Karta Praw Klienta

Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
tombeat
Posty: 28
Rejestracja: 24 paź 2006, 12:18

Post autor: tombeat » 25 lis 2006, 14:20

To może być przedmiotem pytań na egzaminie zwłaszcza że był to jeden z tematów na Kongresie.Polecam zapoznanie się z tym dokumentem.

Karta Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

POśREDNIK to wykształcony, stale podnoszący swoje kwalifikacje i pilnie śledzący trendy rynkowe
profesjonalista, którego umiejętności i wiedza umożliwiają zleceniodawcy wyniesienie oczekiwanej przez
niego korzyści z zawartej transakcji obrotu nieruchomością. Tytuł zawodowy „Pośrednik w obrocie
nieruchomościami" podlega ochronnie prawnej.


Każdy Klient ma prawo być obsługiwanym przez pośrednika, który:
• Reprezentuje interesy zleceniodawcy;
• Dołożył starań aby dokładnie poznać i zrozumieć potrzeby i cele działania swojego zleceniodawcy;
• Doskonale zna rynek i trendy dotyczące sprzedawanej / poszukiwanej przez zleceniodawcę nieruchomości;
• Dostarcza swemu zleceniodawcy wszystkich istotnych informacji, mających wpływ na możliwość osiągnięcia celu Klienta;
• Realnie ocenia możliwość zrealizowania kontraktu;
• Zapewni nieruchomościom zleceniodawcy profesjonalny marketing;
• W sprzedaży / poszukiwaniu nieruchomości korzysta z systemów wymiany ofert pomiędzy pośrednikami;
• Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Klient ma prawo do otrzymania wyczerpującej informacji o:
• Pośredniku odpowiedzialnym zawodowo za wykonanie zobowiązania zawartego
w umowie o pośrednictwo;
• Zakresie odpowiedzialności cywilnej pośrednika i przedsiębiorcy za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami;
• Zakresie pełnomocnictw udzielonych przez przedsiębiorcę osobom pracującym
w firmie;
• Klient ma zawsze prawo żądać wystawienia faktury za czynności pośrednictwa wynikające z umowy.

Conrado
Posty: 52
Rejestracja: 21 wrz 2006, 4:42

Post autor: Conrado » 25 lis 2006, 15:36

Pośrednicy i zarządcy podpisują zobowiązanie

W dniu 17 listopada 2006 roku na konferencji prasowej, zwołanej podczas
XII Kongresu PFRN, doszło do uroczystego podpisania przez Zarząd Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości „Karty Praw Klienta”. Jest to nowatorski projekt na rynku nieruchomości, dający klientowi możliwość kontroli nad wykonywaną usługą.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klienta, Polska Federacja Rynku Nieruchomości stworzyła dwie karty: „Kartę Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami” oraz „Kartę Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości”. W karcie zostały spisane obowiązki, których będą przestrzegać pośrednicy i zarządcy zrzeszeni w PFRN. Dają one klientowi możliwość kontroli nad wykonywaną dla niego pracą. Ten nowatorski projekt w branży nieruchomości został wprowadzony, po to, aby usługi, jakie świadczą pośrednicy i zarządcy nieruchomości zrzeszeni w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, były na jak najwyższym poziomie. Ponadto podpisanie „Karty Praw Klienta” jest kolejnym krokiem w celu wykluczenia działań nieuczciwych i przede wszystkim nieprofesjonalnych, które nadal praktykowane są na rynku nieruchomości.

Korzyści z wprowadzenia karty
Przez podpisanie „Karty Praw Klienta” Polska Federacja Rynku Nieruchomości stawia klienta w centrum uwagi. Usatysfakcjonowany klient to sukces pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości zrzeszonych w organizacji. Celem podpisania karty jest przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo dla klienta.

„Karta Praw Klienta” została podpisana przez pierwsze lokalne stowarzyszenia pośredników i zarządców nieruchomości, zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, drugiego dnia Kongresu - 18 listopada 2006 roku.

Kilka słów o Kongresie
Tegoroczny Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości przebiega pod hasłem „Polska Federacja Rynku Nieruchomości – Europejska Jakość”, które jednoznacznie sugeruje charakter i temat przewodni tego wydarzenia. Główne tematy obrad to standardy pracy pośredników i zarządców, działania mające na celu podwyższanie jakości usług oraz najnowsze trendy na rynku nieruchomości.
Eksperci współprowadzący poszczególne panele to między innymi: gość specjalny - Sekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa - Piotr Styczeń, przedstawiciel Stołecznego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, specjalista z Narodowego Banku Polskiego, przedstawiciel Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Główny Architekt Miasta oraz wielu wybitnych specjalistów związanych z polskim rynkiem nieruchomości.
Patronat honorowy nad XII Kongresem PFRN objęli: Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Instytut Rynku Hotelarskiego, Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych
i Finansowych, stowarzyszenie IFMA Polska oraz Murator Expo. Wśród sponsorów Kongresu znaleźli się: Bank PKO BP SA, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA, PZU SA, Saga Brokers, Melog.com (platforma Oferty.net), Towarzystwo Ubezpieczeń Filar SA ORAZ Lucas Bank SA. Patronami medialnymi tegorocznego Kongresu są: Warsaw Business Journal, portal Gratka.pl, Warszawski Kurier Nieruchomości, Finansowanie Nieruchomości, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.

ODPOWIEDZ