Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Własnościowe i lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego - wszelkie problemy związane ze spółdzielczym prawem mieszkaniowym
imported_W
Posty: 125
Rejestracja: 29 gru 2004, 12:58

Post autor: imported_W » 19 lip 2005, 13:00

22 lipca 2005 r. weszła w życie nowelizacja między innymi ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiana to bardzo ważna, gdyż jest korzystna przede wszystkim dla członków spółdzielni mieszkaniowych.

[b:c68053f033]Co nowego niesie zmiana dla członka spółdzielni mieszkaniowej?[/b:c68053f033]

Do tej pory członek spółdzielni mógł żądać od zarządu: odpisu statutu i regulaminu, udostępnienia do wglądu protokołów z walnego zgromadzenia i z lustracji oraz sprawozdania finansowego.

Obecnie spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę, a odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Mało tego członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

W efekcie zatem członek spółdzielni zyskuje także dostęp także do protokołów rady nadzorczej oraz zarządu, a także do umów zawartych z osobami trzecimi, np. z wykonawcami remontów z zachowaniem powyższych obwarowań.

[b:c68053f033]Czy nadal możliwe jest wykluczenie członka ze spółdzielni mieszkaniowej?[/b:c68053f033]

Tak, zmienił się tylko moment dokonania tego wykluczenia. Ma to znaczenie dlatego, iż wspomniane wyżej prawo wglądu dotyczy członków spółdzielni, a od chwili wykluczenia tego prawa nie mają. Podobnie jak nie mają prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Do chwili wejścia w życie zmian wykluczenie następowało z chwilą doręczenia stosownego pisma w tej sprawie. Od tej chwili wykluczenie nastąpi dopiero po zakończeniu postępowania sądowego.

[b:c68053f033]Nowy nadzór na szczeblu ministra[/b:c68053f033]

Od teraz minister infrastruktury będzie sprawować nadzór nad spółdzielniami mieszkaniowymi. Członkowie spółdzielni będą przesyłać skargi i ewentualnie gdy minister przyzna im rację, wystąpi z wnioskiem o lustrację do związku rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej. Po przeprowadzonej lustracji związek lub Rada przekażą ministrowi protokół z lustracji.

[b:c68053f033]Czy przepisy karne w prawie spółdzielczym to nowość?[/b:c68053f033]

Tak i to zupełna. Wprowadziła je właśnie omawiana nowa ustawa. I tak za działania na szkodę spółdzielni grozi grzywna oraz kara do 5 lat więzienia (dotyczy członków zarządu, rady nadzorczej, jak i założycieli oraz likwidatorów spółdzielni). Mniejsze kary przewidziano za inne przestępstwa, np. za nieprzeprowadzenie lustracji. Poza tym pełną odpowiedzialność cywilną, a nie ograniczoną jak do tej pory będą ponosić członkowie zarządu i rady nadzorczej oraz likwidatorzy za swoje działania lub ich celowy brak.

[b:c68053f033]Czy nadal można przekształcać prawo do lokalu w spółdzielni w odrębną własność?[/b:c68053f033]

Tak, a właściwie znowu można. Jak dotąd możliwość wykupu mieszkań była zawieszona. Tak więc możliwy jest znowu wykup lokatorskiego mieszkania na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dla uwzględnienia sprawiedliwości od tej chwili bonifikaty są jednakowe, bo 50-procentowe zarówno przy przekształceniach we własnościowe prawo do lokalu, jak i we własność.
żródło: e-prawnik.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 r., Nr 122, poz.1024). - tutaj

Varss
Posty: 24
Rejestracja: 17 cze 2005, 20:13

Post autor: Varss » 31 lip 2005, 14:56

To dobry zwyczaj, że administrator informuje na bierząco o nowelizacji aktow prawnych.
Nie myślałeś o stworzeniu działu download, skąd każdy mógłby ściągnąć dowolny akt.
Na stronie PFRN nie zawsze są one aktualne, wielu też brakuje; z kolei pobieranie plikow z www.sejm.gov.pl i przeglądanie dziennikow ustaw często przypomina szukanie igly w stogu siana.
Pozdr.

ODPOWIEDZ