Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
Ona22
Posty: 62
Rejestracja: 22 sty 2007, 12:20

Post autor: Ona22 » 25 sty 2007, 11:03

Czy ktoś potrafi zdefiniować co to są łamy KW i czy ktoś potrafi je wymienić?Proszę o pomoc

aniap
Posty: 14
Rejestracja: 16 lis 2006, 12:55

Post autor: aniap » 25 sty 2007, 11:21

To pytanie pojawia sie na egzaminie ustnym.

Ona22
Posty: 62
Rejestracja: 22 sty 2007, 12:20

Post autor: Ona22 » 25 sty 2007, 11:55

Słyszałam, że to pytanie pojawia się na egzaminie ustnym, ale czy ktoś zna odpowiedź na nie?

Krzysztof N. Jr
Posty: 14
Rejestracja: 27 lis 2006, 13:43

Post autor: Krzysztof N. Jr » 25 sty 2007, 12:01

Księga wieczysta składa się z 4 działów:

I. a oznaczenie nieruchomości: wpisujemy położenie danej nieruchomości (miejscowość i ulica), mapa a właściwie jej numer (mapa jest w aktach), numery działek wchodzących w skład nieruchomości, sposób korzystania (charakter gospodarowania nieruchomością, np. grunt orny, łąka, sad, zabudowany teren lub nie), obszar

I. b spis praw związanych z własnością, tutaj wpisujemy prawa rzeczowe przysługujące każdorazowemu właścicielowi tej nieruchomości, które obciążają inną nieruchomość
II. obejmuje wpisy dotyczące własności i UW (właścicieli danych nieruchomości lub użytkowników wieczystych, nazwa i dokładny adres)
III. obciążenia nieruchomości lub użytkowania wieczystego (ograniczone prawa rzeczowe z wyjątkiem hipoteki)
IV. przeznaczony jest na wpis hipoteki


[b:fd49386ab0][u:fd49386ab0]Każdy dział dzieli się na łamy, w I łamie jest wzmianka o wniosku[/u:fd49386ab0][/b:fd49386ab0]


Polecam:
http://www.pawslodki.republika.pl/egz/kat_egz_pyt.shtml i w ogóle cały dział [b:fd49386ab0]egzaminy[/b:fd49386ab0] -można się dowiedzieć czegoś ciekawego

Przykładowo:
W dziale I-O księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej wpisuje się:
1) łam 1 "Wzmianka o wniosku" - wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji,
2) łam 2 "Numer bieżący nieruchomości" - kolejny numer nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej,
3) łam 3 "Położenie" - dane określające położenie nieruchomości gruntowej: województwo, powiat, gmina, miasto lub miejscowość, w miastach podzielonych na dzielnice - nazwę dzielnicy, jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze jednostki podziału administracyjnego, w którym wyodrębnione są ulice i numery porządkowe - ulicę i numer porządkowy,
4) łam 4 "Mapa i opis" - numery kart akt, pod którymi znajdują się dokumenty geodezyjne, numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej,
5) łam 5 "Sposób korzystania" - oznaczenie charakteru gospodarczego nieruchomości wynikające z dokumentu geodezyjnego, zawierającego dane zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),
6) łam 6 "Obszar" - powierzchnię gruntu wyrażoną w miarach metrycznych,
7) łam 7 "Do bieżącego numeru nieruchomości" - numer bieżący z łamu 2, którego dotyczy wpis w łamie 8,
8) łam 8 "Stan w czasie założenia księgi wieczystej, przyłączenia i odłączenia" - oznaczenie księgi wieczystej, z której została odłączona nieruchomość do danej księgi wieczystej, do której odnosi się wpis w łamie 8; oznaczenie księgi wieczystej, do której przyłączona została nieruchomość odłączona z danej księgi wieczystej, do której odnosi się wpis w łamie 8; wpis o sprostowaniu niezgodności w dziale I-O z danymi z ewidencji gruntów i budynków; oznaczenie, iż wpisano przy założeniu księgi wieczystej; oznaczenie księgi zaginionej lub zniszczonej, jeżeli dla nieruchomości była już prowadzona księga wieczysta, która zaginęła lub uległa zniszczeniu; oznaczenie zbioru dokumentów, jeżeli był prowadzony dla nieruchomości; elementy wpisu, o których mowa w

ODPOWIEDZ