jak najkorzystniej odziedziczyć mieszkanie spół.własnościowe

Podatek od spadków i darowizn oraz Kodeks cywilny - procedury postępowania przy spadkach. Znasz takie pojęcia: zachowek, zstępni, wstępni, pasierb - mogą się przydać...
kedarko
Posty: 1
Rejestracja: 04 sty 2007, 10:34

Post autor: kedarko » 05 sty 2007, 12:03

[color=#625e52:91f0229b26]Prosze o pomoc.otóż moi rodzice wykupili mieszkanie na własnośc, w spółdzielni ,za moje pieniądze ,jestem ich synem,w zamian mają przepisać to mieszkanie na mnie lub moją córkę,mam siostrę i brata,oboje rodzice żyją,jak załatwić to przepisanie ,czy poprzez darowizne ,testament lub coś jeszcze innego,czy przepisać,darować je na mnie czy moje dziecko, jakie koszty się z tym wiażą,dziękuję za każda odpowiedz[/color:91f0229b26]

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 05 sty 2007, 15:04

Rodzice mogą dokonać darowizny na rzecz zstępnych (czyli dzieci, wnuki, prawnuki). Obecnie taka darowizna nie wiąże się z obowiązkiem płacenia podatku od spadków i darowizn. Mówi o tym art. 4a ustęp 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Należy pamiętać o dochowaniu miesięcznego terminu na zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego faktu nabycia rzeczy. Jeśli termin nie zostanie dochowany darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (czyli zwolnienie od podatku tylko do kwoty 9637 zł).

Jeżeli rodzice zdecydowali by się zapisać jednemu z dzieci to mieszkanie w testamencie a jednocześnie nie posiadaliby innego majątku do rozdysponowania między dzieci to należałoby się liczyć z dochodzeniem przez pozostałe dzieci swoich praw do zachowku czyli do połowy wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału, a jeżeli są trwale niezdolni do pracy albo jeżeli zstępni uprawnieni są małoletni – do dwóch trzecich wartości udziału spadkowego który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym.

ODPOWIEDZ