spadek-sprzedaż-nieletni

Podatek od nieruchomości, opłaty za przekształcenie nieruchomości w odrębną własność, opłaty okołokredytowe, taksa notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz dochodowy
ryszard
Posty: 96
Rejestracja: 28 lis 2006, 12:52

Post autor: ryszard » 01 gru 2006, 16:05

No teraz rozumiem. Co innego dział spadku a co innego po dziale spadku. A gdy ten dział spadku odbędzie sie w przyszłym roku to czy zapłacę podatek?

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 01 gru 2006, 16:22

Jeśli nieruchomość lub część nieruchomości zostanie nabyta w drodze działu spadku i stanie się to po zakończeniu 2006r., a następnie nabyta tak nieruchomość zostanie zbyta to niewątpliwie podatek zostanie naliczony według nowych zasad.

ryszard
Posty: 96
Rejestracja: 28 lis 2006, 12:52

Post autor: ryszard » 01 gru 2006, 22:12

[quote:a2e6b158fd="PiotrW;2498"]Jeśli nieruchomość lub część nieruchomości zostanie nabyta w drodze działu spadku i stanie się to po zakończeniu 2006r., a następnie nabyta tak nieruchomość zostanie zbyta to niewątpliwie podatek zostanie naliczony według nowych zasad.[/quote:a2e6b158fd]

Ja będę miał tak, że jedną cześć rozliczę na starych zasadach a drugą na nowych. Tylko, że nie wiem jak zostanie wyliczona wartość zakupu i wogóle ile zapłacę.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 04 gru 2006, 8:01

Pan wraz z kupującym ustalicie cenę nieruchomości. Jeżeli, dajmy na to, cena będzie wynosić 100 000 złotych, a część nabyta na nowych zasadach wynosi 25% to przychód z odpłatnego zbycia będzie wynosił 25 000 zł.

Podstawą obliczenia podatku będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia prawa spółdzielczego określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, (czyli koszty nabycia prawa własnościowego) powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Art. 22 ust. 6d. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Art. 22h. 1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:
1) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów,

ryszard
Posty: 96
Rejestracja: 28 lis 2006, 12:52

Post autor: ryszard » 04 gru 2006, 12:26

[quote:1e0a79adce="PiotrW;2556"]Pan wraz z kupującym ustalicie cenę nieruchomości. Jeżeli, dajmy na to, cena będzie wynosić 100 000 złotych, a część nabyta na nowych zasadach wynosi 25% to przychód z odpłatnego zbycia będzie wynosił 25 000 zł.

Podstawą obliczenia podatku będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia prawa spółdzielczego określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, (czyli koszty nabycia prawa własnościowego) powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Art. 22 ust. 6d. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Art. 22h. 1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:
1) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów,[/quote:1e0a79adce]

Kwestię przychodu zrozumiałem ale kosztów nie bardzo rozumiem. W moim przypadku nabędę te 25% w drodze sądowego zniesienia współwłasności po cienie rynkowej. Czyli zapłacę 25 000 drugiej stronie i po mniej więcej tyle samo ją potem sprzedam. Rozumiem więc, że podatku nie zapłacę wogóle. (art 22 ust. 6c)
O co chodzi z odpisami amortyzacyjnymi? Czy one mnie dotyczą?

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 05 gru 2006, 8:19

Tak, może się tak zdarzyć, że nie zapłaci Pan podatku od tych 25% nieruchomości nabytych w drodze umowy sprzedaży, a następnie sprzedanych (jako cała nieruchomość rzecz jasna) po takiej samej cenie. Co do odpisów amortyzacyjnych to nie jestem całkowicie pewien, ale (po konsultacji ze znajomą specjalistką od podatków) prawdopodobnie nie będą one Pana dotyczyły, a zwłaszcza w sytuacji gdy i tak koszty uzyskania przychodu dorównają przychodowi z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

ryszard
Posty: 96
Rejestracja: 28 lis 2006, 12:52

Post autor: ryszard » 06 gru 2006, 16:23

Dziękuję bardzo za poradę. W urzędzie skarbowym nie można się nic dowiedzieć na temat nowych przepisów bo twierdzą, że mogą tylko informować o aktualnie obowiązujących. Ale co ciekawe w ministerstwie finansów informują. No ale niewiele mi z tego bo zastrzegają, że każdy urząd może sobie interpretować przepisy wedle własnego uznania. Normalnie szydrstwo z ludzi...

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 07 gru 2006, 20:56

Niedługo nowe przepisy wejdą w życie i zapewne pojawią się ich nowe, twórcze interpretacje. To, że obecnie urzędy skarbowe nie informują na ich temat jest związane może z niecałkowitą jeszcze znajomością tych przepisów, a częściowo ze spoglądaniem w stronę Ministerstwa Finansów właśnie w kierunku interpretacji niektórych niejasnych norm prawnych. Niebawem wszystko trzeba będzie stosować na co dzień więc wiedza w urzędach na temat nowelizacji ustawy będzie większa.

ryszard
Posty: 96
Rejestracja: 28 lis 2006, 12:52

Post autor: ryszard » 11 gru 2006, 16:46

Jeśli pytam się urzędu skarbowego w trybie art. 14a par. 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa o przepisy już ogłoszone ale które jeszcze nie weszły w życie to czy rzeczywiście mają prawo mi odmówić?

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 12 gru 2006, 8:09

Sądzę, że tak. Zapewne taka odmowa wynika z brzmienia art. 14a

ryszard
Posty: 96
Rejestracja: 28 lis 2006, 12:52

Post autor: ryszard » 12 gru 2006, 11:18

Tylko, że dla podatnika może mieć znaczenie na jakich zasadach dokona czynności prawnej i jaki podatek zapłaci. No ale kogo to obchodzi...
A włąściwie to jest celowo tak robione, żeby podatnik nie miał pola manewru.

ODPOWIEDZ