Opłaty zwiazane ze sprzedaza nieruchomosci

Podatek od nieruchomości, opłaty za przekształcenie nieruchomości w odrębną własność, opłaty okołokredytowe, taksa notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz dochodowy
b_es
Posty: 4
Rejestracja: 06 maja 2006, 0:26

Post autor: b_es » 06 maja 2006, 0:37

Witam,
nie doszukalam sie odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie.
Chce sprzedac dzialke i nie mam zupelnie pojecia, czy[b:886ab978c8] sprzedajacy [/b:886ab978c8]ponosi jakies koszty. Ktos mowil mi o podatku Vat, co wydaje sie dziwaczne, ale - zdaje sie - wszystko jest mozliwe.
Dziekuje
b_es

Agula
Posty: 86
Rejestracja: 22 lut 2006, 20:17

Post autor: Agula » 07 maja 2006, 13:25

jeżeli dzialki budowlane powstaly w wyniku podzialu nieruchomości - płacisz opłatę adiacencką - to jest max 50% od różnicy wartości przed i po podzale. Ale tu optymistyczna wiadomość - nie wszystkie gminy ją naliczają:-)
Jeżeli sprzedajesz więcej niż 1 działkę, to Urzad Skarbowy może sie przyczepić i orzec że masz płacić VAT, ale z dotychczasowego orzecznictwa wynika ze wyszystko zalezy tu od tego kiedy nabyłaś tę nieruchomość i jaka jest podstawa nabycia (kupno, darowizna,spadek).
Oplaty u notariusza przy sprzedaży, zwyczajowo płaci kupujący, a są to:
- podatek od czynności cywilno-prawnych
- taksa notarialna
- oplata sądowa

b_es
Posty: 4
Rejestracja: 06 maja 2006, 0:26

Post autor: b_es » 17 maja 2006, 22:48

Dzieki, to dzialka otrzymana czesciowo w spadku, czesciowo jako darowizna. jest tylko 1, wiec ten vat chyba mi nie grozi.
Pozdrowienia
Bogna

Fiolka
Posty: 14
Rejestracja: 30 maja 2006, 16:55

Post autor: Fiolka » 30 maja 2006, 19:27

Rozdział 7 u.o g.n.


Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej


Art. 143. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości bez względu na ich rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Przepis art. 92 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.


Art. 144. 1. Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, za zgodą właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego.


Art. 145. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
2. Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.


Art. 146. 1. Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.
3. Wartość nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.


Art. 147. 1. Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.


Art. 148a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kryteria uznawania, że zostały stworzone warunki do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi, wystarczające do ustalenia opłaty adiacenckiej, uwzględniając w szczególności:
1) maksymalną odległość urządzeń infrastruktury technicznej od nieruchomości;
2) dostępność urządzenia do podłączenia do nieruchomości;
3) dostępność korzystania z drogi.


Gdzie jest napisane, że w wyniku podziału geodezyjnego? Nie mogę się doczytać.

Agula
Posty: 86
Rejestracja: 22 lut 2006, 20:17

Post autor: Agula » 31 maja 2006, 6:58

[quote:f148733b13]Gdzie jest napisane, że w wyniku podziału geodezyjnego? Nie mogę się doczytać.[/quote:f148733b13]


Fiolka, tutaj jest napisane:
Ustawa o gospodarce nieruchomosciami, Dział III, Rozdział 1 "Podziały nieruchomości" [b:f148733b13]Art. 98a[/b:f148733b13]

ODPOWIEDZ