są:
- odłączone od nieruchomości części składowe
- wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości
- czynsz dzierżawny z nieruchomości.
13. Do kogo należą urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej, gazu i wody, położone na gruncie?
- zawsze do właściciela gruntu
- nie należą do właściciela gruntu, jeśli stanowią część składową przedsiębiorstwa lub zakładu prowadzącego działalność w tym zakresie
- do wspólnoty mieszkaniowej.
14. Czy na częściach składowych gruntu (na przykład budynkach) można ustanawiać prawa rzeczowe?
- tak
- za zezwoleniem właściciela gruntu
- nie
15. Jeżeli w księdze wieczystej nie określono wielkości ułamków w prawie własności przysługujących poszczególnym współwłaścicielom:
- domniemywa się że udziały współwłaścicieli są równe
- nie można podejmować żadnych czynności prawnych wobec nieruchomości
- współwłaściciele mają obowiązek samodzielnie obliczyć udziały
16. Przy współwłasności ponoszenie ciężarów związanych z rzeczą wspólną spoczywa:
- tylko na współwłaścicielach korzystających z rzeczy
- na wszystkich współwłaścicielach, stosownie do wielkości ich udziałów
- na wszystkich współwłaścicielach w częściach równych.
17. Skutkiem obciążenia udziału współwłaściciela w nieruchomości hipoteką będzie:
- obciążenie tego właśnie udziału
- obciążenie całej nieruchomości
- obciążenie wszystkich udziałów w nieruchomości.
18. Jeśli określone części nieruchomości zostały oddane do korzystania poszczególnym współwłaścicielom, to przyjmuje się, że:
- nieruchomość została podzielona i zniesiono współwłasność
- współwłaściciele umówili się co do sposobu korzystania z nieruchomości
- potrzebny jest wpis o podziale do ewidencji gruntów
19. Co przypadnie współwłaścicielom, którzy w wyniku podziału nieruchomości dokonanym w celu zniesienia współwłasności nie otrzymali części nieruchomości w naturze?
- nic
- spłaty pieniężne
- wydzielone części nieruchomości
20. Czy najemca może dokonać zasiedzenia zajmowanego lokalu?
- może - na zasadzie prawa pierwszeństwa
- może - za zgodą właściciela
- nie może
21. Kto ponosi koszt utrzymywania stałych znaków granicznych?
- właściciele sąsiadujących gruntów w częściach równych
- właściciel gruntu położonego od strony południowej
- właściciel gruntu położonego od strony północnej
22. Zaspokojenie wierzyciela z nieruchomości następuje:
- na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
- na podstawie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym
- zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez strony
23. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych obciążających tę samą rzecz, jest następujące:
- prawa późniejsze mają pierwszeństwo przed wcześniejszymi
- prawa wcześniej wpisane do księgi wieczystej przed wpisanymi później, lub według kolejności określonej w księdze wieczystej
- według numerów wpisów
24. Odrębną księgę wieczystą urządza się dla nieruchomości gruntowych:
- dla każdej działki gruntu
- tylko dla nieruchomości położonych w obrębie jednej działki
- bez względu na liczbę działek tworzących nieruchomość, jeśli działki te stanowią odrębny przedmiot własności
25. Zamieszczenie w księdze wieczystej wzmianki o złożeniu wniosku o dokonanie nowego wpisu:
- zawiera informację o zmianach jakich dokonano na nieruchomości
- wyłącza rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych, w tej części księgi, której dotyczy wzmianka
- jest takim samym wpisem, jak każdy inny
26. Czy aby powoływać się na prawo wpisane w księdze wieczystej, wymagane są dodatkowe dowody potwierdzające, że wpis jest prawdziwy?
- nie
- tak
- to zależy od rodzaju nieruchomości
27. Z dwóch służebności, z których jedna jest ujawniona do księgi wieczystej, pierwszeństwo przysługuje:
- służebności ujawnionej przed wpisaną
- służebności wpisanej przed nieujawnioną
- obu przysługuje równe pierwszeństwo
28. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, właściciel kilku nieruchomości może żądać ich połączenia w jedną nieruchomość:
- po zasięgnięciu opinii o zgodności z ustaleniami planu miejscowego
- po ewidencyjnym połączeniu działek gruntu w jedną nową działkę
- jeśli graniczą ze sobą lub stanowią całość gospodarczą
29. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, w której wyodrębniono własność lokali:
- ujawnia się sposób zarządu tą nieruchomością określony w umowie
- ujawnia się wszystkie prawa i roszczenia dotyczące lokali stanowiących odrębny przedmiot własności
- w razie nie ujawnienia sposobu zarządu, domniemywa się sposób zarządu wynikający z ustawy
30. Wniosek o wpis do księgi wieczystej, dotyczący zmiany właściciela nieruchomości powinien być zawarty:
- w protokole z rozgraniczenia nieruchomości sporządzonym przez geodetę
- we wniosku o zmianę właściciela w katastrze nieruchomości
- w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości
31. Czy na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek ujawnienia przysługującego mu prawa własności w księdze wieczystej?
- tylko jeżeli właścicielem jest Skarb Państwa lub gmina
- właściciel nie ma takiego obowiązku
- tak
32. Zgodnie z przepisami o ewidencji gruntów i budynków, jednostka ewidencyjna dzieli się na:
- działki ewidencyjne
- obręby
- działki gruntu
33. Zgodnie z przepisami o ewidencji gruntów i budynków, granice obrębów powinny być zgodne:
- z granicami wsi
- z granicami miejscowości
- z granicami gmin
34. Zgodnie z przepisami o ewidencji gruntów i budynków, rejestr gruntów zawiera:
- ewidencyjne numery działek
- ewidencyjne opisy działek
- dane do identyfikacji działek z nieruchomością w rozumieniu Kodeksu cywilnego
35. Zgodnie z przepisami o ewidencji gruntów i budynków, dane ewidencyjne przechowuje się w formie:
- komputerowych zbiorów danych opisowych
- mapy numerycznej
- mapy zasadniczej
36. Czy z ewidencji gruntów i budynków można uzyskać informacje o dawnym, nieaktualnym już stanie
nieruchomości?
- niestety nie
- tylko wtedy, kiedy zostały zachowane odpowiednie dane
- zawsze, dzięki archiwum zapisów wycofanych
37. Przy utworzeniu nowej działki gruntu przez połączenia innych działek, numery tych działek:
- pozostają bez zmian
- dla nowej działki używa się numerów starych działek łącznie
- zostają zastąpione nowym numerem powstałej działki
38. Osobowość prawna osoby prawnej ustaje z chwilą:
- otwarcia likwidacji osoby prawnej
- zaprzestania działalności
- wykreślenia z rejestru
39. Właścicielem nieruchomości nabytej przez komunalną jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej, jest:
- jednostka organizacyjna
- gmina, gdyż posiada osobowość prawną
- zależy od rodzaju nabytej nieruchomości
40. Zobowiązanie wynikające z umowy cywilno-prawnej polega:
- wyłącznie na spełnieniu świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych
- na potrąceniu wzajemnych roszczeń stron
- na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika określonego świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić
41. Czy wyrok sądu może zastąpić oświadczenie woli osoby fizycznej zobowiązanej z mocy ustawy do złożenia takiego oświadczenia?
- orzeczenie sądu nie może zastąpić oświadczenia woli osoby fizycznej
- prawo nie stwarza takiej możliwości
- prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie
42. Czy zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa może być zawarta w wyniku przetargu?
- tak
- nie
- zależy od przedmiotu danej umowy
43. Zgodnie z Kodeksem cywilnym na przetargu ustnym umowa (z wyjątkiem przeniesienia własności nieruchomości) zostaje zawarta w chwili:
- podpisania umowy
- zawarcia umowy przed notariuszem
- wybrania oferty
44. Aby osoba fizyczna mogła być spadkobiercą:
- musi żyć w chwili otwarcia spadku
- musi znać osobiście spadkodawcę
- powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
45. Czy do ważności weksla niezbędne jest uiszczenie opłaty skarbowej?
- tak
- nie
- zależy od kwoty, na którą opiewa weksel
46. Nie można ogłosić upadłości wobec:
- podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
- spółek prawa handlowego
- Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
47. Czy każde żądanie wierzycieli dotyczące ogłoszenia upadłości dłużnika, skutkuje ogłoszeniem postępowania upadłościowego?
- nie, w postępowaniu o ogłoszenie upadłości sąd bada, czy należy ogłosić upadłość
- tak, jeżeli wierzyciele domagają się ogłoszenia upadłości, sąd zawsze ją ogłasza
- jeśli dłużnik się zgadza, to sąd zawsze ogłasza upadłość
48. Czy w wyniku postępowania upadłościowego wierzyciele zawsze odzyskają w pełni swoje należności?
- tak, upadłość gwarantuje zawsze pełne odzyskanie należności
- nie, należności i wierzytelności podlegają zaspokojeniu z funduszów masy upadłości w sposób określony w prawie upadłościowym i naprawczym;
- postępowanie upadłościowe prowadzi się tak długo, aż zostaną spłacone wszystkie długi
49. Kto pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie zgłasza wniosku o ogłoszenie upadłości:
- podlega karze pozbawienia zajmowanego stanowiska
- płaci karę grzywny
- odpowiada ze swojego majątku za szkodę wyrządzoną wierzycielowi
50. Czy ograniczone prawo rzeczowe – użytkowanie - może być przeniesione na inną osobę?
- tak
- nie, ponieważ jest niezbywalne
- nie, chyba że strony umówią się inaczej
51. Budynki i budowle położone na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty nabywa na własność:
- jeżeli strony inaczej nie postanowią
- odpłatnie
- z mocy prawa nieodpłatnie
52. Czy można oddać w użytkowanie wieczyste nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków?
- tak, jeżeli uzyskano, odpowiednio zgodę lub opinię właściwego konserwatora zabytków
- nie można
- tylko za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków
53. Czynności przetargowe w przetargu na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeprowadza;
- komisja przetargowa
- wójt, burmistrz albo wojewoda
- organ powołany do reprezentowania Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego
54. Inspektor nadzoru zgodnie z przepisami prawa budowlanego jest zobowiązany do:
- potwierdzenia faktycznie wykonanych robót;
- kontrolowania rozliczeń budowy;
- uczestniczenia w czynnościach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego obiektu.
55. Jak ustala się wysokość pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste?
- wysokość tą określają rzeczoznawcy majątkowi
- na podstawie stawki procentowej, określonej w ustawie o gospodarce nieruchomościami, naliczanej od ceny nieruchomości gruntowej,
- stawką procentową od ceny nieruchomości gruntowej, której wysokość określana jest wedle uznania właściwego organu
56. Czy pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste może być aktualizowana?
- tak
- nie
- tak, o ile nastąpiła zmiana wartości nieruchomości
57. Powierzchnia nowych nieruchomości, jakie otrzymają uczestnicy postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości:
- jest zawsze równa powierzchni nieruchomości posiadanych przed postępowaniem
- jest odpowiednio pomniejszona o wydzielone przy scaleniu i podziale, niezbędne drogi
- jest powiększona o powierzchnię niezbędnych dróg
58. Czy prawo użytkowania wieczystego podlega wywłaszczeniu?
- wyłącznie na cele obronności i bezpieczeństwa kraju
- nie
- wyłącznie na cele publiczne
59. Gdzie zawarty jest katalog celów publicznych uprawniających do podjęcia postępowania wywłaszczeniowego?
- w kodeksie cywilnym
- w Konstytucji RP
- w ustawie o gospodarce nieruchomościami i innych ustawach
60. Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wypłaca się:
- właścicielowi tej nieruchomości
- aktualnemu posiadaczowi tej nieruchomości
- składa się do depozytu sądowego
61. Jakie mogą być przyczyny dla wydania decyzji o czasowym zajęciu nieruchomości?
- realizacja inwestycji o znaczeniu regionalnym
- realizacja inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym.
- siła wyższa lub zapobieżenie powstaniu znacznej szkody
62. Decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej można wydać w terminie:
- trzech lat od urządzenia infrastruktury i podłączenia do niej nieruchomości
- trzech lat od stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej
- dwóch lat od stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnychurządzeń infrastruktury technicznej
63. Na poczet opłaty adiacenckiej ustalonej w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej zalicza się:
- wartość wniesionych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
- wartość świadczeń wniesionych na poczet podatku od nieruchomości za rok poprzedni
- wartość świadczeń poniesionych przez daną osobę na rzecz budowy urządzeń infrastruktury
64. Jeżeli w związku ze zmianą planu miejscowego korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób stało się niemożliwe, można żądać od gminy:
- odszkodowania
- wykupienia nieruchomości lub jej części albo zamiany na inną nieruchomość
- ponownej zmiany planu miejscowego
65. Czyje polecenia wstrzymania robót zapisem w dzienniku budowy są wiążące dla kierownika budowy?
- projektanta
- inwestora
- inspektora nadzoru autorskiego
66. Jak często zarządca powinien poddawać kontroli stan instalacji gazowej?
- raz na dwa lata
- co najmniej raz na 3 lata.
- co najmniej raz w roku
67. Jak często należy sprawdzać stan przewodów kominowych?
- co najmniej raz na dwa lata
- co najmniej raz na 3 lata.
- co najmniej raz w roku
68. Okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat podlegają:
- stan instalacji telefonicznej i telewizji kablowej
- stan całego obiektu budowlanego i jego otoczenia
- stan instalacji elektrycznej
69. Okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych mogą być prowadzone wyłącznie przez:
- właściciela nieruchomości
- osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe
- zarządcę
70. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego:
- książkę obiektu budowlanego
- rejestr remontów i prac budowlanych
- dziennik budowy
71. Zgodnie z Konstytucją RP, odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość to:
- słuszne odszkodowanie
- równowartość średniej, krajowej ceny rynkowej nieruchomości
- odszkodowanie równe wartości odtworzeniowej budynków
72. Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje określenie wartości nieruchomości
przy zastosowaniu:
- podejścia porównawczego
- podejścia dochodowego
- podejścia mieszanego
73. Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym polega na:
- na porównywaniu cen uzyskanych za podobne nieruchomości, z uwzględnieniem cech różniących te nieruchomości
- na analizowaniu prasowych anonsów o sprzedaży nieruchomości
- na badaniu cen wszelkich nieruchomości
74. Wartością odtworzeniową nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jest:
- wartość równa kosztom wybudowania takiej samej nieruchomości
- wartość równa kosztom zakupu identycznej nieruchomości
- wartość równa kosztom odtworzenia nieruchomości z uwzględnieniem stopnia zużycia
75. Zasady określania wartości nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych są zawarte:
- w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami
- w standardach zawodowych rzeczoznawców majątkowych
- w rozporządzeniu Rady Ministrów regulującym tę materię
76. Podatnik spóźnił się z zapłaceniem podatku w wysokości 1000 zł o 3 miesiące. Odsetki od nieterminowych płatności wynoszą 12% w skali roku. Ile wyniesie kwota odsetek?
- 120 zł
- 40 zł
- 30 zł
77. Do kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie należą:
- wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy
- opłaty za ciepłą wodę i ogrzewanie dla mieszkań
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości
78. Właścicielowi lokalu przysługuje prawo zaskarżenia do sądu uchwały wspólnoty
mieszkaniowej z powodu:
- niezgodności z przepisami prawa lub umową właścicieli lokali
- naruszenia osobistych interesów pozostałych właścicieli lokali
- naruszenia przez uchwałę zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną
79. Właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej udzielają zarządowi absolutorium w formie:
- decyzji o zatwierdzeniu czynności zarządu
- ustnej lub pisemnej
- uchwały
80. Katastrofą budowlaną jest:
- wymiana elementu wbudowanego w obiekt budowlany;
- awaria instalacji;
- gwałtowne zniszczenie obudowy wykopów.
81. Wynajmujący lokal biurowy, który z powodu zwłoki w zapłacie czynszu za przynajmniej
dwa okresy płatności, zamierza wypowiedzieć umowę najmu lokalu bez zachowania
terminów wypowiedzenia, powinien:
- uprzedzić o tym najemcę pisemnie bądź ustnie
- uprzedzić o tym najemcę na piśmie, wyznaczając dodatkowy miesięczny termin do zapłaty zaległości
- zaproponować ugodę w sprawie spłaty zaległego czynszu.
82. Czy prowadzący cudzą sprawę bez zlecenia może żądać zwrotu poniesionych wydatków:
- nie może
- tak, jeśli poniósł je przy prowadzeniu sprawy zgodnie ze swoimi obowiązkami
- może, ale tylko w zakresie uznanym przez właściciela.
83. Gdy oceniając projekt inwestycyjny stwierdzimy, że wielkość miernika NPV równa się zero, to oznacza to, że:
- zdyskontowana wielkość przewidywanych przychodów równa się wielkości zdyskontowanych wydatków i inwestor nie osiągnie dochodu;
- zdyskontowana wielkość przewidywanych przychodów równa się wielkości zdyskontowanych wydatków i inwestor uzyska dochód w wysokości żądanej stopy zwrotu;
- nominalna wielkość przewidywanych przychodów równa się nominalnej wielkości przewidywanych wydatków i inwestor nie osiągnie dochodów.
84. Część składową gruntu mogą stanowić:
- budynki
- urządzenia trwale związane z gruntem
- drzewa i inne rośliny od chwili zasiania lub zasadzenia
85. Dane z ewidencji gruntów i budynków:
- są podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej,
- są sporządzane na podstawie wpisów w księdze wieczystej,
- nie mają znaczenia przy oznaczaniu nieruchomości w księdze wieczystej.
86. Jeżeli po złożeniu wniosku o wpis zmarła osoba, na rzecz której ma być dokonany
wpis w księdze wieczystej to:
- wpis w księdze wieczystej nie może zostać dokonany,
- wpis w księdze wieczystej następuje warunkowo,
- nie stanowi to przeszkody w dokonaniu wpisu.
87. Nieruchomość można obciążyć:
- hipoteką
- zastawem
- służebnością gruntową
88. Pozwolenia właściwego organu wymaga:
- zmiana warunków higieniczno-sanitarnych w części obiektu budowlanego;
- zmiana układu funkcjonalnego pokoi mieszkalnych bez zmiany wielkości lub układu obciążeń;
- zmiana przeznaczenia pomieszczeń mieszkalnych na niemieszkalne.
89. Właściwy organ wydaje decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości
w obiekcie budowlanym w wypadku, jeśli:
- obiekt swym wyglądem szpeci otoczenie;
- nastąpiła samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
- obiekt jest w nieodpowiednim stanie technicznym.
90. Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa:
- statut województwa
- rozporządzenie Rady Ministrów
- ustawa
91. Hipoteka ustawowa może powstać na podstawie:
- ustawy - Ordynacja podatkowa
- obecnie nie istnieje pojęcie hipoteki ustawowej
- żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
92. Właściciel lub zarządca jest zobowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu:
- dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą;
- opracowania projektowe robót budowlanych wykonywanych w trakcie użytkowania obiektu dla, których nie było wymagane pozwolenie na budowę;
- decyzje administracyjne będące podstawą robót budowlanych prowadzonych w użytkowanym obiekcie.
93. Darowizna podlega opodatkowaniu:
- podatkiem od spadku i darowizn
- podatkiem dochodowym
- nie podlega opodatkowaniu
94. Czy najem nieruchomości można ujawnić w księdze wieczystej?
- nie jest to możliwe
- tylko na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego
- tak
95. Pełnomocnictwo notarialne upoważniające do zbycia nieruchomości gruntowej wygasa:
- w ciągu 6-ciu miesięcy od jego sporządzenia
- z chwilą śmierci mocodawcy
- w ciągu 30 dnia od daty zawarcia właściwej umowy sprzedaży
96. Regulamin porządku domowego wspólnoty mieszkaniowej:
- może być ustalony przez zarządcę nieruchomości w ramach jego własnych kompetencji
- powinien być wprowadzony w drodze uchwały właścicieli lokali
- wymaga doręczenia wszystkim właścicielom pod rygorem nieważności
97. Kto sprawuje nadzór nad działalnością organów samorządu terytorialnego?
- Prezes Rady Ministrów i Wojewoda,
- Marszałek województwa
- Sejmik województwa
98. Prawo własności jako prawo rzeczowe może przysługiwać:
- wyłącznie osobom fizycznym
- wyłącznie osobom fizycznym i osobom upoważnionym
- każdej osobie prawnej i fizycznej
99. Kto ma zapłacić sumę wskazaną na wekslu prostym?
- dłużnik
- wystawca weksla
- trasat
100. Roczne sprawozdanie finansowe powinno się składać między innymi z:
- bilansu;
- rachunku zysków i strat;
- wyników na operacjach nadzwyczajnych.
101. Co jest zobowiązaniem podatkowym z tytułu VAT?
- podatek należny
- podatek naliczony
- różnica pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym
102. Kiedy składamy w urzędzie skarbowym deklarację CIT-8 jako zeznanie wstępne?
- do 30 dni po zakończeniu roku podatkowego,
- do końca następnego roku podatkowego,
- do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego
103. Cena którą możemy uzyskać ze sprzedaży nieruchomości wynika z jej wartości:
- odtworzeniowej,
- bankowo – hipotecznej
- rynkowej
104. Kto rozstrzyga w razie istotnych rozbieżności w opiniach rzeczoznawców majątkowych
co do wyceny tej samej nieruchomości?
- Minister Infrastruktury
- Organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych
- Państwowa Rada Nieruchomości
105. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego dotyczy właścicieli lub zarządców budynków:
- wielorodzinnych
- użyteczności publicznej
- budownictwa jednorodzinnego
106. Główną próbę szczelności instalacji gazowej przeprowadza się w przypadku:
- upływu pięciu lat jej użytkowania
- przebudowy lub remontu instalacji gazowej
- wyłączenia instalacji z użytkowania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
107. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają:
- umowy o dział spadku
- ustanowienie nieodpłatnego użytkowania
- ustanowienie nieodpłatnej służebności
108. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych przy ustanowieniu hipoteki wynosi:
- 0,1 % kwoty zabezpieczonej wierzytelności
- 0,3% kwoty zabezpieczonej wierzytelności
- 1 % kwoty zabezpieczonej wierzytelności
109. Wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym są:
- ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z zachowaniem przewidzianych w ustawie wyjątków,
- objęte rękojmią wiary publicznej
- objęte domniemaniem prawdziwości
110. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych osobowość prawną posiadają:
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
- spółka akcyjna
- spółka komandytowa
111. Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w następujących pomieszczeniach:
- widowni kin i teatrów;
- sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób;
- sal wystawowych w muzeach,
112. Czy gazomierz można zainstalować we wspólnej wnęce z licznikiem elektrycznym?
- tak, o ile odległość miedzy gazomierzem a licznikiem elektrycznym jest większa niż 0,50 m.
- nie
- tak, o ile wnęka jest wentylowana.
113. Czy można budować pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi bez otwieranych okien?
- Nie, nie można budować takich pomieszczeń.
- Tak, ale muszą być wyposażone w wentylację mechaniczną lub grawitacyjną.
- Tak, ale tylko do krótkotrwałego pobytu ludzi.
114. Podatki od nieruchomości to:
- świadczenia finansowe na rzecz państwa w zamian za czynności administracyjne
- obciążenia pieniężne na rzecz państwa bez prawa roszczenia o świadczenia wzajemne
- roczne opłaty naliczane od wartości nieruchomości
115. Zaliczenie drogi do kategorii dróg krajowych następuje w drodze:
- rozporządzenia Rady Ministrów
- zarządzenia Ministra Infrastruktury
- decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych
116. Pozbycie się zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właściciela
nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do:
- właściciela nieruchomości
- zarządu drogi
- gminy
117. Właściciel nieruchomości nie wykonujący obowiązków zapewniających utrzymanie
czystości i porządku podlega karze:
- aresztu
- grzywny
- ograniczenia wolności
118. Wybory do Sejmu są:
- powszechne
- równe
- bezpośrednie
119. Wynik ogólnokrajowego referendum jest wiążący jeżeli wzięło w nim udział:
- 2/3 uprawnionych do głosowania;
- 1/2 uprawnionych do głosowania;
- 3/4 uprawnionych do głosowania.
120. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje celowe z budżetu państwa
121. Jednostki pomocnicze gminy to:
- sołectwa
- osiedla
- dzielnice
122. Cześć wspólną nieruchomości stanowi:
- klatka schodowa
- ściany konstrukcyjne
- ściany działowe w lokalach
123. Ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd może żądać:
- każdy właściciel
- zarząd wspólnoty mieszkaniowej
- dotychczasowy zarządca nieruchomości, który sprawował zarząd nieruchomością w dniu, w którym wyodrębniono własność pierwszego lokalu i kontynuował zarząd tą nieruchomością przez okres co najmniej dwóch lat
124. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika:
- dowolnie
- w granicach właściwości sądu rejonowego
- w granicach właściwości sądu apelacyjnego
125. Komornik podejmuje czynności egzekucyjne w terminie:
- 30 dni od chwili otrzymania wniosku o wszczęcie egzekucji
- 14 dni od złożenia przez wierzyciela tytułu wykonawczego
- 21 dni od chwili otrzymania wniosku o wszczęcie egzekucji
126. Zajętą w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomość pozostawia się w zarządzie:
- wierzyciela
- komornika
- dłużnika
127. Zarządca zajętej w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości ma prawo:
- pobierać pożytki z nieruchomości
- wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki
- wykonywać samodzielnie czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu
128. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty:
- 50 % wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez inwestora,
- 25% wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez inwestora,
- 10 % wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez inwestora.
129. Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi, jeżeli okres spłaty kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjna nie przekroczy:
- 15 lat
- 10 lat
- 20 lat
130. Audyt energetyczny to opracowanie określające:
- tylko zakres i parametry techniczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
- tylko zakres i parametry ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
- zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
131. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje:
- powołana komisja przetargowa
- kierownik zamawiającego
- osoba upoważniona
132. Zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego mogą:
- dostawca
- wykonawca
- organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej.
133. Zgodnie ustawą o zamówieniach publicznych wykonawca może wnieść wadium w:
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach bankowych.
134. Wykonawca jest związany ofertą przez okres:
- nie dłuższy niż 30 dni, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 60 000 euro;
- nie dłuższy niż przez 30 dni
- nie dłuższy niż 90 dni, jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza 10 000 000 euro.
135. Zespół arbitrów rozpatruje odwołanie w sprawach o zamówienie publiczne w ciągu:
- 7 dni od jego wniesienia
- 15 dni od jego wniesienia
- 30 dni od daty jego otrzymania
136. Decyzja administracyjna powinna zawierać:
- powołanie podstawy prawnej
- uzasadnienie faktyczne i prawne
- pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie
137. Oczywistą pomyłkę w wydanej przez siebie decyzji administracyjnej organ może prostować w drodze:
- decyzji o sprostowaniu decyzji
- postanowienia o sprostowaniu decyzji
- stwierdzenia nieważności decyzji
138. Do dochodu przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego nie wlicza się:
- dodatków pielęgnacyjnych
- zasiłków pielęgnacyjnych
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej
139. Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego właścicielowi domu jednorodzinnego stanowią wydatki na opłaty za:
- energię cieplną
- wodę
- odbiór nieczystości stałych
140. Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem na zakup opału nie może przekraczać:
- 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego;
- 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego;
- 90% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego;
141. Decyzja administracyjna o przyznaniu dodatku mieszkaniowego winna być wydana:
- w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- w ciągu miesiąca od dnia przeprowadzenia przez organ wywiadu środowiskowego
- do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
142. Odwołanie od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego wnioskodawca może złożyć w terminie:
- 7 dni od dnia wydania decyzji
- 14 dni od dnia wydania decyzji
- 14 dni od dnia otrzymania decyzji
143. Odwołanie od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego wnioskodawca składa do:
- wojewody
- Samorządowego Kolegium Odwoławczego
- wójta, burmistrza, prezydenta.
144. Zmiana danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonych przez wnioskodawcę, w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego:
- powoduje wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie dodatku mieszkaniowego
- nie ma wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego
- powoduje, że decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa
145. Właściwy organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli:
- w trakcie wywiadu środowiskowego wnioskodawca odmówi złożenia oświadczenia o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach
- w trakcie wywiadu środowiskowego wnioskodawca odmówi złożenia oświadczenia o posiadanych zasobach pieniężnych
- w wyniku wywiadu środowiskowego organ ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wskazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy
146. Eksmisji lokatora może żądać:
- inny lokator w tym budynku;
- właściciel lokalu
- właściciel innego lokalu w tym budynku.
147. Dodatek mieszkaniowy wg kryterium metrażowego przysługuje, jeżeli:
- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej
- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub o więcej niż 50%, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%
- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% w budynkach wybudowanych po 1945r. i o więcej niż 50% w budynkach wybudowanych przed końcem 1945r.
148. W stosunku do lokatora wykraczającego w sposób uporczywy przeciwko porządkowi domowemu może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego do użytkowania lokalu i nakazie jego opróżnienia:
- inny lokator zamieszkujący w tym budynku
- właściciel innego lokalu w tym budynku
- organ gminy.
149. Brama w ogrodzeniu nieruchomości winna się otwierać:
- na zewnątrz lub do wewnątrz;
- tylko do wewnątrz działki;
- tylko na zewnątrz działki.
150. Odległość pomieszczeń przeznaczonych na pojemniki i kontenery na odpady stałe, od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna wynosić:
- 5 m
- 10 m;
- 15 m
151. W znaczeniu cywilno-prawnym szkodą jest:
- uszczerbek na obecnym i przyszłym majątku, jakiego poszkodowany doznaje wbrew swojej woli;
- różnica pomiędzy dwoma stanami majątkowymi, tym po wyrządzeniu szkody i tym, który by istniał gdyby szkody nie wyrządzono;
- każdy uszczerbek majątkowy, za który ktoś ponosi odpowiedzialność
152. Odpowiedzialność cywilna charakteryzuje się tym, że:
- ma postać wyłącznie majątkową
- konsekwencje dotykają mienia osoby odpowiedzialnej
- zachodzi wtedy, gdy powstała szkoda
153. Testament szczególny, to testament:
- ustny
- podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym
- wojskowy
154. Obowiązek okresowej kontroli obiektów budowlanych raz w roku w zakresie stanu technicznego obejmuje:
- instalacje urządzeń służących ochronie środowiska
- instalację elektryczną i piorunochronną;
- instalację gazową
155. Organ administracji architektoniczno budowlanej przechowuje projekt budowlany objęty pozwoleniem na budowę co najmniej przez okres:
- 15 lat
- 10 lat
- istnienia obiektu
156. Suterena to część budynku z pomieszczeniem użytkowym, w którym poziom podłogi przynajmniej od strony jednej ściany z oknami znajduje się poniżej terenu na głębokości
nie większej niż:
- 1,0 m
- 0,9 m
- 1,5 m
157. Dokumentacja powykonawcza budowy to:
- Dziennik budowy
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- Decyzja o użytkowaniu obiektu
158. Przez remont budynku należy rozumieć:
- konserwację
- modernizację
- odtworzenie stanu pierwotnego
159. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:
- Polskie Normy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie
160. Inwestor może rozpocząć budowę, na którą jest wymagane pozwolenie na budowę:
- Po zatwierdzeniu projektu przez nadzór architektoniczno-budowlany
- Po czternastu dniach od daty otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę
- od momentu, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.
161. Pozwolenie na budowę części budynku może dotyczyć
- Budowy stanu „zero”
- Budowy stanu „surowego”
- Budowy części budynku, która może samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem
162. Właściciel, zarządca obiektu, w którym spala się paliwo stałe jest obowiązany do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych:
- Co najmniej raz na rok
- Co najmniej 2 razy w roku
- Co najmniej 4 razy w roku
163. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stosuje się:
- przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie
- przy modernizacji i zmianie sposobu użytkowania budynków i ich części
- w odniesieniu do budynków wzniesionych przed 31.12.1998 r z prefabrykatów wielkowymiarowych
164. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości przez
- wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych
- uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości
- uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem torowisk położonych przy nieruchomości
165. Wykonanie obowiązku utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości
- nie podlega egzekucji administracyjnej
- spory rozstrzyga sąd rejonowy w postępowaniu cywilnym
- podlega egzekucji administracyjnej
166. Ogrodzenie działki
- nie powinno przekraczać granicy działki
- powinno być ażurowe co najmniej 0,3 m od poziomu terenu
- nie powinno stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt
167. Wymiana stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym to:
- roboty budowlane
- remont polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego z możliwością stosowania innych wyrobów
- bieżąca konserwacja
168. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi:
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami
- geodezyjne pomiary powykonawcze
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych
169. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie
- warunki i wytyczne ekonomiczne opracowania kosztorysu
- warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
170. Budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz o wysokości powyżej 2,20 m wymaga:
- pozwolenia na budowę
- zgłoszenia właściwemu organowi
- nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia
171. Do zgłoszenia wykonania robót remontowych należy dołączyć:
- dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- projekt budowlany w trzech egzemplarzach
- w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki
172. W przypadku sprzedaży budowy, czyli zmiany inwestora, Prawo budowlane:
- przewiduje możliwość przeniesienia pozwolenia na budowę, za zgodą dotychczasowego inwestora na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i wykaże się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- określa konieczność ubiegania się o nowe pozwolenie na budowę przez nowego inwestora
- nakłada obowiązek wstrzymania robót i powoduje wygaszenie decyzji dotychczasowej
173. Właściwy organ wydaje pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (po otrzymaniu wniosku):
- w terminie 21 dni po otrzymaniu zaproszenia o wzięcie udziału w odbiorze końcowym
- oraz po uiszczeniu opłat administracyjnych, wynikających z kosztów odbioru określonych uchwałą rady powiatu
- po protokolarnym stwierdzeniu na miejscu budowy zgodności wykonania obiektu z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami pozwolenia na budowę
174. Niedopełnienie obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektami budowlanymi lub prowadzenia książki obiektu budowlanego:
- podlega karze grzywny wg przepisów karnych Prawa budowlanego
- nie jest określone w Prawie budowlanym jako wykroczenie
- nie jest w ogóle regulowane przez Prawo budowlane
175. Naprawa główna to:
- remont polegający na wymianie co najmniej jednego elementu budynku
- okresowy remont elementów budynku, który ma na celu zapobieganie skutkom ich zużycia;
- wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku
176. Przepisy dotyczące warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych:
- określają podział obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy lokatorów a zarządcę
- nie precyzują podziału obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy lokatorów a zarządcę
- określają, że za utrzymanie stanu technicznego urządzeń i instalacji w lokalu zawsze odpowiada zarządca
177. W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:
- udostępniać lokal właścicielowi (zarządcy) budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowiązków
- zapewnić pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu
- zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych
178. Do obowiązków właściciela (zarządcy) budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji gazowej należy:
- zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem głównej próby szczelności
- występowania do dostawcy gazu w przypadku konieczności jej napełnienia gazem
- zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy
179. Właściwy organ nadzoru budowlanego ma prawo wstępu:
- na teren budowy
- na teren zakładu pracy
- na teren, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi (hurtownie, składy wyrobów budowlanych)
180. Zgodnie z prawem zamówień publicznych, zamawiający określa kwotę wadium w granicach:
- od 0,5% do 3% wartości zamówienia;
- od 1% do 2% wartości zamówienia;
- od 2% do 3% wartości zamówienia.
181. Pomieszczeniem przynależnym do lokalu może być:
- piwnica
- kuchnia
- komórka
182. Należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym w przypadku osiągnięcia wysokości:
- 3 pełnych okresów płatności
- 2 pełnych okresów płatności
- bez względu na ich wysokość
183. Lokator to:
- najemca lokalu mieszkalnego
- podnajemca lokalu mieszkalnego
- mający tytuł do lokalu na podstawie umowy użyczenia
184. Do obowiązków lokatora należy:
- udostępnienie lokalu w celu usunięcia awarii
- partycypowanie w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej
- udostępnienie lokalu w celu dokonania okresowych przeglądów
185. Zgodnie z ustawą „O ochronie praw lokatorów...” lokalem nie jest:
- lokal bez kuchni;
- lokal w pensjonacie
- pracownia twórcy
186. Zgodnie z ustawą „O ochronie praw lokatorów.........” do powierzchni użytkowej lokalu nie zalicza się powierzchni:
- spiżarni
- alkowy
- antresoli
187. Zgodnie z ustawą „O ochronie praw lokatorów.........” opłata niezależna od właściciela to opłata za:
- centralne ogrzewanie
- domofon
- antenę zbiorczą
188. Nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowym zakupiono za 2.200.000 zł (w tym cena gruntu 300.000 zł). Oblicz wysokość miesięcznej amortyzacji.
- 1 583,33 zł;
- 3 166,67 zł;
- 3 958,33 zł
189. Od 1.01.2003 istnieje możliwość rozliczania dochodów z najmu lokali ryczałtem ewidencjonowanym. Jest to korzystne dla wynajmujących, którzy:
- mają małe koszty w stosunku do przychodów z najmu
- mają wysokie koszty w stosunku do przychodów z najmu
- mieli w latach minionych duże starty związane z najmem nieruchomości
190. Mandatu radnego nie można łączyć z:
- członkostwem w organie innej jednostki samorządowej;
- mandatem senatora;
- prowadzeniem działalności gospodarczej.
191. Ryczałt stanowiący część dodatku mieszkaniowego na zakup opału osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się, jeżeli:
- lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania;
- lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą ciepłą wodę ze źródła zewnętrznego;
- lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację gazu przewodowego z zewnętrznego źródła.
192. Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje określanie wartości rynkowej:
- wyłącznie dla nieruchomości będących w obrocie rynkowym
- dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu rynkowego
- wyłącznie dla nieruchomości aktualnie nie znajdujących się w obrocie rynkowym

193. Ugoda w postępowaniu administracyjnym:
- nie jest możliwa, gdyż ugoda jest sposobem kończenia sporu wyłącznie w postępowaniu cywilnym przed sądem cywilnym
- jest dopuszczalna
- jest dopuszczalna, ale tylko przed organem pierwszej instancji
194. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się powierzchni:
- łazienek;
- korytarzy, znajdujących się w lokalu;
- piwnic.
195. Legalizacji wodomierzy ciepłej i zimnej wody należy dokonać:
- przy wymianie instalacji;
- co 3 lata;
- co 5 lat.
196. Jeżeli najemca pobierający dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco swoich należności to obowiązek zawiadomienia organu przyznającego dodatek następuje, kiedy zaległości wynoszą co najmniej:
- jeden miesiąc;
- dwa miesiące;
- trzy miesiące.
197. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi o łącznej powierzchni 60 m2 i wysokości 2,5 m, kuchni o powierzchni 6 m2 i wysokości 2,00 m, łazienki z ubikacją o powierzchni 4 m2 i wysokości 2,00 m oraz loggii o powierzchni 8 m2 i wysokości 3.00 m. Ile wynosi powierzchnia użytkowa tego lokalu?
- 65 m2;
- 78 m2;
- 73 m2.
198. Powierzchnia lokalu mieszkalnego najemcy prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe wynosi 40 m2 powierzchni użytkowej. Miesięczne wydatki na lokal wynoszą 240 zł. Jaką wielkość wydatków na lokal przyjmuje się do wyliczenia dodatku mieszkaniowego?
- 240 zł;
- 210 zł;
- 189 zł.
199. Wspólnota może żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, jeżeli właściciel lokalu:
- wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu;
- czyni korzystanie z innych lokali uciążliwym;
- właściciel nie zamieszkuje w swoim lokalu.
200. Dziennik budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stanowi:
- dokument budowy potwierdzający przebieg prac budowlanych;
- urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót;
- dokument budowy, w którym dokonuje się codziennych zapisów zdarzeń na placu budowy.

[ [i:fd4c0064ce][b:fd4c0064ce]Dodano[/b:fd4c0064ce]: 08-04-06, 07:59[/i:fd4c0064ce] ]
[img:fd4c0064ce]http://szyna.zwm.punkt.pl/tabl.jpg[/img:fd4c0064ce]
taki jest zegar na środku. na konsultacje z innymi piszącymi nie liczcie. jednego gościa wyprosili.

sonia
Posty: 32
Rejestracja: 07 lut 2006, 10:25

Post autor: sonia » 08 kwie 2006, 17:15

wielkie dzieki za pytania, moze ktos zna do nich odpowiedzi????
bo co do niektorych z nich to sama nie wiem gzdie ich szukac
pozdrawiam

galined
Posty: 168
Rejestracja: 22 paź 2005, 21:41

Post autor: galined » 08 kwie 2006, 19:45

witaj szyna !
gratuluję zdania pisemnego :-)
jak ci poszło na ustnym ???
pozdrawiam

[ [i:08748a7618][b:08748a7618]Dodano[/b:08748a7618]: 08-04-06, 19:02[/i:08748a7618] ]
[quote:08748a7618="sonia"]wielkie dzieki za pytania, moze ktos zna do nich odpowiedzi????
bo co do niektorych z nich to sama nie wiem gzdie ich szukac
pozdrawiam[/quote:08748a7618]

witaj sonia !
jesli zamierzasz zdać egzamin to radzę nie ucz się samych odpowiedzi na pytania - musisz koniecznie poznać akty prawne i wynikajace z nich normy prawne, normy stanowiące pewną logiczną całość - jeśli będziesz miała wiedzę wyrywkową , na zasadzie wyuczonej na pamięć odpowiedzi , bez znajomości problemu, to nie bedziesz miała szans na ustnym i przepadniesz.
to, że nie wiesz gdzie szukać odpowiedzi na niektóre z tych pytań jest dla ciebie wskazówką że masz jeszcze duże braki wiedzy - przepraszam za szczerość ale taka jest niestety rzeczywistość.
pozdrawiam i życzę owocnej nauki i powodzenia na egzaminie.

sonia
Posty: 32
Rejestracja: 07 lut 2006, 10:25

Post autor: sonia » 08 kwie 2006, 20:28

czesc
wiesz braki w wiedzy mam na pewno bo dopiero zaczynam a podejscie mam tylko jedno - w listopadzie i jezeli nie zdam testow to przepadka wiec ucze sie tylko na testy a pozniej na ustny mam 12 miesiecy a co do pytan to np. 188 , 162, 129, 130 itp. to brak mi pojecia co do jego odpowiedzi sa tez i takie co do ktorych nie mam watpliwosci ale jakbys mogł Galined to bardzo bym cie prosiła o zamieszczenie ich odpowiedzi pozdrawiam

szyna
Posty: 50
Rejestracja: 29 sty 2006, 16:19

Post autor: szyna » 08 kwie 2006, 23:14

[quote:8e93e0fc4c="sonia"]czesc
wiesz braki w wiedzy mam na pewno bo dopiero zaczynam a podejscie mam tylko jedno - w listopadzie i jezeli nie zdam testow to przepadka wiec ucze sie tylko na testy a pozniej na ustny mam 12 miesiecy a co do pytan to np. 188 , 162, 129, 130 itp. to brak mi pojecia co do jego odpowiedzi sa tez i takie co do ktorych nie mam watpliwosci ale jakbys mogł Galined to bardzo bym cie prosiła o zamieszczenie ich odpowiedzi pozdrawiam[/quote:8e93e0fc4c]
129 a
130 c
162 c
188 c. Musisz znać ustawy do każdego pytania. Ja jak miałem nawet najmniejszą wątpliwość co do odpowiedzi to czytałem konkretny paragraf pasujący do pytania. Polecam baza eksperta nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach (wacetob)dobrze mieć 3 zeszyty (numerów nie pamiętam - mam tylko zeszyt 6). Na podstawie wklejonych wyżej 200 pytań widać w jaki sposób przeobiono część pytań. Jednak musicie wiedzieć, że z tych pytań było może 5 w moim teście. Jednak mieć 5 punktów a nie mieć to duża różnica. Wiele pytań było całkiem z innej bajeczki miałem wrażenie po teście, że nie zdałem. A jak zobaczyłem, że z mojej grupy zdało tylko 16 osób to byłem pewny powtórki. Ale zdałem. Metoda nauki testów była prosta codziennie po 100 pytań z strony www.nieruchomosci.pl a potem np 3 regułki sobie czytałem i wolne. Ale codziennie coś robiłem. Miałem bardzo dużo pytań z internetu tzw. "pewniaki" ale tylko z w/w 200 coś było.

ps
galined zdałem wszystko w pierwszym terminie czekam na nadanie licencji.
jeszcze wkleje te które ponoć były w marcu 2006
ale już w kwietniu 2006 nie było z nich ani jednego więc wątpliwa to pomoc

1. Do zalesienie mogą być między innymi przeznaczone:
a. nieużytki
b. grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej
c. bałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie

2. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może:
a. zmienić przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości lub części na postępowaniu w sprawach wynikających z podległości słóżbowej pracowników organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych
b. w sprawach wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i państwowymi jednostkami organizacyjnymi
c. rozciągnąć przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w całości lub części na postępowaniu w sprawach podległości służbowej pracowników i jednostek organizacyjnych i urzędów konsularnych

3.Skład zespołu przeprowadzającego postępowanie wyjaśniające w sprawie z tytułu odpowiedzialności zawodowej zmienia się jeżeli:
a. wobec członka zespołu zostało wszczęte postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej
b. członek zespołu nie uczestniczył w wyznaczonym posiedzeniu zespołu
c. członek zespołu zgłosił niemożności uczestniczenia w wyznaczonym posiedzeniu

4.Wysokość wskaźników szacunkowych gruntów stanowiący lasy zależy od:
a. grupy typów siedliskowych lasów
b. okręgu podatkowego
c. bonitacji siedliska

5.Kodeks postępowania administracyjnego normuje min. Postępowanie w sprawach:
a. wydania zaświadczeń
b. rozstrzygania sporów o właściwości między organami jednostek samorządy terytorialnego i organami administracji rządowej
c. karnych skarbowych

6.Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, przeprowadza się na koszt:
a. państwa
b. osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień i licencji zawodowej
c. ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

7.Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się następujące strony tych czynność:
a. Skarb Państwa
b. Organizacje pożytku publicznego, w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego
c. inne podmioty na ich wniosek

8.Kompletność dokumentacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego z tytułu odpowiedzialności zawodowej sprawdza:
a. minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
b. wiceprzewodniczący Komisji kierujący odpowiednią sekcją
c. przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

9.Jeżeli dłużnik posiada wobec wierzyciela kilka długów pieniężnych to:
a. przy spełnianiu świadczenia może wskazać, który chce zaspokoić
b. świadczenie zostaje zaliczone proporcjonalnie na wszystkie długi
c. wierzyciel decyduje, na poczet którego długu zalicza świadczenie

10. Jeśli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest:
a. zwrócić skargę skarżącemu niezwłocznie po stwierdzeniu swojej niewłaściwości
b. przekazać skargę właściwemu organowi, który powiadomi skarżącego przyjęciu sprawy
c. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ

11. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomością następuje:
a. na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
b. według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, chyba że z nieruchomości dłużnika jest prowadzona egzekucja przez administracyjny organ egzekucyjny
c. zgodnie z postępowaniami umowy zawartej przez strony

12.Przedstawicielem Rady Ministrów województwie jest:
a. starosta
b. wojewoda
c. marszałek województwa

13. Od decyzji wydanej w 1 instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze:
a. przysługuje odwołanie do ministra właściwego ds. administracji publicznej
b. przysługuje odwołanie do prezesa Rady Ministrów
c. odwołanie nie przysługuje

14. Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są następujące przedmioty:
a. państwa obce korzystające z przywilejów i immunitetów
b. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny
c. jednostki budżetowe

15. Do drzewostanów zalicza się:
a. drzewostany w drugiej klasie wieku o zadrzewieniu 0,4 i wyższym
b. drzewostany w trzeciej klasie i starszych klasach wieku o zadrzewieniu 0,3 i wyższym
c. drzewostany w klasie odnowienia i w klasie do odnowienia

16. Drogi publiczne, ze względu na funkcje w sieci drogowej, dzielą się na kategorie:
a. drogi wojewódzkie
b. drogi krajowe
c. drogi gminne

17. W sprawie zakończenia decyzją ostateczną, zgodnie z kpa, postępowanie może być wznowione:
a. przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu lub innego organu
b. gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu
c. gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucja

18. Jeżeli pośrednik, wobec którego wszczęto postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej ustanowił obrońce, jest zobowiązany do:
a. wskazania imienia i nazwiska obrońcy oraz jego adresu do korespondencji
b. wskazania imienia i nazwiska obrońcy i jego adresu zamieszkania
c. przekazania Komisji oświadczenia obrońcy o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji

19. Krajowy program zwiększania lesistości określa:
a. wielkości zalesień ich rozmieszczenie oraz sposób realizacji
b. podmioty zobowiązane do realizacji zalesień
c. rodzaje gruntów przeznaczonych do zalesienia

20. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu powstaje z chwilą:
a. przydziału lokalu
b. zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy zamiany lub umowy sprzedaży
c. zawarcie między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

21. Przedmiotem obrotu na rynku nieruchomości może być:
a. nieruchomość komercyjna
b. prawo własności nieruchomości rolnej
c. nieruchomość rolna

22. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji:
a. która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inna decyzją ostateczna
b. która została wydana w oparciu o inną decyzje lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione
c. jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmienieniu decyzji.

23. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy gdy:
a. osoba której dane dotyczą wyrazi na to zgodę
b. jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą
c. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną

24. Według kpa strona może cofnąć wniesione odwołanie do decyzji. Organ odwoławczy:
a. uwzględni cofnięcie odwołania w każdym przypadku
b. nie uwzględni cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziło by to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny
c. jest zobowiązany do uwzględnienia cofnięcia odwołania w każdym przypadku

25. Uproszczone plany urządzenia lasu zatwierdza:
a. minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu do lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
b. wojewoda w odniesieniu do pozostałych lasów
c. starosta w odniesieniu do pozostałych lasów

26. Postępowanie wyjaśniające przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej odbywa się:
a. na posiedzeniach
b. zawsze z udziałem osoby, w stosunku do której toczy się postępowanie
c. z udziałem pełnomocnika strony w stosunku do której toczy się postępowanie

27. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwiania sprawy:
a. w której pracownik tego organu jest stroną
b. z powodu której wszczęto przeciwko pracownikowi tego organu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne
c. dotyczącej interesów majątkowych jego kierownika

28. Rada polityki Pieniężnej jest:
a. centralnym organem administracji rządowej
b. organem Narodowego Banku Polskiego
c. organem doradczym Rady Ministrów

sonia
Posty: 32
Rejestracja: 07 lut 2006, 10:25

Post autor: sonia » 09 kwie 2006, 12:36

dzieki za pytania a co to za zeszyty - jak je mozna zdobyc?
a co do pytan to mogłbys zamiescic odpowiedzi? ja czesc ich juz przerobilam wiec jak skoncze wszystkie to zamieszcze wszystkie i sprawdzimy odpowiedzi
co do nauki to widze ze ja ucze sie podobnie bo choc termin mam w listopadzie to ucze sie juz od miesiaca - codziennie cos czytam (teraz akurat vademecum posrednika) tylko mi strasznie zalezy na testach a ustny sobie odpuszczam bo ja mam tylko 1 podejscie do testow a jak nie zdam to wszystko mi przepada - bo dalam sie wkrecic na starych zasadach nie wiedzac ze teraz tak to bedzie wygladac wiec jakbys mogł zamiescic odpowiedzi to byłabym wdzieczna pozdrawiam i gratuluje

szyna
Posty: 50
Rejestracja: 29 sty 2006, 16:19

Post autor: szyna » 09 kwie 2006, 14:07

[quote:ec3a914821="sonia"]ja mam tylko 1 podejscie do testow a jak nie zdam to wszystko mi przepada - bo dalam sie wkrecic na starych zasadach nie wiedzac ze teraz tak to bedzie wygladac wiec jakbys mogł zamiescic odpowiedzi to byłabym wdzieczna pozdrawiam i gratuluje[/quote:ec3a914821]
Moim zdaniem jesteś w błędzie. Ponoć ta działa tak:
-w tym roku musisz podejść chociaż raz
-potem jak nie zdasz testu a masz średnie to możesz po styczniu podejść tylko raz do testów
Najlepiej zadzwoń bądź napisz do właściwego ministerstwa :) i się dowiedz. Nie ma sensu się domyślać.
Odpuszczenie nauki do ustnego to tak jak byś odpuściła około 10% pytań na teście. Po prostu jak zobaczysz pytania pierwszy raz a nie będziesz znała regułek to zostaje tylko chybił trafił.
[b:ec3a914821]I reguła najważniejsza nie poprawia się pierwszych odpowiedzi[/b:ec3a914821]. Ewentualnie jak doczytasz pytanie i zorientujesz się, że źle zrozumiałaś pytanie to porawiasz. Takie poprawianie pierwszych odpowiedzi kończy się wyeliminowaniem połowy dobrych odpowiedzi.

sonia
Posty: 32
Rejestracja: 07 lut 2006, 10:25

Post autor: sonia » 09 kwie 2006, 15:28

ja mam wyższe wykształcenie i w listopadzie mam 1 podejscie a jak nie zdam a ministerstwo mi zdazy odesłac decyzje do konca grudnia i ja wysle wniosek o przystapienie do egzaminu to zrobi mi sie jeszcze jeden termin na poczatek 2007 r. ale jak sam widzisz to nie mam za ciekawie w zwiazku z tym nastawiam sie glownie na pisemny a ty z czego sie uczyłes? z ustaw tylko czy miałes jakies opracowania?
i co z tymi zeszytami?
a co do odpowiedzi to bardzo bym cie prosila o ich zamieszczenie bo chce sprawdzic czy sa one prawidlowe z moimi
pozdrawiam

galined
Posty: 168
Rejestracja: 22 paź 2005, 21:41

Post autor: galined » 09 kwie 2006, 21:13

witaj szyna !

Gratuluję zdanych egzaminów !!!
Pozdrawiam

denika
Posty: 19
Rejestracja: 19 mar 2006, 4:27

Post autor: denika » 10 kwie 2006, 12:27

Mam pytanie, byc moze banalne i gdzies juz bylo o tym mowione, ale czy na egzaminie pisemnym wszystkie grupy maja takie same pytania?

szyna
Posty: 50
Rejestracja: 29 sty 2006, 16:19

Post autor: szyna » 10 kwie 2006, 12:36

[quote:bffc0589af="sonia"]ja mam wyższe wykształcenie i w listopadzie mam 1 podejscie a jak nie zdam a ministerstwo mi zdazy odesłac decyzje do konca grudnia i ja wysle wniosek o przystapienie do egzaminu to zrobi mi sie jeszcze jeden termin na poczatek 2007 r. ale jak sam widzisz to nie mam za ciekawie w zwiazku z tym nastawiam sie glownie na pisemny a ty z czego sie uczyłes? z ustaw tylko czy miałes jakies opracowania?
i co z tymi zeszytami?
a co do odpowiedzi to bardzo bym cie prosila o ich zamieszczenie bo chce sprawdzic czy sa one prawidlowe z moimi
pozdrawiam[/quote:bffc0589af]
Znów skłaniam się do udzielenia odpowiedzi...zadzwoń do właściwego ministerstwa...ile to kosztuje? A będziesz miała informacje z pierwszej ręki., którymi możesz się tu podzielić.

denika
Grupy na egzaminie pisemnym są według nazwisk i mają znaczenie tylko przy ustnym. Po prostu przed pisemnym do danej grupy jest przypisane od razu 5 egzaminatorów, którzy potem będą na ustnym.

dzięki galinied

ODPOWIEDZ