przedawnienie roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa

Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
Witold
Posty: 8
Rejestracja: 04 paź 2006, 18:43

Post autor: Witold » 11 lut 2007, 16:14

Witsam,
mam prośbę o podpowiedź czy do przedawnienia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia pośrednikowi stosuje się przepisy art. 118 KC czy 751 KC tzn. konkretnie 10 czy 2 lata, a może umowy pośrednictwa dotyczy jeszcze jakiś inny przepis?
Dziękuję i pozdr.

Witold
Posty: 8
Rejestracja: 04 paź 2006, 18:43

Post autor: Witold » 11 lut 2007, 16:16

sorry, chciałem napisać : 10, 3 czy 2 lata???
Pozdr. Witold

placek
Posty: 19
Rejestracja: 02 kwie 2006, 18:19

Post autor: placek » 11 lut 2007, 20:59

[quote:642026cd95="Witold;3932"]Witsam,
mam prośbę o podpowiedź czy do przedawnienia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia pośrednikowi stosuje się przepisy art. 118 KC czy 751 KC tzn. konkretnie 10 czy 2 lata, a może umowy pośrednictwa dotyczy jeszcze jakiś inny przepis?
Dziękuję i pozdr.[/quote:642026cd95]

Moim zdaniem 3 lata od daty wymagalności zapłaty wynagrodzenia.

staniak
Posty: 142
Rejestracja: 24 wrz 2006, 0:36

Post autor: staniak » 11 lut 2007, 21:12

[quote:09f34971f7="placek;3937"]Moim zdaniem 3 lata od daty wymagalności zapłaty wynagrodzenia.[/quote:09f34971f7]

Art. 751. Z upływem lat dwóch przedawniają się:
1) roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom;

Czyli jeśli chodzi o działalność pośrednika obowiązuje powyższy artykuł 751

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Czyli dla osób fizycznych obowiązuje 10 letni termin przedawnienia a 3letni związany z prowadzeniem działalności wyłączając wynagrodzenie w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudniącego się czynnościami danego rodzaju;

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 12 lut 2007, 6:33

[quote:0d1a3f35c0="Witold;3932"]Witsam,
mam prośbę o podpowiedź czy do przedawnienia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia pośrednikowi stosuje się przepisy art. 118 KC czy 751 KC tzn. konkretnie 10 czy 2 lata, a może umowy pośrednictwa dotyczy jeszcze jakiś inny przepis?
Dziękuję i pozdr.[/quote:0d1a3f35c0]


Dla umów pośrednictwa przedawnienie wynosi trzy lata zgodnie z art. 118 kc, który określa termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wspomniany przez Pana art. 751 kc i dwuletni okres przedawnienia odnosi się do umów zlecenia z Tytułu XXI Kodeksu cywilnego oraz innych umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami (art. 750 kc). Umowa pośrednictwa jest uregulowana w art. 180 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc jest umową nazwaną i nie jest umową zlecenia. Jednocześnie przepisy ugn nie określają okresu przedawnienia dla roszczeń z tytułu tej umowy, a więc stosujemy ogólny przepis kc z art. 118 - trzy lata przedawnienia.

staniak
Posty: 142
Rejestracja: 24 wrz 2006, 0:36

Post autor: staniak » 12 lut 2007, 13:43

[quote:996e6e1fdf="PiotrW;3943"]Dla umów pośrednictwa przedawnienie wynosi trzy lata zgodnie z art. 118 kc, który określa termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wspomniany przez Pana art. 751 kc i dwuletni okres przedawnienia odnosi się do umów zlecenia z Tytułu XXI Kodeksu cywilnego oraz innych umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami (art. 750 kc). Umowa pośrednictwa jest uregulowana w art. 180 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc jest umową nazwaną i nie jest umową zlecenia. Jednocześnie przepisy ugn nie określają okresu przedawnienia dla roszczeń z tytułu tej umowy, a więc stosujemy ogólny przepis kc z art. 118 - trzy lata przedawnienia.[/quote:996e6e1fdf]

Panie Piotrze tym razem chyba nie ma Pan racji i dziękuje za wcześniejsze wyjaśnienia odnośnie moich pytań.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10.06.2003 r. (I CKN 414/01) uznał, że umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest umową o świadczenie usług i mają do niej zastosowanie przepisy o umowie zlecenia (art. 750 k.c.). a przy przedawnieniu z racji wykonywania tych samych czynności zawodowo (art 751 k.c)


Z poważaniem Piotr Staniak

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 12 lut 2007, 14:28

Witam ponownie

Dotarłem również do tego wyroku SN i prawdę mówiąc nie mogę się z nią zgodzić. Art. 751 kc. mówi: „Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.” Umowa pośrednictwa jest określona „innymi przepisami” mianowicie art. 180 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W powyższym wyroku Sąd Najwyższy nie wziął tego pod uwagę, a wskazał tylko, że nie jest to umowa wskazana w kodeksie cywilnym i w związku z tym umowę świadczenia usług jaką jest umowa pośrednictwa można podciągnąć pod przepisy zlecenia. Uważam, że jest to wykładnia nieprawidłowa, bo pojęcie „innych przepisów” obejmuje nie tylko kodeks cywilny ale całe polskie ustawodawstwo i w związku z tym trzeba brać pod uwagę ugn przy tego typu ocenie. W taki sposób rozumował skład sądu apelacyjnego w Katowicach w wyroku z dnia 2002.12.10 (I ACa 464/02). W sentencji wyroku czytamy:

„Wprowadzenie do porządku prawnego nazwanych umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest nowością w odniesieniu do dotychczasowego stanu prawnego. Powstał bowiem kolejny ustawowy typ stosunku zobowiązaniowego, który dotychczas nie był przewidziany w obowiązującym prawie. Przepisy o pośrednictwie nieruchomościami nie stanowią więc nowelizacji prawa regulującego umowę nazwaną. Nie mogą zatem skutkować zmiany dotychczasowego stosunku zobowiązaniowego, nawiązanego na innej podstawie, mianowicie zgodnie z zasadą swobody umów (art. 3531 kc). Sytuacja jest podobna do tej, która zachodzi w odniesieniu do nienazwanych umów o korzystanie z cudzej rzeczy, jakimi przed 9 grudnia 2000 r. w polskim porządku prawnym były umowy leasingu. Weszła wówczas w życie powołana już ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, dodająca do jego księgi trzeciej "Zobowiązania" tytuł XVII1 "Umowa leasingu", stanowiąca w art. 2 ust. 1, że jej przepisów nie stosuje się do umów leasingu zawartych przed dniem jej wejścia w życie.
Tym samym wprowadzenie do porządku prawnego umowy nazwanej o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami pozostaje bez wpływu na okres przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków prawnych nawiązanych do końca 1997 r. nienazwanymi umowami, mimo zbieżności nazewnictwa i przedmiotu regulacji naprowadzonych umów nazwanych i nienazwanych.
Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia jest więc to, że ustawa o gospodarce nieruchomościami nie zawiera żadnych regulacji w zakresie przedawnienia roszczeń z umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Brak w tej ustawie przepisu szczególnego w odniesieniu do art. 118 kc skutkuje bowiem jedynie to, że termin przedawnienia roszczeń pośrednika w obrocie nieruchomościami, jakie mogą wyniknąć z umowy zawartej na podstawie art. 180 ugn, od dnia jego wejścia w życie, wynosi trzy lata. Nie oznacza natomiast tego, że już tylko z tej przyczyny, iż obowiązujące prawo zawiera obecnie ustawowy typ umowy o pośrednictwo, termin ten wynosi trzy lata również dla roszczenia objętego powództwem, wynikającego ze stosunku cywilnoprawnego nawiązanego na podstawie nienazwanej umowy o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Poza wcześniej stwierdzonym brakiem wpływu ustawy o gospodarce nieruchomościami na stosunek prawny, z którego powód wywodzi roszczenie o zapłatę, zachodzi sytuacja, w odniesieniu do której zasady prawa międzyczasowego, gdyby taki problem zaistniał, nakazywałyby stosować prawo dotychczasowe, skoro art. XXXV pkt 2 pwkc stanowi jedynie o zagadnieniach intertemporalnych w sytuacji, gdy nowa ustawa wprowadza termin przedawnienia krótszy od terminu dotychczasowego.”

Przepisy z rozdziału kc. o zleceniu stosuje się więc do umów zawartych przed wejściem w życie ugn. Po wejściu w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami umowa o pośrednictwo stałą się umową nazwaną, a jej przepisy nie regulują okresu przedawnienia roszczeń więc powinno się stosować przepisy art. 118kc. Oczywiście można zarzucić, że to „tylko” sąd apelacyjny, a co innego wyrok Sądu Najwyższego. Miejmy też jednak na uwadze, że nawet wyrok SN ma znaczenie w tej jednej konkretnej sprawie i nie stanowi oficjalnej, jedynej prawidłowej wykładni tego problemu. Co prawda mądrzy sędziowie w SN stwierdzili tak właśnie, ale jak widać nie wszyscy tak interpretują to zagadnienie. Pozdrawiam.

staniak
Posty: 142
Rejestracja: 24 wrz 2006, 0:36

Post autor: staniak » 12 lut 2007, 14:42

To jak odpowiadać na egzaminie jak się takie pytanie dostanie?
Mnie uczono ,że wyroki SN są ostateczne

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 12 lut 2007, 15:07

[quote:f54c580e3a="staniak;3958"]To jak odpowiadać na egzaminie jak się takie pytanie dostanie?
Mnie uczono ,że wyroki SN są ostateczne[/quote:f54c580e3a]

Są ostateczne w danej sprawie, natomiast nie stanowią precedensu, jak w prawie anglosaskim. W naszym systemie prawa sąd niższej instancji w innej sprawie nie musi podporządkować się takiej wykładni.

Co do odpowiedzi na pytanie to jeśli takie padnie na egzaminie ustanym to najlepiej chyba omówić problem z powołaniem się na przepisy i wykładnię sądową i próbować nie zajmować swojego stanowczego stanowiska chyba, że wyczuje się co o tym myśli komisja egzaminacyjna.

staniak
Posty: 142
Rejestracja: 24 wrz 2006, 0:36

Post autor: staniak » 13 lut 2007, 15:50

I CK 54/03 – wyrok z dnia 14 stycznia 2004 r.
Przewidziany w art. 751 pkt 1 k.c. dwuletni termin przedawnienia dotyczy roszczeń o wynagrodzenie za czynności spełnione przez osobę prowadzącą przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55.1 k.c.

Rozmawiałem dzisiaj z trzema prawnikami.Z tego co się dowiedziałem wynika ,że przepisem szczególnym wynikającym z treści art.118 kc jest art.751.kc jeżeli osoba prowadząca działalność wykonuje czynności między innymi. na podstawie pozwolenia koncesji,licencji w myśl art 55.1 kc.Wynika z tego że okres przedawnienia roszczenia z tytułu wynagrodzenia pośrednika wynosi 2 lata .Przyznam się ,że jestem trochę już tym zdezorientowany.Proszę Panie Piotrze o komentarz.

Z poważaniem Piotr Staniak

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 14 lut 2007, 6:48

Art. 751 jest przepisem szczególnym w stosunku do 118 kc. Art. 118 wyraża ogólną zasadę co do terminu przedawnienia roszczeń, z zastrzeżeniem, że stosuje się owe terminy jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej. Tytuł XXI kodeksu cywilnego reguluje umowę zlecenia. Zgodnie atr 734 1 kc: „Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie”. Zgodnie z tą definicją zastosowanie zlecenia byłoby ograniczone gdyby nie swoisty „wytrych” w postaci art. 750 kc, który mówi, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Dzięki temu zlecenie znajduje tak szerokie użycie w stosunkach cywilnoprawnych i często pracodawcy nie chcący zawierać umowy o pracę narzucają pracownikom formę umowy zlecenia.

Przytoczony przez Pana wyrok Sądu Najwyższego dotyczy umowy konserwacji urządzeń oświetlenia ulic na terenie miejscowości W. Jest to umowa nienazwana, która spełnia warunek postawiony przez art. 750 kc, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Jeśli taka umowa byłaby umową nazwaną, zastosowanie znalazłby dla niej art. 118 pod warunkiem, że przepisy dotyczące tej umowy nie wyznaczałyby innego terminu przedawnienia. Fakt, ze pośrednictwo jest prowadzone na podstawie licencji zawodowej o której wspomina art. 751 nie ma nic do dwuletniego okresu przedawnienia. Pamiętać bowiem trzeba, że dyspozycja art. 751 dotyczy tylko umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami. Umowa pośrednictwa jest umową nazwaną w polskim systemie prawnym od 1 stycznia 1998r. kiedy to weszła w życie ustawa o gospodarce nieruchomościami i od tego momentu zastosowanie znajduje art. 118 kc. z trzyletnim okresem przedawnienia roszczeń w tytułu tejże umowy. Umowami pośrednictwa zawartymi przed 1 stycznia 1998 rządzi reżim prawny Tytułu XXI kodeksu cywilnego o zleceniu i do takich umów przedawnienie wynosi dwa lata. Tak rozumowali też sędziowie sądu apelacyjnego w Katowicach, fragment wyroku którego przytoczyłem w poprzednim poście. I ja uważam, że przedawnienie roszczeń z umowy pośrednictwa wynosi 3 lata. Pozdrawiam.

ODPOWIEDZ