Tereny Zalesione

Wszelkie problemy prawne związane z nieruchomościami: prawo pierwokupu, ustawy, akty prawne, interpretacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Smart23.ie
Posty: 7
Rejestracja: 18 lut 2006, 21:11

Post autor: Smart23.ie » 10 sty 2007, 23:00

Czy może ktoś się orientuje, jakie są przepisy dotyczące gruntów zalesionych?
Mam okazje kupna ok 3 he połażonych blisko autostrady.
Interesują mnie przepisy regulujące sutuację tych terenów na rynku nieruchomości. Jakie są możliwości dalszego użytkowania tych terenów. Czy moge starać się o fundusze unijne. Podobno do konca 2005 roku przyznawano jednorazowo i bezwrotnie okreśłoną sume posiadaczom ponad jendego hektara - jak sytuacja wygląda obecnie???

Pozdrawiam
Tomasz S.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 12 sty 2007, 9:07

Lasy nie są częstym przedmiotem obrotu na rynku nieruchomości. Dzieje się tak z kilku powodów. Lasy wciąż w znacznej mierze własnością skarbu Państwa i znajdują się w zarządzie Lasów Państwowych. Ustawa o lasach wprowadza ograniczenia w zbywaniu lasów. Grunty leśne sprzedaje się generalnie tylko w drodze przetargu i w przypadkach:
1) zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach;
2) regulacji granicy polno-leśnej;
3) stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej;
4) zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;
5) podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa.
Nadleśniczy może samodzielnie sprzedać grunty leśne i nieleśne o powierzchni do 1 ha, jeśli stanowią enklawę wśród gruntów innej formy własności.
Przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nieleśne może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W decyzji określa się obowiązki związane z wyłączeniem. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Całość obowiązków związanych z wyłączeniem gruntów leśnych z produkcji określa ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych i do niej odsyłam po więcej szczegółowych informacji.
Co do dopłat do każdego gruntu leśnego to obecnie nic mi nie wiadomo o istnieniu jeszcze takich dopłat, ale nie wykluczam, że nie znam wszystkich szczegółów od których takie dopłaty zależą.

ODPOWIEDZ