Proszę o prawidłową odpoiwiedź

Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
qwert
Posty: 54
Rejestracja: 02 gru 2006, 23:44

Post autor: qwert » 08 lut 2007, 12:32

Zdecydowanie się odwołuj !!!! Według encyklopedii : "specyficzny" - swoisty, charakterystyczny; odrębny; ograniczony z natury do określonej osoby, sytuacji, zjawiska itd. Zatem SPECYFICZNE jest emitowanie listów zastawnych i tu rację ma BeTe

qwert
Posty: 54
Rejestracja: 02 gru 2006, 23:44

Post autor: qwert » 08 lut 2007, 12:42

Tombeat napisał : "(...) Logika podpowiada , że kredyty zabezpieczone hipoteką udziela każdy bank ale w kontekście art 12 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych gdzie czytamy że do PODSTAWOWYCH czynności banku hipotecznego należy udzielanie kredytów hipotecznych można uznać że to jest właśnie specyfika tego banku..."
I tu się z Tobą nie zgodzę. Tłumacząc najbardziej łopatologicznie Podstawową cechą wszystkich ssaków jest wydalanie, natomiast Specyficzne dla ssaka ludzkiego jest to, że stara się to robić w toalecie. Ot i cała różnica między wyrażeniami "podstawowy" i "specyficzny"

staniak
Posty: 142
Rejestracja: 24 wrz 2006, 0:36

Post autor: staniak » 09 lut 2007, 13:42

Jak się nazywa umowa między współwłaścicielami i co ona stanowi?

Może Pan Piotr W. będzie wiedział Szukam w różnych żródłach jak KC,internet ,Vademecum pośrednika i inne nie mogę znaleźć.Jak Pan myśli ,może
tu chodzi o specjalną umowę ? ,którą tu przytocze z wcześniejszym marginesem
Współwłasność przymusowa występuje obecnie w prawie polskim w dwóch przypadkach
jako konsekwencja odrębnej własności lokali: grunt pod budynkiem, w którym je wyodrębniono, jak również części budynku i urządzenia służące wspólnemu użytkowi zawsze stanowią współwłasność właścicieli wszystkich wyodrębnionych lokali,
w bardzo specyficznym przypadku wspólnoty gruntowej.
Wyjąwszy te dwie sytuacje, każdy współwłaściciel ma prawo żądać zniesienia współwłasności (dawniej zwanego "wyjściem z niepodzielności"). Uprawnienie to można wyłączyć tylko specjalną umową między współwłaścicielami, nie dłużej jednak, niż na 15 lat (art. 210). Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu (art. 220), czyli może zostać podniesione w każdym czasie.

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy między współwłaścicielami (jeżeli dotyczy nieruchomości, umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego) albo, w braku zgody, na podstawie orzeczenia sądu. Treść umowy o zniesienie współwłasności, zgodnie z zasadą swobody umów, może być dowolna. Natomiast sądowe zniesienie współwłasności rządzi się zasadami określonymi w art. 211-217 kc.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 09 lut 2007, 14:39

[quote:b4cf1e89b9="staniak;3888"]Jak się nazywa umowa między współwłaścicielami i co ona stanowi?

Może Pan Piotr W. będzie wiedział Szukam w różnych żródłach jak KC,internet ,Vademecum pośrednika i inne nie mogę znaleźć.Jak Pan myśli ,może tu chodzi o specjalną umowę ? ,którą tu przytocze z wcześniejszym marginesem

jako konsekwencja odrębnej własności lokali: grunt pod budynkiem, w którym je wyodrębniono, jak również części budynku i urządzenia służące wspólnemu użytkowi zawsze stanowią współwłasność właścicieli wszystkich wyodrębnionych lokali,
w bardzo specyficznym przypadku wspólnoty gruntowej.
Wyjąwszy te dwie sytuacje, każdy współwłaściciel ma prawo żądać zniesienia współwłasności (dawniej zwanego "wyjściem z niepodzielności"). Uprawnienie to można wyłączyć tylko specjalną umową między współwłaścicielami, nie dłużej jednak, niż na 15 lat (art. 210). Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu (art. 220), czyli może zostać podniesione w każdym czasie.

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy między współwłaścicielami (jeżeli dotyczy nieruchomości, umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego) albo, w braku zgody, na podstawie orzeczenia sądu. Treść umowy o zniesienie współwłasności, zgodnie z zasadą swobody umów, może być dowolna. Natomiast sądowe zniesienie współwłasności rządzi się zasadami określonymi w art. 211-217 kc.[/quote:b4cf1e89b9]


Być może nie zrozumiałem dobrze Pańskiego pytania ale jaką konkretnie umowę między współwłaścicielami ma Pan na myśli? Czy umowę znoszącą współwłasność, umowę wyłączającą czasowe zniesienie współwłasności czy może inną możliwą między współwłaścicielami umowę nie będącą zniesieniem współwłasności, a dotyczącą umownego określenia przez współwłaścicieli sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, która zakłada, że poszczególni współwłaściciele otrzymują do wyłącznego korzystania jakąś fizyczną część rzeczy (tzw. umowa „quo ad usum”)?

staniak
Posty: 142
Rejestracja: 24 wrz 2006, 0:36

Post autor: staniak » 09 lut 2007, 15:25

Faktycznie można nie zrozumieć o jaką umowę chodzi .Przytoczyłem pytanie egzaminacyjne ,które dotyczyło pewnie jakiegoś konkretnego przypadku opisanego w symulacji.Z tego co Pan napisał rozumiem ,że innych rodzajów umów odnośnie współwłasności już nie ma.
Mam dwa pytania jeśli można (tzw. umowa „quo ad usum”)?co oznacza

i drugie jaka jest procedura i co jest potrzebne do wyodrębnienia lokalu.Pytam ponieważ rozmawiając z kilkoma pracownikmi różnych spółzielni otrzymamłem sprzeczne odpowiedzi.Mam przeświadzczenie ,że moja wiedza jest wystarczająca odnośnie tego tematu.Ale bardzo bym chciał porównać swoją wiedzę na ten temat z Pana.Z góry dziękuje
__________________

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 09 lut 2007, 15:33

Z pewnością nie są to wszystkie rodzaje umów jakie mogą być zawarte między współwłaścicielami, wymienić można choćby jeszcze umowę w sprawie określenia zasad zarządu rzeczą wspólną. Więcej na temat współwłasności odrębności lokali postaram się napisać w poniedziałek. Zbliża się weekend i kończę już póki co pracę na ten tydzień. Pozdrawiam

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 12 lut 2007, 10:31

„Quo ad usum” oznacza umowę między współwłaścicielami dotyczącą ustalenia rozłącznego korzystania z rzeczy wspólnej poprzez jej fizyczny podział, pod warunkiem, że taki podział jest możliwy. Na przykład współwłaściciela określają z jakiej części nieruchomości rolnej każdy z nich korzysta albo z jakich części wspólnego domu korzystają (z jakich pokoi i innych pomieszczeń). Jest to sytuacja nieco podobna do tej jaka nastąpiłaby po zniesieniu współwłasności. Tajką umową w prostszy sposób załatwia się sprawę korzystania z rzeczy w sytuacji gdy nadal wszyscy współwłaściciele pozostają współposiadaczami całości rzeczy wspólnej i nie jest wykluczone, że kolejną umową zmienią rodzaj korzystania z rzeczy. Odróżnić zaś należy umowę quo ad usum od innej umowy między współwłaścicielami dotyczącej korzystania z rzeczy nie dzielącej jednak rzeczy na części. Na przykład dwóch współwłaścicieli samochodu umawia się, że jeden z nich będzie korzystał z rzeczy od poniedziałku do czwartku, a drugi od piątku do niedzieli. Nie jest to podział quo ad usum, bowiem nie dzieli on fizycznie rzeczy. Do jeszcze innych umów między współwłaścicielami można zaliczyć umowę zastrzegającą prawo odkupu lub pierwokupu udziału w rzeczy wspólnej, które jeśli będzie ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości, objętej współwłasnością, uzyska skuteczność przeciwko każdoczesnemu współwłaścicielowi.

Co do wyodrębnienia lokalu, to z pewnością nie opiszę Panu całej procedury z tym związanej, bo bezpośrednio takim wyodrębnianiem się nie zajmowałem. Wiadomo, ze istotnymi dla wyodrębnienia lokalu będzie zaświadczenie starosty o spełnianiu przez lokal cech samodzielności zgodnie z ustawą o własności lokali. Następnie obligatoryjną rzeczą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu będzie obliczenie udziału właściciela lokalu w części wspólnej nieruchomości oraz utworzenie i wpis nieruchomości do księgi wieczystej.

aldonakwiatkows
Posty: 64
Rejestracja: 05 paź 2006, 21:49

Post autor: aldonakwiatkows » 01 mar 2007, 23:00

[quote:6b6b409c81="tombeat;3837"] BANK HIPOTECZNY:
1.Udziela kredytów zabezpieczonych....
2.Emituje listy zastawne
3.............[/quote:6b6b409c81]

W testach,które posiadam jest odp. a, b Ja się z tym nie zgadzam. lecz takie są odp. prawidłowe w/g układających pytanie.

aldonakwiatkows
Posty: 64
Rejestracja: 05 paź 2006, 21:49

Post autor: aldonakwiatkows » 27 kwie 2007, 11:02

[quote:fe2a7e6b97="staniak;3888"]Jak się nazywa umowa między współwłaścicielami i co ona stanowi?[/quote:fe2a7e6b97]

W moim kodeksie art.210 mówi o 5 a nie o 15 latach. Być może mam nieaktualny kodeks. Niech ktoś się jeszcze wypowie.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 27 kwie 2007, 11:39

Art. 210. Kodeksu cywilnego: Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

15 lat wzięło się stad, że po pierwszych pięciu latach można przedłużyć termin o dalsze pięć lat, a potem jeszcze o dalsze pięć lat. Razem daje to 15 lat.

agatka1710
Posty: 15
Rejestracja: 02 lis 2006, 22:11

Post autor: agatka1710 » 27 kwie 2007, 12:02

Sądzę, że chodziło o odpowiedź: że banki emitują listy zastawne. nalży zwrócić uwagę, że w pytaniu jest użyte słowo "specyficzne". Każy bank zabezpiecza wierzytelność a emituje listy zastawne bank hipoteczny i to jest jego specyfiką. Takie jest moje zdanie, a co autor miał na myśli i jaki szblon ma komisja, tego nikt nie wie.

ODPOWIEDZ