Po rozwodzie - pytania egzaminacyjne

Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
slasz
Posty: 8
Rejestracja: 23 kwie 2006, 17:27

Post autor: slasz » 07 kwie 2007, 20:39

Witam wszystkich. W zbiorze pytań znajdują się m.inn. dotyczące możliwości sprzedaży po rozwodzie nieruchomości uprzednio objętej współwłasnością:

pyt. nr 1477
Nieruchomość która była objęta ustawową wspólnością małżeńską może być sprzedana po rozwodzie;
+tylko wspólnie przez obojga byłych małżonków;
-oddzielnie - przez każdego z byłych małżonków - w zakresie swego udziału;
-wspólnie przez byłych małżonków, tylko za zgodą sądu.

pyt. nr 1478
Po rozwodzie małżonków ich nieruchomość nabyta w trakcie małżeństwa:
-nie stanowi już ich współwłasności;
-nadal jest ich współwłasnością ale na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych;
+nadal jest ich współwłasnością łączną, do czasu orzeczenia sądowego o podziale majątku.

Plusy postawiłem przy odpowiedziach, które w/g wszelkich materiałów pomocowych są prawidłowe. Ale zetknąłem się z sytuacją a następnie z następującym orzeczeniem, które pozwolę sobie w całości przytoczyć:

Orzecznictwo dotyczące skutków majątkowych rozwodu:
uchwała Sądu Najwyższego z 21 czerwca 2001 r. (III CZP 16/01, OSNC 2002/1/4)

Prawomocny wyrok orzekający rozwód może być podstawą wpisu w księdze wieczystej współwłasności w częściach ułamkowych na rzecz byłych małżonków.

Przewodniczący Sędzia SN Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca).
Sędzia SN Henryk Pietrzkowski, Sędzia SA Jan Kremer.

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Krystyny G. i Sławomira G. o wpis w księdze wieczystej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 21 czerwca 2001 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony Kaszczyszyn, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w

slasz
Posty: 8
Rejestracja: 23 kwie 2006, 17:27

Post autor: slasz » 08 kwie 2007, 17:57

Skonsultowałem temat i pogrzebałem trochę. W kontekście tych pytań - dopiero po orzeczeniu rozwodu i wpisaniu współwłasności w częściach ułamkowych przestaje obowiązywać współwłasność małżeńska. Jednak odpowiedź c z pytania nr 1478 jest trochę myląca, bowiem w świetle cytowanego orzeczenia, które brzmi:
"Prawomocny wyrok orzekający rozwód może być podstawą wpisu w księdze wieczystej współwłasności w częściach ułamkowych na rzecz byłych małżonków"
nie jest niezbędne wyrok sądu orzekający podział majątku, aby wpisać w księdze wieczystej współwłasność w częściach ułamkowych.

ODPOWIEDZ