Jak zostać rolnikiem

Jeśli Twój problem nie jest związany z rynkiem nieruchomości - to najlepsze miejsce do dyskusji
lajkonik
Posty: 99
Rejestracja: 17 maja 2005, 21:57

Post autor: lajkonik » 14 paź 2006, 9:34

Znudziło mi się już płacenie potężnych składek ubezpieczeniowych na ZUS. Rolnicy płacą coś 230 zł co 3 miesiące na KRUS - jak też tak chcę...
W jaki sposób można zostać rolnikiem i płacić na KRUS zamiast na ZUS?

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 16 paź 2006, 22:51

Obecnie kwartalna, obowiązkowa składka rolnika na KRUS wynosi 251 zł (ubezpieczenie emerytalno-rentowe 179zł, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 72 zł). Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo m.in. rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych. Jak widać trzeba mieć gospodarstwo rolne i prowadzić w nim działalność rolniczą. Według powyższej ustawy rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Ale na przykład ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza definicję rolnika indywidualnego, który posiada kwalifikacje rolnicze (odpowiednie wykształcenie rolnicze zasadnicze, średnie lub wyższe albo prowadzenie gospodarstwa rolnego lub praca w nim co najmniej przez 5 lat). Czy do ubezpieczenia społecznego rolników badane są te „uprawnienia” szczerze mówiąc nie wiem. Wadą tych uregulowań jest rozproszenie definicji dotyczących rolnika, nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego w różnych ustawach. Nieruchomość rolną może kupić każdy (przynajmniej jeszcze każdy: http://www.forum.w.nieruchomosci.pl/sho ... .php?t=322 ) Tak więc jeśli planuje Pan poświęcić się rolnictwu, a nie prowadzeniu działalności gospodarczej to proszę się pospieszyć, niedługo zostanie rolnikiem może być już znacznie trudniejsze.

lajkonik
Posty: 99
Rejestracja: 17 maja 2005, 21:57

Post autor: lajkonik » 20 paź 2006, 10:18

Czyli żeby zostać rolnikiem wystarczy posiadać 1 ha przeliczenowy gruntu rolnego i mieć wykształcenie wyższe - dobrze rozumuję?

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 20 paź 2006, 12:17

Jak widać definicja rolnika z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie nakłada obowiązku odpowiedniego wykształcenia więc chyba nie trzeba mieć odpowiedniego wykształcenia, przynajmniej na użytek ubezpieczenia społecznego. żeby jednak zgodnie z tą ustawą opłacać obowiązkową (niższą niż ZUS-owska) składkę na KRUS pamiętać trzeba, że rolnik nie może podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mieć ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Trzeba po prostu zająć się prowadzeniem działalności rolniczej na swoim gospodarstwie.

Agula
Posty: 86
Rejestracja: 22 lut 2006, 20:17

Post autor: Agula » 16 mar 2007, 23:01

Jak wynika z informacji KRUS-u, w przypadku tzw ubezpieczenia dobrowolnego (na wniosek), nie trzeba byc właścicielem powyżej 1ha przeliczeniowego:

"Osoby nie spełniające warunków do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, po złożeniu w jednostce KRUS stosownego wniosku.

Rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni poniżej 1 ha przeliczeniowego (a także jego małżonek i domownik) oraz osoba, która - będąc rolnikiem - przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, którzy nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty, mogą być objęci ubezpieczeniem:

* w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,
* lub tylko ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Osoba, która aktualnie jest rolnikiem na gospodarstwie rolnym poniżej 1 ha przeliczeniowego, jego małżonkiem lub domownikiem, oraz osoba, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek może podlegać tylko pod warunkiem, że podlega jednocześnie ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie. Osoba taka nie może natomiast podlegać wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu"

szczegóły tutaj:
krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne/dobrowolne

ODPOWIEDZ