pyt egzaminacyjne

Wycena nieruchomości, rzecoznawcy majątkowi i kandydaci na rzeczoznawcę. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
Dziunia
Posty: 14
Rejestracja: 11 lip 2007, 13:18

Post autor: Dziunia » 21 sie 2007, 11:30

Jakie dodatkowe informacje określa właściwy organ, w razie potrzeby w decyzji o pozwoleniu na budowę?
a. określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych
b. szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych
c. nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź ochrony środowiska
Według pozycji ksiązkowej Wacetob-u odp a,b,c
Odpowiedź zawarta jest w art. 36 prawa budowlanego i moja jego interpretacja to odp a i b
Jak sądzicie?

beatrice12
Posty: 24
Rejestracja: 16 paź 2006, 14:12

Post autor: beatrice12 » 21 sie 2007, 12:15

Art. 36. 1. W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby:
1) określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych;
2) określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
3) określa terminy rozbiórki:
a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,
b) tymczasowych obiektów budowlanych;
4) określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;
5) zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55;
6) (uchylony).
2. (uchylony).

Art. 54.Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
Art. 55. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Moim zdaniem wszystkie 3 są poprawne,ale może Pan Piotr pomoże mam zinterpretować poprawnie przepisy.

sidor
Posty: 22
Rejestracja: 15 maja 2007, 11:38

Post autor: sidor » 21 sie 2007, 12:19

według art. 36 prawa budowlanego:
"W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby: [...]
5) zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55..."
a art. 55 dotyczy właśnie konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie w określonych ustawą przypadkach, zatem moim zdaniem prawidłowe odpowiedzi to jednak A, B i C.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 21 sie 2007, 12:48

Moim zdaniem w obecnym stanie prawnym przy tak sformułowanym pytaniu za poprawne odpowiedzi należałoby potraktować a) i b). Proszę zauważyć, że punkt c) to dawny art. 36 ust 1. pkt 5), który obowiązywał dokładnie w takim brzmieniu do 31 maja 2004 roku. Od tej daty zastąpiono go obecnym brzemieniem. W artykule 54 i 55 zaś nie ma mowy o tak sformułowanym obowiązku Art. 54 i 55 są inaczej sformułowane, ale nie dziwię się że jako poprawna odpowiedź jest traktowany też punkt c), bo rzeczywiście kiedyś tak było.

ODPOWIEDZ