kilka pytań z Unii Europejskiej

Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
alwrona
Posty: 8
Rejestracja: 21 paź 2006, 21:36

Post autor: alwrona » 20 lis 2006, 23:29

Mam wątpliwość: czy polityki Unii Europejskiej obejmują dziedziny życia gospodarczego takie jak:polityka edukacji, polityka w zakresie współpracy kulturalnej, polityka zagraniczna?
Nie wiem też czy do kompetencji Parlamentu Europejskiego należy stanowienie prawa europejskiego?(pyt.1818)

A w pytaniu 1835 odpowiedzi a i b są tym samym. Czy należy zatem zaznaczyć obydwie?

Jak ktoś się więcej orientuje proszę o podpowiedź :)

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 21 lis 2006, 9:00

Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht) zmieniając Traktaty Rzymskie mówi o polityce w zakresie edukacji i współpracy kulturalnej w zmienionym art. 126 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą:

„”Wspólnota przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do współpracy między Państwami Członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie i uzupełnianie ich działalności, w pełni szanując odpowiedzialność Państw Członkowskich za treść nauczania i organizację systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturową i językową.”

O polityce kulturalnej wspomina art. 128:

„1. Wspólnota przyczynia się do rozkwitu kultur Państw Członkowskich w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego.

2. Działanie Wspólnoty zmierza do zachęcenia do współpracy między Państwami Członkowskimi oraz, jeśli to niezbędne, do wspierania i uzupełniania ich działań w następujących dziedzinach:

- pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów europejskich;

- zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim;

- niehandlowej wymiany kulturalnej;

- twórczości artystycznej i literackiej włącznie z sektorem audiowizualnym.

3. Wspólnota i Państwa Członkowskie sprzyjają współpracy z państwami trzecimi oraz z kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie kultury, zwłaszcza z Radą Europy.

4. Wspólnota uwzględnia aspekty kulturalne w swoim działaniu na podstawie innych postanowień niniejszego Traktatu.

5. Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym artykule, Rada przyjmuje:

- środki zachęcające, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 189b i po konsultacji z Komitetem Regionów. Rada stanowi jednomyślnie w toku całej procedury określonej w artykule 189b;

- zalecenia, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji.”

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jest jednym z filarów Unii Europejskiej. Mówi o tym tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej: „Postanowienia dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa”

Co do kompetencji Parlamentu Europejskiego w zakresie stanowienia prawa europejskiego to jego kompetencje są tylko pomocnicze w stosunku do Rady Unii Europejskiej. To ona ma właściwe kompetencje prawodawcze w Unii.

alwrona
Posty: 8
Rejestracja: 21 paź 2006, 21:36

Post autor: alwrona » 21 lis 2006, 12:44

bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź :)

ODPOWIEDZ