Spadek w 2003 r. POMOCY!

Podatek od spadków i darowizn oraz Kodeks cywilny - procedury postępowania przy spadkach. Znasz takie pojęcia: zachowek, zstępni, wstępni, pasierb - mogą się przydać...
EwaAnna
Posty: 59
Rejestracja: 01 gru 2006, 11:34

Post autor: EwaAnna » 02 mar 2007, 14:53

Zmarł mi ojciec w 2003 r., zostawił bez testamentu dom (ok.110 m2) z działkę 700 m2, w tym roku postanowieniem sądu spadek przeszedł na mnie i brata. Czy nie ma ulgi od podatku jeżeli mieszkałam w nim przez 5 lat i dom jest wykorzystany na cele mieszkaniowe?

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 05 mar 2007, 12:08

Przyjęcie przez Panią spadku nastąpiło zapewne przed 2007 rokiem w związku z tym aby nie podlegać obowiązkowi zapłacenia podatku należy spełnić warunki z art. 16 ust 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 roku. Przede wszystkim powierzchnia użytkowa budynku nie może przekroczyć 110 m kwadratowych aby nie płacić wcale podatku, a okres zamieszkiwania musi wynosić co najmniej 5 lat według określenia art. 16 ust 2 pkt 5 ppkt a) lub b):

Art. 16. 1. W przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym:
1) w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,
2) w drodze spadku przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,
3) w drodze spadku przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy,
- nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.
2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;
2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;
3) nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;
4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu;
5) będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Madab
Posty: 6
Rejestracja: 31 maja 2007, 6:13

Post autor: Madab » 31 maja 2007, 6:42

Z przytoczonych art. 16 ust 2 pkt 5 ppkt a) lub b) wynika:
"5) będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego."

Czy prawidłowo rozumiem, że dotyczy to zeznania podatkowego dotyczącego przyjęcia spadku?
I że ma to być 5 lat które nastąpią w przyszłości /"będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat"/.
Zatem to, że Ewa mieszkała 5 lat dotyczy przeszłości i nie ma tu żadnego znaczenia?

Istotne jest też to, czy Ewa nie posiada prawa do innego lokalu...

Jeśli posiada, to nie będzie miała praw do żadnej ulgi i podatek trzeba zapłacić?
"2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:
2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;
3) nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego"

Ale jeśli posiada, to ratunkiem jest:
- "przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych"
- "przekażą je zstępnym"

Czyli po ludzku pisząc: Trzeba to, co się ma, przekazać dzieciom, pomieszkać jeszcze 5 lat, i dopiero podatek z głowy się ma?

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 01 cze 2007, 7:06

Zamieszkiwanie w lokalu przed jego nabyciem nie ma znaczenia i zazwyczaj nie ma też miejsca, bo trudno oczekiwać od większości nabywców mieszkań, aby zdołali mieszkać tam zanim je kupili. Warunkiem skorzystania z ulgi jest nie dysponowanie inną nieruchomością lub prawem spółdzielczym. Jest to uzasadnione tym, że jeśli czyjeś potrzeby mieszkaniowe już są zaspokojone i pomimo to kupuje kolejną nieruchomość to nie ma potrzeby aby zwalniać go z podatku.

Madab
Posty: 6
Rejestracja: 31 maja 2007, 6:13

Post autor: Madab » 01 cze 2007, 17:16

Przecież w poruszanym temacie chodzi o nabycie w drodze spadku lub darowizny.
Ma więc często miejsce, gdy przed nabyciem w drodze spadku zamieszkuje np. mieszkanie dziedziczący współmałżonek lub dzieci.
Szkoda, że nie ma to znaczenia dla prawodawcy.
Uważam, że powinno zostać wzięte pod uwagę przez twórców prawa.
Chodzi cały czas o podatek od spadku.
Trzymajmy się zatem tego.

" ...jeśli czyjeś potrzeby mieszkaniowe już są zaspokojone i pomimo to kupuje kolejną nieruchomość to nie ma potrzeby aby zwalniać go z podatku."

Temat dotyczy spadku, a nie zakupu.
Zatem prawo nie traktuje tu równo obywateli: zwalniając z podatku od spadku tych co są "biedni", a nie zwalniając tych, co są "bogaci".

Nie wiem dlaczego pisze Pan o kupowaniu mieszkań, skoro pytamy o spadki...

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 01 cze 2007, 21:14

To prawda, temat jest o spadku, ale zasady właśnie takie jak opisałem powyżej. Zasady nie są niesprawiedliwe. Nie rozumiem skąd podejrzenie, że prawo nie traktuje równo. Właśnie wyrazem sprawiedliwości prawa jest zwolnienie od podatku tych, którzy nie mają innego swojego lokum, a obłożenie podatkiem tych, którzy mają gdzie mieszkać. Co do wcześniejszego zamieszkiwania w dziedziczonym mieszkaniu to słusznie nie ma ono znaczenia, bo dla właśnie uzasadnieniem potrzeby spełniania przez dziedziczony lokal potrzeb mieszkaniowych jest kilkuletnie w nim zameldowanie i zamieszkiwanie. Gdyby tak nie było to znaczy, że już mają gdzie mieszkać i odziedziczone mieszkanie nie jest niezbędne do zrealizowania potrzeb mieszkaniowych.
Istnieje jednak wyjątek od ogólnej zasady konieczności płacenia podatku nawet jeśli nie spełnia się warunku zamieszkiwania przez 5 lat:

Art. 16 ust 7. mówi: Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji lub ustalenia zobowiązania podatkowego:
1) zbycie udziału w budynku lub lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych, albo
2) zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia i łączny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym budynku lub lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.

Madab
Posty: 6
Rejestracja: 31 maja 2007, 6:13

Post autor: Madab » 12 cze 2007, 19:39

A co Pan odpowie na to /tu jest podejście podobne do mojego, Pańskie zaś przypomina podejście fiskusa - chodzi o liczenie początku okresu zamieszkiwania/:
" W mieszkaniu, które odziedziczyłem po mamie na początku tego roku, mieszkam i jestem zameldowany od lat. Czy mogę je sprzedać od razu i nie płacić podatku, czy też roczny okres zameldowania uprawniający do zwolnienia od podatku ze sprzedaży mieszkania biegnie od momentu, kiedy stałem się jego właścicielem?
Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, by 12-miesięczny okres zameldowania musiał być liczony dopiero od chwili, gdy dana osoba stała się właścicielem mieszkania. Ustawa wymaga tylko, by podatnik był zameldowany w takim mieszkaniu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Niestety, Ministerstwo Finansów twierdzi, iż okres zameldowania przed nabyciem własności mieszkania nie może być brany pod uwagę do wyliczania 12-miesięcznego okresu warunkującego prawo do tego zwolnienia z opodatkowania. Pogląd Ministerstwa Finansów wydaje się nieuzasadniony i nieusprawiedliwiony, gdyż pozbawia możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania osoby, które np. otrzymały w drodze spadku lub darowizny mieszkanie, w którym mieszkały od wielu lat. Biorąc jednak pod uwagę fakt istnienia takiej niekorzystnej interpretacji fiskusa, ze względów bezpieczeństwa należałoby opodatkować dochód ze sprzedaży mieszkania i jednocześnie wystąpić o stwierdzenie nadpłaty w postępowaniu podatkowym."
źródło http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1 ... 90175.html

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 12 cze 2007, 21:24

Pogląd wyrażony w artykule jest słuszny, ale proszę zauważyć, że dotyczy on podatku dochodowego od osób fizycznych i obowiązku 12-miesięcznego zameldowania w nim przed zbyciem. Ja pisałem o możliwości zwolnienia z podatku od spadków i darowizn pod warunkiem zamieszkiwania przez 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku lub od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

ODPOWIEDZ