Więcej praw dla spółdzielców

Własnościowe i lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego - wszelkie problemy związane ze spółdzielczym prawem mieszkaniowym
PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 08 mar 2007, 17:34

Więcej praw dla spółdzielców – Gazeta Prawna, 8 marca 2007

• Spółdzielcy będą podejmowali uchwały osobiście, a nie przez przedstawicieli
• Prezesi spółdzielni zostaną ukarani grzywną za ukrywanie faktur
• Członkowie rad nadzorczych będą zarabiali maksymalnie 234 zł miesięcznie

W Sejmie kończą się prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zaproponowano w nim zupełnie nowy rozdział w tej ustawie o nazwie Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej.
– Nowe przepisy nie są skierowane przeciwko władzom spółdzielni, ale mają ułatwić życie spółdzielcom. Obawiać się muszą ich jedynie te spółdzielnie, które łamią prawa swoich członków – mówi Grzegorz Tobiszowski, przewodniczący nadzwyczajnej komisji do spraw nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Grzywna za ukrywanie faktur
Każdy członek spółdzielni mieszkaniowej będzie mógł bez uzasadnienia wystąpić do zarządu spółdzielni z prośbą o dostarczenie mu odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni. Dostępne będą również protokoły lustracji i faktury handlowe otrzymywane przez spółdzielnię od przedsiębiorców.

– Obowiązek ujawniania dokumentów członkom spółdzielni występuje już teraz, ale jest nagminnie łamany. Znam wiele przykładów, gdzie spółdzielnie nie dostarczały dokumentów nawet na wezwania sądów czy prokuratury – podkreśla Lidia Staroń, poseł PO.
Projekt stanowi, że jeżeli wbrew ustawowemu obowiązkowi spółdzielnia nie będzie chciała udostępnić żądanych dokumentów, członkowie jej zarządu będą podlegali odpowiedzialności karnej i zostanie na nich nałożona grzywna.
– Na pewno zmieni to mentalność władz spółdzielni. Każda sankcja karna, która pojawiała się dotychczas w przepisach spółdzielczych, powodowała, że przypominały sobie one o obowiązkach wobec swoich członków – podkreśla Iwona Cichoń z Krakowskiej Grupy Inicjatywnej Obrony Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych.
Zdaniem Ryszarda Jaszczyka, dyrektora Biura Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, takie regulacje muszą wynikać z woli samych zainteresowanych.
– Nie można motywować wprowadzenia tak daleko idących zmian pojedynczymi przypadkami, a posłowie nie przedstawili do tej pory żadnych ekspertyz, które mogłyby świadczyć o skali zjawiska – podkreśla dyrektor Jaszczyk.

Będą pewne wyjątki
Jawność spółdzielczych dokumentów będzie miała też pewne ograniczenia. Zarząd będzie mógł odmówić udostępnienia uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni dotyczących praw innego członka spółdzielni, a także umów stanowiących podstawę stosunku pracy, umów o budowę lub o ustanowienie prawa do lokalu. Spółdzielcy nie otrzymają także kopii umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to chronioną prawem tajemnicę tych osób.
– Chcemy jeszcze wprowadzić poprawkę ograniczającą dostęp do dokumentów. Spółdzielca mógłby uzyskać informacje wyłącznie o nieruchomości, w której mieszka – mówi poseł Tobiszowski.
– Takich zmian muszą obawiać się tylko te zarządy, które nie wywiązują się obecnie z obowiązków informacyjnych. W naszej spółdzielni od ośmiu lat każdy członek spółdzielni otrzymuje co roku sprawozdanie z działalności za poprzedni okres – tłumaczy Jerzy Brodziuk, wiceprezes

ODPOWIEDZ