Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Podatek od spadków i darowizn oraz Kodeks cywilny - procedury postępowania przy spadkach. Znasz takie pojęcia: zachowek, zstępni, wstępni, pasierb - mogą się przydać...
lajkonik
Posty: 99
Rejestracja: 17 maja 2005, 21:57

Post autor: lajkonik » 09 sie 2005, 11:03

Szczecin, dnia 26 sierpnia 2002 r.

Do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Szczecinie
[i:4b3e752be0](sądem spadku jest zgodnie z art. 507 w związku z art. 628 k.p.c. sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy)[/i:4b3e752be0]

Wnioskodawca: Marta Egert, bezrobotna, zam. w Szczecinie ul. Borowikowa 6/ 39 83-200
Uczestnicy: Marcin Kulak, mechanik samochodowy, zam. w Szczecinie ul. Jaśminowa 2/3 85-400

[b:4b3e752be0]Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku[/b:4b3e752be0]

Wnoszę o stwierdzenie, że spadek po Annie Kulak , zmarłej dnia 13 czerwca 2002 r. w Szczecinie, tam ostatnio stale zamieszkałej , nabyli na podstawie ustawy dzieci:
a) Marta Egert,
b) Marcin Kulak
każde z nich po 1/2 części.
Wnoszę też o orzeczenie, że koszty postępowania znoszą się wzajemnie.

[b:4b3e752be0]Uzasadnienie[/b:4b3e752be0]

Nasza matka, Anna Kulak, zamieszkała stale w Szczecinie, zmarła w dniu 13 czerwca 2002 r. w swym miejscu zamieszkania.
Dowód: [i:4b3e752be0]odpis skrócony aktu zgonu[/i:4b3e752be0].
Do kręgu osób powołanych z ustawy do dziedziczenia należą: wnioskodawczyni oraz jej brat Marcin Kulak. Matka w chwili śmierci była wdową .
Dowód: [i:4b3e752be0]skrócone odpisy aktów urodzenia i aktu małżeństwa wnioskodawczyni i aktu urodzenia uczestnika Marcina Kulaka[/i:4b3e752be0].
Spadkodawca nie pozostawił testamentu. Nie ma innych spadkobierców.
Dowód: [i:4b3e752be0]zapewnienie wnioskodawcy[/i:4b3e752be0].
Spadkobierca, Marta Egert przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza składając odpowiednie oświadczenie przed sądem spadku dnia ... 2002 roku. Do spadku nie należy gospodarstwo rolne.
Dowód: [i:4b3e752be0]zeznanie wnioskodawcy[/i:4b3e752be0].
Wniosek zatem jest w pełni uzasadniony.

Marta Egert
[i:4b3e752be0](własnoręcznie) [/i:4b3e752be0]

[b:4b3e752be0]Załączniki:[/b:4b3e752be0]
1) odpisy wniosku,
2) dwa odpisy skróconych aktów stanu cywilnego.

[i:4b3e752be0][b:4b3e752be0]Uwaga:[/b:4b3e752be0] od złożonego wniosku pobiera się wpis stały, który zgodnie z art. 38 rozporządzenia MS z dnia 17 grudnia 1996 roku w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych wynosi [b:4b3e752be0]20 zł[/b:4b3e752be0]. Brak tej opłaty skutkuje zwrotem pisma bez rozpoznania go. żródło: poradyprawne.pl[/i:4b3e752be0]

ODPOWIEDZ