Prawo wodne

Wszelkie problemy prawne związane z nieruchomościami: prawo pierwokupu, ustawy, akty prawne, interpretacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
imported_W
Posty: 125
Rejestracja: 29 gru 2004, 12:58

Post autor: imported_W » 19 lip 2005, 13:14

Szczególy tutaj: www.nieruchomosci.pl/prawo/dokument7.pdf
Niniejszą ustawą zmienia się:
- ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
- ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
- ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Niniejsz ustawa dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 237 z 22.12.2000,str. 1).

ODPOWIEDZ