Jak przekwalifikować działkę z rolnej na budowlaną ?

Wszelkie problemy prawne związane z nieruchomościami: prawo pierwokupu, ustawy, akty prawne, interpretacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Slawek
Posty: 1
Rejestracja: 07 wrz 2005, 13:32

Post autor: Slawek » 07 wrz 2005, 13:55

Witam.
Jestem właścicielem działki rolnej. Chcę ją przekwalifikować na działkę budowlaną. Jak dokonać tego jak najszybciej ?

lajkonik
Posty: 99
Rejestracja: 17 maja 2005, 21:57

Post autor: lajkonik » 07 wrz 2005, 14:32

Najłatwiej bedzie mi odpowiedzieć cytatem z serwisu Gazeta.pl:
"Odrolnienie polega na formalnym wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, czyli zmianie jego przeznaczenia w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego z użytku rolnego na budowlany.
[b:b2c40a034c]Działka w planach gminy [/b:b2c40a034c]
Kto chce zmienić przeznaczenie gruntu rolnego na działkę budowlaną, powinien zacząć od ustalenia jego statusu w planie zagospodarowania przestrzennego. W wydziale geodezji i gospodarki przestrzennej właściwego urzędu gminy trzeba zatem zapytać:
- jakie jest - według dotychczasowych planów zagospodarowania przestrzennego - konkretne przeznaczenie działki - tzn. czy jest to grunt rolny bez zakazu zabudowy, czy też objęty takim zakazem;
- czy gmina ma już uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy też jest dopiero na etapie jego tworzenia.
[u:b2c40a034c]Rolna z zakazem zabudowy.[/u:b2c40a034c] Jeżeli w gminie, która ma już plan miejscowy, działka figuruje jako "rolna z zakazem zabudowy", to szanse na jej odrolnienie są, niestety, znikome. Wniosek o zmianę jej przeznaczenia na "rolną bez zakazu zabudowy" będzie można bowiem złożyć dopiero wtedy, gdy gmina będzie uchwalała nowy plan zagospodarowania przestrzennego lub wprowadzała zmiany do obowiązującego.
[u:b2c40a034c]Rolna bez zakazu zabudowy.[/u:b2c40a034c] Inaczej wygląda sytuacja, gdy jesteśmy posiadaczami ziemi rolnej bez zakazu zabudowy - i to bez względu na to, czy położona jest ona na terenie gminy, która ma plan miejscowy, czy też nie (patrz schemat obok).
[b:b2c40a034c]Należność i opłaty, czyli ile to kosztuje [/b:b2c40a034c]
Właściciel gruntu wyłączonego z produkcji rolnej ma obowiązek uregulować należność za jego wyłączenie oraz uiszczać opłaty roczne. Należność to jednorazowa opłata, którą należy uiścić na rzecz starostwa w terminie sześćdziesięciu dni od dnia, w którym decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej stała się ostateczna (tj. nie przysługuje od niej żadne odwołanie). Kwota należności zależy od powierzchni działki, klasy i rodzaju gruntu oraz równowartości ceny jednej tony żyta. Wyliczoną na tej podstawie sumę pomniejsza się o wartość gruntu (ustaloną wg cen rynkowych).
[b:b2c40a034c]Uwaga![/b:b2c40a034c] Jeśli kwota należności okaże się mniejsza od wartości gruntu, to nie trzeba jej wpłacać do starostwa.
Wysokość opłaty rocznej zależy natomiast od klasy gruntu, wydajności z hektara, obowiązującej w danym roku ceny jednej tony żyta (jest ogłaszana przez prezesa GUS) oraz od powierzchni gruntu wyłączonego z produkcji rolnej. Opłatę tę należy uiszczać do 30 czerwca każdego roku, przez dziesięć kolejnych lat - zaczynając od pierwszego roku następującego po faktycznym rozpoczęciu nierolniczego korzystania z gruntu (tj. rozpoczęciu budowy domu).
[b:b2c40a034c]Uwaga![/b:b2c40a034c] Jeśli właściciel wyłączonego gruntu zdecyduje się na jego sprzedaż, opłaty przechodzą na kupującego (sprzedający powinien go o tym wcześniej uprzedzić).

[u:b2c40a034c]Na koniec dobra wiadomość:[/u:b2c40a034c] obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych za grunty wyłączone z produkcji rolnej nie dotyczy tych inwestorów, którzy taki grunt spożytkują na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, a więc jeśli przeznaczą:
- do 0,05 ha - na budynek jednorodzinny lub
- do 0,02 ha - na lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

[i:b2c40a034c]Podstawa prawna: Ustawa O ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. (DzU nr 121 poz. 1266 z 2004 r.). Ustawa O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (DzU nr 80 poz. 717 z 2003 r.). Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tj. DzU z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)."[/i:b2c40a034c]

ODPOWIEDZ