Ile za wykup mieszania lokatorskiego?

Własnościowe i lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego - wszelkie problemy związane ze spółdzielczym prawem mieszkaniowym
ryszard
Posty: 96
Rejestracja: 28 lis 2006, 12:52

Post autor: ryszard » 27 gru 2006, 20:26

Jak oblicza się wartość wykupu mieszkania lokatorskiego? (przekształcenia na własnościowe) Art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówi o konieczności dokonania przez chcącego wykupić różnych spłat. Tymczasem moja spółdzielnia oblicza to w prosty sposób tzn. jako jedną czwartą wartości rynkowej mieszkania. Nie wiem skąd taka akurat kalkulacja się bierze, jaka jest jej podstawa? A spółdzielnia oczywiście robi z tego tajemnicę i nie chce mi powiedzieć.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 28 gru 2006, 10:08

O kosztach ponoszonych przez lokatora chcącego przekształcić prawo lokatorskie we własnościowe mówi art. 11 z małą cyfrą 1 ustęp 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem: „Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty przypadającego na ten lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku w rozumieniu art. 6 1 ust. 5;
3) spłaty przypadających na ten lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal;
4) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1;
5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, to różnica pomiędzy wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, podlega zmniejszeniu o 50 % wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu. Przepis art. 46 1 stosuje się odpowiednio.”

Może się zdarzyć, że nie będzie potrzeby spłat o których mowa w punktach 1) – 4), ale zawsze potrzebna będzie wpłata o której mowa w punkcie 5). Wysokość tej wpłaty to indywidualna kwestia każdego z praw lokatorskich i nie jeśli dobrze zrozumiałem pańską wypowiedź, że do każdego przekształcenia prawa dopłaca się 25% wartości rynkowej mieszkania to nie wiem skąd im się to wzięło. Zdarza się czasem, że spółdzielnia zawiera w statucie możliwość przekształcenia prawa za ułamkową część kwoty którą określa punkt 5) pod warunkiem zamieszkiwania w lokalu przez jakiś określony czas. Co prawda 25% wartości rynkowej to nie tak dużo jeśłi chodzi o przekształcenie prawa na własnościowe, ale ja tez na Pańskim miejscu zainteresowałbym się jak to wyliczono. Przede wszystkim proszę zażądać odpisu lub wglądu do statutu spółdzielni (na podstawie art. 31 ustawy Prawo spółdzielcze – „Zarząd spółdzielni powinien wydać każdemu członkowi na jego żądanie odpis obowiązującego statutu oraz umożliwić zaznajomienie się z regulaminami wydanymi na podstawie statutu.”) Może tam będzie napisane jak dokonuje się przekształcenie. Jeśłi nie to proszę zażądać pisemnego przedstawienia wyliczenia kosztów przekształcenia prawa lokatorskiego, które przysługuje Panu.

ryszard
Posty: 96
Rejestracja: 28 lis 2006, 12:52

Post autor: ryszard » 28 gru 2006, 12:23

Spółdzielnia jakoś to tak liczy, że najpierw odejmuje 50% wartości rynkowej (może chodzi o zmniejszenie ze względu na udział środków publiczych) a nastepnie odejmuje kolejne 50% ( tu prawdopodobnie mówi, że to jest bonifikata udzielana przez spółdzielnię). I stąd wychodzi jedna czwarta. Generalnie całe tłumaczenie jest bardzo mętne i dlatego więcej informacji nie jestem w stanie podać.
Oczywiście problem w tej kalkulacji polega na tym, że nie ma w niej wogóle wkładu mieszkaniowego. Będę to próbował wyjaśnić.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 03 sty 2007, 22:32

Właśnie. Wpłata różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części powinna by ujęta w wyliczeniach spółdzielni, a wszelkie inne modyfikacje ceny rynkowej lokalu są podejrzane. Rodzi się w końcu podejrzenie czy aby wyliczona cena nie jest zbyt wysoka w stosunku do tej, która by wyszła z zastosowaniem regulacji ustawowych. Jeżeli chodzi o bonifikatę to jeśli spółdzielnia zechce takowej udzielić to zawsze może dodatkowo jeszcze pomniejszyć cenę wykupu mieszkania. życzę powodzenia w ustalaniu tych faktów w Pańskiej spółdzielni.

ODPOWIEDZ