Prawo użytkowania bloku - Bardzo wazny problem

Czy znane są Ci pojęcia: umowa przedwstępna, warunkowa, rozporządzająca, zobowiązująca, przyrzeczona, licencyjna, o dzieło, najmu, dzierżawy, wzajemna, o charakterze akcesoryjnym, użytkowania, dożywocia... i wiele wiele innych
Iza_28
Posty: 3
Rejestracja: 14 gru 2006, 20:26

Post autor: Iza_28 » 14 gru 2006, 21:16

Witam,
Mam taki problem. W grudniu 2004 r kupilam mieszkanie, w akcie notarialnym deweloper zobowiązał się do oddania bloku do użytkowania do dnia 30.06.2005 roku. Dopuścił jednak do zamieszkania bloku. Niedawno dopiero złozył wniosek o oddanie bloku do użyttkowania i wniosek został odrzucony. Jakie konsekwencje dla mnie moze miec taka sytuacja?

galined
Posty: 168
Rejestracja: 22 paź 2005, 21:41

Post autor: galined » 15 gru 2006, 19:12

[quote:3d3f315b60="Iza_28;2928"]Witam,
Mam taki problem. W grudniu 2004 r kupilam mieszkanie, w akcie notarialnym deweloper zobowiązał się do oddania bloku do użytkowania do dnia 30.06.2005 roku. Dopuścił jednak do zamieszkania bloku. Niedawno dopiero złozył wniosek o oddanie bloku do użyttkowania i wniosek został odrzucony. Jakie konsekwencje dla mnie moze miec taka sytuacja?[/quote:3d3f315b60]

Witaj,
Jesteś pewna , ze kupiłaś mieszkanie (lokal) ?
A moze tylko notarialnie zawarłaś umowę zobowiazującą z developerem, zobowiazującą developera do wybudowania budynku, wyodrębnienia z niego samodzielnego lokalu a następnie przeniesienia na ciebie własności tego lokalu ?
Wg mnie nie jest mozliwe skuteczne nabycie czegoś co w sensie prawnym jeszcze nie istnieje (tutaj lokal ) - stąd moje watpliwosci i pytania.
Kupić lokal można wówczas jeśli stanowi on odrębną nieruchomość, a do jej ustanowienia wymagane jest zaświadczenie o samodzielności lokalu .
Takiego zaświadczenia nie można uzyskać bez uprzedniego uzyskania przez developera zgody na uzytkowanie budynku. Póki takiej zgody nie ma to jest to ciagle jeszcze budowa a nie budynek z którego mozna wydzielać samodzielne lokale aby następnie przenosić ich własność na osoby z którymi developer wcześniej zawarł umowy zobowiazujace.
pozdrawiam
galined

Iza_28
Posty: 3
Rejestracja: 14 gru 2006, 20:26

Post autor: Iza_28 » 16 gru 2006, 5:44

Witam,
Tak, kupiłam mieszkanie. Podpisałąm akt notarialny, dostałam klucze i mieszkam juz od prawie dwóch lat.Jest zawiazana wspólnota mieszkańców itp. Tylko blok nie ma pozwolenia na uzytkowanie.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 20 gru 2006, 12:34

Art. 55. ustawy Prawo budowlane: Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Art. 57 ust 7. ustawy Prawo budowlane: „W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.”

Art. 59f. ustawy Prawo budowlane:
1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.
3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.
4. W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym kategoriom, karę stanowi suma kar obliczonych dla różnych kategorii.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, karę oblicza się odrębnie za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Karę stanowi suma tak obliczonych kar.
6. W przypadku wymierzenia kary właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie, o którym mowa w art. 51.

Dla bloku wielorodzinnego kwota kary może wynieść w zależności od kubatury budynku od 20000 do 50000 złotych.

Iza_28
Posty: 3
Rejestracja: 14 gru 2006, 20:26

Post autor: Iza_28 » 20 gru 2006, 21:53

Dziękuję za odpowiedz :)
Tylko czy kary płaci inwestor czy lokatorzy, których deweloper wpuscil na budowę?

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 21 gru 2006, 7:59

Płaci inwestor. W zakresie jego obowiązków jest dopełnienie zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a lokatorzy nie ponoszą za jego uchybienia odpowiedzialności.

ODPOWIEDZ