Ochrona konserwatorska

Wszelkie problemy prawne związane z nieruchomościami: prawo pierwokupu, ustawy, akty prawne, interpretacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
lajkonik
Posty: 99
Rejestracja: 17 maja 2005, 21:57

Post autor: lajkonik » 18 lip 2005, 13:18

Cytuję za Rzeczpospolitą:
"Jeżeli dom nie jest wpisany do rejestru zabytków, a jedynie objęty ochroną konserwatorską, o wydanie pozwolenia na budowę zwraca się do odpowiedniego starostwa powiatowego. Starosta przed wydaniem pozwolenia konsultuje się we własnym zakresie z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Ma on 30 dni od doręczenia wniosku na wypowiedzenie się w tej sprawie. Jeżeli tego nie zrobi, uznaje się, że nie zgłasza zastrzeżeń.
Starostwo ma 65 dni na wydanie pozwolenia lub odrzucenie wniosku. Do tego terminu nie wlicza się jednak okresu niezbędnego na uzyskanie opinii konserwatora. W tym wypadku decyzja powinna zostać wydana w ciągu 95 dni od złożenia wniosku. Składa się go na formularzu dostępnym w urzędzie. Należy do niego dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o prawie do dysponowania działką oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym niezbędnym dokumentem będzie zaświadczenie projektanta, że sporządził projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz aktualne na dzień opracowania projektu, zaświadczenie o jego wpisie na listę członków izby."

ODPOWIEDZ