Test Czerwcowy

Zarządzanie nieruchomościami, sprawy dotyczące zarzadców nieruchomości i kandydatów na zarządców. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
jadkun
Posty: 6
Rejestracja: 20 cze 2007, 10:11

Post autor: jadkun » 09 lip 2007, 15:56

TO Są PYTANIA Z CZERWCOWEGO TESTU, POTRZEBUJE POPRAWNE ODPOWIEDZI I PODSTWAY PRAWNE BO MYśLE O ODWO

zigza.Q
Posty: 94
Rejestracja: 25 maja 2007, 8:58

Post autor: zigza.Q » 10 lip 2007, 10:02

podzieliłem na części

3. Przedmiot zastawu zwykłego;
N a. wszelkie prawa
T b. rzeczy ruchome – art. 306KC
T c. prawa zbywalne art. 327KC

4. Zaludnienie mieszkań określa wskaźnik;
T a. liczby osób na mieszkanie W ujęciu statystycznym zaludnienie mieszkań określa przeciętną liczbę osób przypadających na 1 izbę lub 1 mieszkanie.
N b. liczby m2 na osobę
N c. liczby gospodarstw domowych na mieszkanie

35. koszt sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obciążają;
T a. budżet gminy art. 21 uopp
T b. budżet powiatu, budżet województwa, budżet państwa, inwestora realizującego inwestycje celu publicznego art. 21 uopp
T c. w przypadkach szczególnych tylko budżet państwa art. 26

17. Lokal mieszkalny lub użytkowy powinien być użytkowany w sposób zapewniający ;
N a. optymalizacje kosztów eksploatacyjnych – ? może być racjonalne wykorzystanie z war. techn.; samo się nasuwa, że pow. być to prawidł. odp., nie znajduję prawnego uzasadnienia (pewnie takie jest niepotrzebne)
T b. zachowanie wymogów bezpieczeństwa R w spr. War. T. Uż. Bud. Mieszk. R5

zigza.Q
Posty: 94
Rejestracja: 25 maja 2007, 8:58

Post autor: zigza.Q » 10 lip 2007, 10:07

26. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego pisma doręcza się os. Fizycznej;
T a. w ich mieszkaniu
T b. w miejscu pracy
T c. w każdym miejscu, gdzie adresata zastanie art. 42 KPA

28. Inwestycje w rozumieniu ust. O rachunkowości to
T a. nieruchomości, które są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych[/B] – uor art. 3 ust. 1 p. 17
N b. środki trwałe w budowie
T c. aktywa finansowe nabyte w celu osiągnięcia korzyści finansowych - jw.

42. Cechą specyficzną charakterystyczną rynku nieruchomości jest;
T a. mała elastyczność popytu i podaży[/B]
N b. globalizacja
T c. Niedoskonałość – powiedziałbym, że nie jest to rynek doskonały...

Elastyczność popytu odnosi się do sposobu, w jaki wielkość popytu reaguje na zmiany cen. Jeżeli mała zmiana cen wywoła względnie dużą zmianę popytu, to mówimy, że popyt jest elastyczny. Jeżeli mała zmiana ceny wywoła względnie małą zmianę popytu, to mówimy że popyt jest nieelastyczny. Popyt na dobro lub usługę jest elastyczny, gdy istnieje wiele bliskich substytutów w tym samym przedziale cenowym; popyt na rzeczy uważane przez ludzi za dobra niezbędne będzie wykazywał tendencję do bycia nieelastycznym. Podaż dobra lub usługi jest elastyczna, gdy ilość oferowanych do sprzedaży dóbr lub usług może być łatwo i szybko zmieniona. Jest to prawdą w odniesieniu do wielu dóbr przemysłowych. Podaż dobra lub usługi jest nieelastyczna, gdy nie może być łatwo i szybko zmieniona. Jest to prawda w przypadku podaży pracy na stanowisku wymagającym długiego czasu kształcenia. Zobacz też: krzywa podaży, popyt, podaż zagregowana, popyt zagregowany. "Pośrednik" lub "Dashofer" - sorry, nie pamiętam...

73. Gdy najemca wykaże w deklaracji składanej TBS o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzedzającym, dochody przekraczające wysokość określoną w ustawie, towarzystwo;
T a. może wypowiedzieć najemcy umowę najmu - uonfpb art. 30 ust. 5 p.2
N b. wypowiada najemcy umowę najmu
N c. rozwiązuje umowę najmu

93. Czy zarządca nieruchomości ma prawo w celach reklamowych informować o zarządzaniu daną nieruchomością
a. tak, jednak bez prawa używania danych osobowych właściciela nieruchomości
b. tak, pod warunkiem uzyskania w tym zakresie pisemnej zgody właściciela nieruchomości
c. tak, jednak dopiero po ustaniu wykonywania czynności zawodowej w odniesieniu do tej nieruchomości

no tutaj powinna byc ładna dyskusja...

takie to było proste...

90. X kupił nieruchomość od Y – osoby wpisanej w KW jako właściciel. Nabycie to
a. jest skuteczne jeżeli Y jest faktycznie właścicielem nieruchomości
b. jest zawsze skuteczne
c. jest skuteczne jeżeli X jest w dobrej wierze

już mi sie, to pierdzieli...

[quote:6998613cc4="jadkun;6275"]TO Są PYTANIA Z CZERWCOWEGO TESTU, POTRZEBUJE POPRAWNE ODPOWIEDZI I PODSTWAY PRAWNE BO MYśLE O ODWO

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 10 lip 2007, 11:30

[quote:3b85899d01="zigza.Q;6299"]93. Czy zarządca nieruchomości ma prawo w celach reklamowych informować o zarządzaniu daną nieruchomością
a. tak, jednak bez prawa używania danych osobowych właściciela nieruchomości
b. tak, pod warunkiem uzyskania w tym zakresie pisemnej zgody właściciela nieruchomości
c. tak, jednak dopiero po ustaniu wykonywania czynności zawodowej w odniesieniu do tej nieruchomości

no tutaj powinna byc ładna dyskusja...[/quote:3b85899d01]

Paragraf 3 punkt 3 Standardów Zawodowych Zarządców Nieruchomości (Dz. U. Ministra Budownictwa z 2007r., Nr 1, poz. 3) mówi:
„Zarządca nieruchomości ma prawo w celach reklamowych informować o zarządzaniu daną nieruchomością, jeżeli właściciele nieruchomości wyrazili na to pisemną zgodę.”

vanek
Posty: 26
Rejestracja: 30 maja 2007, 8:17

Post autor: vanek » 10 lip 2007, 12:51

przy tym pytaniu 58 coś mi się podstawa prawna nie zgadza czy skrót uonl to ustawa o o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ??

aldonakwiatkows
Posty: 64
Rejestracja: 05 paź 2006, 21:49

Post autor: aldonakwiatkows » 10 lip 2007, 12:54

[quote:0e113fda15="zigza.Q;6309"]90. X kupił nieruchomość od Y – osoby wpisanej w KW jako właściciel. Nabycie to
a. jest skuteczne jeżeli Y jest faktycznie właścicielem nieruchomości
b. jest zawsze skuteczne
c. jest skuteczne jeżeli X jest w dobrej wierze

już mi sie, to pierdzieli...[/quote:0e113fda15]

Myślę, że odp.b uzasadnienie:wpisy w KW są wpisami konstytutywnymi,czyli potwierdzają nabycie prawa.Prawo własności powstaje w momencie wpisania do KW (nie w momencie kupna).KW odzwierciedla STAN PRAWNY NIERUCHOMOśCI Właściciel jest wpisany w Dziale II KW .. DZiał ten chroni rękojmia wiary publicznej KW. Zasada ta mówi,że w razie niezgodności treść KW rozstrzyga na korzyść tego kto przez CZYNNOść PRAWNą Z OSOBą UPRAWNIONą W/G KW NABY

jadkun
Posty: 6
Rejestracja: 20 cze 2007, 10:11

Post autor: jadkun » 10 lip 2007, 12:59

w teście na pytanie nr 58 zaznaczyłam odpowiedzi a,b,c i nie jest to poprawna odpowiedz bo mam 0 z tego pytania
pyt. 50 też zaznaczyłam odpowiedz b i komisja uznała że jest zła
a w pyt. 93 zaznaczyłam a i też uznano że to błędna odpowiedz

na pyt. 58 zaznaczyłam odp a,b,c i komisja przyznała mi 0,na pyt. 93 zaznaczyłam a i też jest to zła odpowiedz, pyt 50 zaznaczyłam odpowiedz a i też jest zła, w pyt 90 zaznaczenie tylko odpowiedzi b było błędne :( moim zdaniem na stronach MB powinny być rozwiązane testy

vanek
Posty: 26
Rejestracja: 30 maja 2007, 8:17

Post autor: vanek » 10 lip 2007, 13:05

na pewno odpowiedź c. Wpis prawa własności do KW nie jest wpisem konstytutywnym. w tym pytaniu chodzi o rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych - art. 5 uokwih

pyt. 58 to odpw. a i c pyt. 93 to odp. b

jadkun
Posty: 6
Rejestracja: 20 cze 2007, 10:11

Post autor: jadkun » 10 lip 2007, 13:13

sama odp. b na pyt 90 to za mało bo dostałam zero

vanek
Posty: 26
Rejestracja: 30 maja 2007, 8:17

Post autor: vanek » 10 lip 2007, 13:27

90 pytanie to jest odp. c na pewno :)
pozdrawiam

zigza.Q
Posty: 94
Rejestracja: 25 maja 2007, 8:58

Post autor: zigza.Q » 10 lip 2007, 14:19

uważam podobnie jak you, z tym że twórca pytania miał pewnie nieczyste intencje i coś chciał tutaj zmajstrować - sądzę, że a i b - dobrą wiarę zaliczyłbym raczej kupującemu...

[quote:c46ac01e39="vanek;6318"]90 pytanie to jest odp. c na pewno[/quote:c46ac01e39]
jaka bedzie podstawa?
czy taka dałeś odp. na teście?

[quote:c46ac01e39="vanek;6311"]przy tym pytaniu 58[/quote:c46ac01e39]
ust. o najmie lokali i dod. mieszkaniowych

jadkun
Posty: 6
Rejestracja: 20 cze 2007, 10:11

Post autor: jadkun » 10 lip 2007, 14:39

tak pyt. 90 b

vanek
Posty: 26
Rejestracja: 30 maja 2007, 8:17

Post autor: vanek » 10 lip 2007, 14:41

nie ma takiej ustawy :) jest ustawa o dodatkach mieszkaniowych, która nie zawiera w ogóle takiej podstawy prawnej, którą podajesz, chodzi mi o pytanie 58
pozdrawiam

tak, taką zaznaczyłem i dostałem 1 punkt :)

to są ogólne zasady rękojmi wiary ksiąg wieczystych, gościu, który sprzedaje może nie być faktycznie właścicielem nieruchomości, ale jeśli jest wpisany do KW a ja nie dzialam w złej wierze i dochowalem nalezytej staranności przy sprawdzaniu tego faktu to chroni mnie rękojmia

zigza.Q
Posty: 94
Rejestracja: 25 maja 2007, 8:58

Post autor: zigza.Q » 10 lip 2007, 14:54

trzeba było tak od razu...
sorry za ustawę - wpadła mi z rozpędu...

[quote:c4c6d9fc5d="jadkun;6275"]TO Są PYTANIA Z CZERWCOWEGO [/quote:c4c6d9fc5d]
usystematyzujmy odpowiedzi:
3 b,c
4 a
35 a,b,c
17 b,c
22 a,c
26 a,b,c
28 a,c
42 a,c
73 a
90 c
93 b
44 b
50 a
54 a,c
61 b,c
58 a,c

proszę o sprawdzenie...

aldonakwiatkows
Posty: 64
Rejestracja: 05 paź 2006, 21:49

Post autor: aldonakwiatkows » 11 lip 2007, 0:25

Dodam jeszcze,że rękojmia zostaje wyłączona w przypadku Z

ODPOWIEDZ