eksmisja

Jeśli Twój problem nie jest związany z rynkiem nieruchomości - to najlepsze miejsce do dyskusji
omega333
Posty: 14
Rejestracja: 06 wrz 2006, 10:32

Post autor: omega333 » 24 paź 2006, 11:20

Sąd wydał decyzje o eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego.Jak to wyglada w realizacji?

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 25 paź 2006, 21:58

Realizacja eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego jest długa. Najpierw musi zostać nadany wyrokowi tytuł egzekucyjny stanowiący podstawę działań komornika. Następnie jeśli eksmitowany nie zechce sam opuścić lokalu na podstawie autorytetu wyroku sądowego (a zapewne nie zechce) potrzebny będzie komornik. O eksmisji z lokalu bez prawa do lokalu socjalnego mówi art. 1046 Kodeksu postępowania cywilnego oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie. Najpierw komornik wezwie dłużnika do dobrowolnego wykonania obowiązku opróżnienia lokalu w wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie, z zagrożeniem, że w razie niewykonania obowiązku zostanie przeprowadzona egzekucja w celu opróżnienia lokalu. Następnie, jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, ani nie znalazł on tymczasowego pomieszczenia, komornik niezwłocznie występuje do gminy, właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, o wskazanie tymczasowego pomieszczenia, wstrzymując się z dokonaniem czynności komorniczych do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie. Pamiętać też trzeba o kosztach egzekucji, które jeszcze wzrastają jeśli osoba nie chce opuścić lokalu. Opłata stała wynosi 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób. Za wszystkie czynności z udziałem Policji, żandarmerii Wojskowej, wojskowych organów porządkowych, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pobiera się opłatę stałą w wysokości 25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Tak w skrócie eksmisja osoby, której sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego.

omega333
Posty: 14
Rejestracja: 06 wrz 2006, 10:32

Post autor: omega333 » 25 paź 2006, 23:47

a kto ponosi te koszty i ile to wynosi w zł w przybliżeniu?

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 26 paź 2006, 14:45

Tak zwane opłaty stałe należne komornikowi w przypadku egzekwowania eksmisji osoby z lokalu ponosi wierzyciel, czyli osoba, która składa komornikowi wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym. Wierzycielem jest osoba, na rzecz której egzekucja jest dokonywana, osoba, którą wprowadza się we władanie mieszkaniem, w której bezpośrednim interesie jest to aby kto inny był z mieszkania eksmitowany np. właściciel, który nabył mieszkanie, w którym jak się okazało mieszka ktoś bez tytułu prawnego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie miesięczne od którego oblicza się odpowiedni procent opłat stałych wynosi obecnie 1.977,20 zł według Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2005 r. i w drugim półroczu 2005 r. Uściślić jeszcze muszę, że opłata stała 40% za opróżnienie lokalu z osób, pobiera komornik odrębnie za każdą izbę z której dokonuje się egzekucji. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych.

omega333
Posty: 14
Rejestracja: 06 wrz 2006, 10:32

Post autor: omega333 » 27 paź 2006, 14:05

Czyli, jeżeli spakowałabym wszystkie rzeczy męża i umieściła w jednym pokoju to koszt wyniósłby ok 800 zł a eżeli w przedpokoju to nic?

omega333
Posty: 14
Rejestracja: 06 wrz 2006, 10:32

Post autor: omega333 » 27 paź 2006, 14:31

czy nie można po prostu wystawić rzeczy za drzwi?

mila
Posty: 74
Rejestracja: 06 paź 2006, 20:31

Post autor: mila » 28 paź 2006, 16:11

czy dobrze zrozumiałam że nie można eksmitować na bruk?

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 30 paź 2006, 8:36

Mila – dobrze zrozumiałaś. Od 5 lutego 2005r. nie ma już eksmisji na bruk w dosłownym znaczeniu tego słowa.
Omega333 – rzeczywiście koszty egzekucji mogą być spore jeśli mieszkanie jest duże. Jednakże jeżeli Pani jest wierzycielem, który domaga się wykonania eksmisji męża, a nie może Pani pozwolić sobie na poniesienie kosztów sądowych i egzekucyjnych, może Pani zwrócić się o zwolnienie z tych kosztów. Wówczas koszty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji zostaną za Panią pokryte zaliczkowo przez Skarb Państwa. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych zostanie Pani udostępniony w sądzie.

annluis1203
Posty: 2
Rejestracja: 04 paź 2007, 11:10

Post autor: annluis1203 » 04 paź 2007, 11:17

Mieszkam w lokalu socjalnym od 1996.Była to umowa na czas określony z tymże po podpisaniu pierwszej umowy nie przychodziły mi inne .Książeczki czynszowe przychodzą cały czas.Mam czwórke dzieci a ten lokal ma powierzchnie 34m.Jesli takiej umowy nie podpisywałam czy Gmina może mnie wyrzucić??Sąsiadka dostała termin opuszczenia takiegoż samego lokalu w ciągu 28 dni.NIe wiem co mam robić i myślec...

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 04 paź 2007, 12:11

Umowę o najem lokalu socjalnego zawsze zawiera się na czas oznaczony.
umowę tą można przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy, tj. kiedy najemca nie ma tytułu prawnego do innego lokalu i którego dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy. W razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość określoną w uchwale rady gminy uzasadniającej oddanie w najem lokalu socjalnego gmina może żądać opróżnienia lokalu socjalnego. Jeślii jednak najemca nie ma gdzie zamieszkać to gmina nie wyrzuci go „na bruk” tylko będzie musiała uzyskać wyrok sądowy (to zapewne uzyska bez problemu) i znaleźć pomieszczenie zastępcze, które jeśli się znajdzie to może mieć znacznie niższy standard niż lokal socjalny.

annluis1203
Posty: 2
Rejestracja: 04 paź 2007, 11:10

Post autor: annluis1203 » 04 paź 2007, 17:25

Bardzo dziękuję za odpowiedz.Nie posiadam innego lokalu mieszkalnego prócz tego pokoju z kuchnią w którym mieszkam z czwórką dzieci.Nie wiem czy dochód 400 zł na osobę przewyższa kryteria dochodowe???Budynek w którym mieszkam jest szeregowcem(nazwany barakiem) ,który już od 10 lat ma iść do wyburzenia.Ostatnią taką umowę podpisałam"chyba" jak meldowałam córke i strałam się o rozłożenie długu za mieszkanie na raty.(2002)Jednak nie znalazłam tej umowy.Teraz nie będę spała po nocach ...Jaki może być najgorszy lokal w przypadku gdyby jednak doszło do eksmisji??Wyczytałam że powinno być to jakieś 5m i może być bez kuchni.Naprawde jest mi cieżko mimo,że mam dochód pozwalający na to bym utrzymała dzieci.(i to też czesto brak)NIestety chodzi tu tylko o jedzenie i ubranie,wyprawienie dzieci do szkoły itp a o wynajęciu mieszkania nie było by mowy.Jeszcze raz dziękuje za odpowiedz

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 05 paź 2007, 8:12

O wysokości dochodu na osobę, który uprawnia do otrzymania lokalu socjalnego decyduje rada gminy. Dochód 400 zł na osobę jest nieduży i prawdopodobne, ze mieści się Pani w dochodzie uprawniającym do lokalu socjalnego, ale proszę to sprawdzić w swoim urzędzie gminy. Co do ewentualnej eksmisji z lokalu socjalnego do tzw. pomieszczenie zastępczego to sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego między innymi wobec małoletniego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą. Jako, ze ma Pani czwórkę dzieci to wątpliwe by orzeczono wobec was prawo eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego.

bartezz21
Posty: 1
Rejestracja: 28 lis 2007, 15:39

Post autor: bartezz21 » 28 lis 2007, 15:57

Witam mam takie pytanie moji rodzice dostali pismo od zarządu nieruchomości ze mamy opróżnić lokal do końca grudnia tego roku jeśli tego nie zrobimy to zostanie skierowana sprawa do sadu o nakaz eksmisji i teraz nie wiem czy mogą nas wyrzucić od tak sobie czy najpierw muszą wszyscy z nas dostać wezwania do sadu czy to ten ich wniosek będzie rozpatrzony zaocznie bez naszej wiedzy czy musimy dostać wezwania do sadu na sprawę skoro wszyscy mieszkańcy są pełnoletni - jeśli ktoś wie coś na ten temat to proszę o odpowiedz.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 29 lis 2007, 8:14

Z opisu nie wynika, że zarząd nieruchomości bezprawnie nakazuje opróżnić lokal. Jak rozumiem są podstawy prawne do tego, a więc należy lokal opuścić, a jako że koniec grudnia blisko trzeba jak najszybciej szukać innego mieszkania. Oczywiście nie radzę dopuszczać do tego, żeby właściciel wniósł sprawę do sądu, bo przegracie i jeszcze będziecie obciążeni kosztami procesowymi. Jeżeli nie opróżnicie lokalu na czas to właściciel rozpocznie kroki prawne zmierzające do waszej eksmisji, a potem komorniczej egzekucji.

I to w zasadzie tyle co można powiedzieć na podstawie opisu z Pańskiego postu. Dla pewnej oceny czy wezwanie do opuszczenia lokalu jest zasadne czy ewentualnie bezprawne, proszę podać treść pisma i podstawy prawne na jakie właściciel się powołuje. Być może wtedy coś więcej będzie można powiedzieć.

ODPOWIEDZ