Podział nieruchomosci rolnej wpisanej w wpis do zabytków

Tutaj można wpisywać nowe tematy poruszające problemy rynku nieruchomości nie sklasyfikowane w innych działach forum
jablon6
Posty: 1
Rejestracja: 12 wrz 2006, 19:54

Post autor: jablon6 » 12 wrz 2006, 20:10

Witam !

Potrzebuje porady prawnej dotyczacej podziału nieruchomosci rolnej wpisanej do rejestru zabytków Czy wydział geodezji i kastratu ma prawo zadac opini konserwatora zabytku na podzial nieruchomosci rolnej nie wymagającej podziału decyzji przez wojta burmistrza prezydenta dokładniej art od 96 ustawy o gospodarce nieruchomosciami

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 13 paź 2006, 8:29

Zgodnie z art. 96 ust 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzję w sprawie podziału nieruchomości wydaje wójt/burmistrz/prezydent. Jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków decyzję powyższą można wydać wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. „Pozwolenia” to znaczy, że wójt/burmistrz/prezydent nie mogą wydać takiej decyzji jeśli konserwator pozwolenia nie wyda.

Jeżeli zaś nie ma podstaw prawnych do podziału nieruchomości tzn. nie jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub innymi właściwymi przepisami bądź też podział nie jest dokonywany w celach określonych w art. 95 ugn tj. w celu:
1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
4) realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw;
5) realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
6) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej;
7) wydzielenia działki budowlanej;
8) wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

wówczas wójt/burmistrz/prezydent odmówi wydania decyzji o podziale i występowanie o pozwolenie do wojewódzkiego konserwatora zabytków będzie zbędne.

galined
Posty: 168
Rejestracja: 22 paź 2005, 21:41

Post autor: galined » 13 paź 2006, 15:13

Witam,
Podstawowa kwestia jaką w tym przypadku należałoby rozstrzygnąć w pierwszej kolejności to czy podział danej nieruchomości podlega przepisom ugn, bo co do zasady to przepisów ugn nie stosuje sie do nieruchomości rolnych.
pozdrawiam
galined

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 16 paź 2006, 7:38

Tak, właściwe byłoby doprecyzowanie czy nieruchomość rolna jest położona na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele rolne lub jest wykorzystywana na cele rolne w przypadku gdy nie ma planu miejscowego. W takim przypadku generalnie nie stosujemy ugn. Ustawa mówi o zakazie podziału nieruchomości rolnych gdy położone są na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywane na cele rolne i leśne, a podział spowodowałby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Taki podział jest dopuszczalny jedynie w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami. Jeżeli wspomniana przez jablon6 nieruchomość nie podlega wyjątkom z ugn to nie będzie potrzebna decyzja wójta/burmistrza/ prezydenta ani pozwolenie konserwatora zabytków. Co więcej, z tego co wiem, dla podziału nieruchomości rolnych nie ma przepisów określających jakieś szczegółowe postępowanie administracyjne.

arielnowe
Posty: 8
Rejestracja: 11 maja 2007, 22:37

Post autor: arielnowe » 11 maja 2007, 23:23

Podział nieruchomości rolnej, jeżeli każda z wydzielonych działek będzie miała pow. większą niż 0,3ha, następuje przez dokonanie czynności technicznych przez geodetę i wprowadzenie operatu do ewidencji gruntów. Nie ma w tym względzie żadnych szczególnych przepisów, więc i żadanie opini konserwatora jest nieuzasadnione.

ODPOWIEDZ