Współwłasność

Wszelkie problemy prawne związane z nieruchomościami: prawo pierwokupu, ustawy, akty prawne, interpretacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Piterrs
Posty: 7
Rejestracja: 03 sie 2007, 11:47

Post autor: Piterrs » 03 sie 2007, 17:27

Witam
mam pytanie dotyczące współwłasności - konkretnie chodzi o las. Dwie osoby są współwłaścicielami nieruchomości - z czego jedna postanowiła sprzedać swoje udziały osobie trzeciej. Czy może to zrobić nie informując o tym fakcie drugiego współwłaściciela. Czy istnieje możliwość pozbawienia udziałów sprzedającego jeśli przez ponad 20 lat nie interesował się nieruchomością a podatki opłacał w całości drugi współwłaściciel.
Mam nadzieję, że jest to mniej więcej zrozumiała sytuacja :)
Dziekuję za pomoc...

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 03 sie 2007, 17:56

Art. 198 Kodeksu cywilnego mówi: „Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.” Oznacza to, ze współwłaściciel może zbyć swój udział we współwłasności tak jak właściciel może sprzedać swoją własność i nie musi o tym formalnie informować współwłaściciela.

Niepłacenie podatków nie wiąże się automatycznie z utratą prawa własności lub udziału we współwłasności. Gdyby właściciel zalegał z jakimiś opłatami to ostatecznie może czekać go sąd i komornik, który wyegzekwuje należność z nieruchomości. Jeżeli jednak drugi współwłaściciel płacił podatki to pozostaje pozew cywilny wobec współwłaściciela lub byłego współwłaściciela jeśli zbędzie swój udział o zwrot zapłaconych za niego części opłat. Niestety współwłasność nie jest stanem idealnym i zawsze może trafić się ktoś nieodpowiedzialny kto nie będzie należycie podchodził do swych obowiązków jako współwłaściciel.

Piterrs
Posty: 7
Rejestracja: 03 sie 2007, 11:47

Post autor: Piterrs » 06 sie 2007, 10:33

Czy zgodnie z art 199 kc sprzedaż udziałów wykracza poza zakres zwykłego zarządu? W tym przypadku oznaczałoby, że sprzedaż udziałów bez zgody współwłaściciela jest bezprawna.
Jakie czynności wchodza w zarząd zwykły - jest to gdzieś wymienione? - mam na myśli jakiś art, w kc nigdzie tego nie znalazłem.
Pozdrawiam piterrs

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 06 sie 2007, 11:20

Art. 199 nie znajdzie tu zastosowania bo dotyczy czego innego niż art. 198. Proszę zauważyć, że art. 199 mówi o rozporządzeniu rzeczą wspólną a nie udziałem w rzeczy wspólnej. Udział można sprzedać bez zgody współwłaścicieli, całą nieruchomość można sprzedać za zgodą wszystkich współwłaścicieli. Oczywiste jest, że współwłaściciel nie sprzeda całej nieruchomości leśnej bez Pańskiej zgody, może natomiast sprzedać swój udział. Okreśłenia czym jest zarząd zwykły, a czym czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu znajdziemy np. w komentarzu do art. 199 Kc autorstwa Edwarda Gniewka:

„3.1. Czynności zwykłego zarządu

1. Z braku umownej regulacji sposobu wykonywania zarządu rzeczą wspólną funkcjonuje „zarząd ustawowy", według modelu określonego przez ustawodawcę. Panuje wówczas zasada, że do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (art. 199 zd. 1 k.c.), natomiast do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli (art. 201 zd. 1 k.c.). Równolegle funkcjonuje niezbędna norma wymagająca od współwłaścicieli współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną.
2. Zatem szczególnego znaczenia nabiera rozróżnienie czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zakres takiego (zwykłego) zarządu. Trzeba jednak niezwłocznie zauważyć, że ustawodawca stroni od ścisłego rozgraniczenia, a nawet od wskazania właściwych kryteriów dyferencjacji. Zatem doktrynie i orzecznictwu pozostawiono ciężar interpretacji prawa i trudnej klasyfikacji czynności zarządu.
3. Niewątpliwie należy sobie uświadomić, że te względne pojęcia zależą - w praktycznej interpretacji - od konkretnych okoliczności indywidualnych stosunków prawnych. Można jednak najogólniej uznać, że do czynności zwykłego zarządu należy załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją i utrzymaniem rzeczy w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia (zob. J. Ignatowicz, Prawo..., s. 131; por. także Z.K. Nowakowski (w:) System..., s. 412; S. Rudnicki, Komentarz..., s. 239; E. Skowrońska-Bocian (w:) Kodeks..., s. 475). Zatem w granicach zwykłego zarządu mieści się bieżące gospodarowanie rzeczą, nie pociągające nadzwyczajnych wydatków i nie prowadzące do zmiany przeznaczenia rzeczy.
4. Inne czynności mieszczą się zaś w kategorii przekraczających zakres zwykłego zarządu; o szczegółach niżej (pkt 3.2.). Trzeba jednak dodać, że ocena określonej czynności nie może być abstrakcyjna, trzeba zaś uwzględniać całokształt okoliczności każdego konkretnego przypadku. Dlatego taka sama czynność może być - w odmiennych okolicznościach - bądź to czynnością zwykłego zarządu, bądź też przekraczającą zakres zwykłego zarządu.
5. Z myślą o rygorach prawnych dotyczących czynności zwykłego zarządu trzeba ponownie zwrócić uwagę, że dla ich dokonania potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli (art. 201 zd. 1 k.c.). Właściwej czynności - w tym czynności prawnej - może dokonywać którykolwiek ze współwłaścicieli, jednakże po uzyskaniu zgody większości. Z myślą o dokonywanych czynnościach prawnych trzeba mocno zaakcentować, że dokonana bez wymaganej zgody czynność jest bezwzględnie nieważna (art. 58

Piterrs
Posty: 7
Rejestracja: 03 sie 2007, 11:47

Post autor: Piterrs » 06 sie 2007, 11:45

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź :)
Osobiście nie powiem, żeby mnie to cieszyło.....
Pozdrawiam Piterrs

ODPOWIEDZ